3, ఏప్రిల్ 2016, ఆదివారం

సమస్య – 1992 (వ్రాసె మనోజ్ఞకావ్యములు...)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
వ్రాసె మనోజ్ఞకావ్యములు వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగ డింతయున్. 
(నా ఆరోగ్య పరిస్థితిలో మార్పు లేదు. మందులు వాడుతున్నాను. నా స్వస్థతను గురించి పరామర్శించిన మిత్రులందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు.)

30 కామెంట్‌లు:

 1. పాసెను గ్రంథ పత్రములు పాతది కావున, బాలునొక్కనిన్
  బాస నెఱుంగు వానికి దబాలున యిచ్చెను క్రొత్త పొత్తమున్
  చూసి యదేవిథమ్ముగను జోరుగ వ్రాయమనంగ వెంటనే
  వ్రాసె మనోజ్ఞకావ్యములు వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగ డింతయున్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఈసుని బోధకుండడిగె నింపుగ నందరు మెచ్చు రీతిలో
  బాసను మార్చకుండ తన పద్యము లన్ని యదేవిధమ్ము తా
  నాసువు ధారతో బలుక నచ్చుగ వ్రాయమనంగ సిద్ధమై
  వ్రాసె మనోజ్ఞ కావ్యములు వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగ డింతయున్!!!

  రిప్లయితొలగించండి

 3. వాసిగనెన్నియోయతడుభావముజక్కగనుండునట్లుగ న్వ్రాసెమనోఙ్ఞకావ్యములువ్యాకరణమ్మునెరుగడింతయు న్జూసితెయాతనిన్గమల!చూడ్కులకింపుగనీవుజూడుమా కీసరనుండినేడిటకుకేవలమున్మముజూడవచ్చుగా

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చేసెను గొప్పగన్ చలన చిత్రము నాయక పాత్రధారియై!
  తీసిరి పాటనొక్కటిని తేటతెనుంగు కవీశ్వరాలిపై
  వేసెను నాయకుండె తను వేడుక మీరగ నన్నిపాత్రలన్!
  వ్రాసెను మనోజ్ఙ కావ్యముల వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగడింతయున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. మీ బాధలకు మేమేమి చేయలేక శోకోపహతచేతస్కులమై యున్నాము. మీకు సత్వరము స్వస్థతచేకూర్చాలని సర్వాంతర్యామిని ప్రార్థించుచున్నాము.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వ్రాసె మనోజ్ఞకావ్యములు వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగ డింతయున్
   దాసుడు కాళిమాతకు సుదైన్యుడు మందుడు ముందు నారయన్
   వాసిగ రాజకన్యను వివాహము వంచన నాడి ఖిన్నుడై
   భాసిత పండితుండయినఁ బన్నుగ కొల్వగఁ గాళికాసతిన్

   తొలగించండి
  2. "కాళిమాతకు" "ధరణిపతి", "రతిపతి" వలె సాధువనుకుంటాను. కానిచో సవరణ చేసిన పద్యము:

   వ్రాసె మనోజ్ఞకావ్యములు వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగ డింతయున్
   దాసుడు కాళికా సతికి దైన్యుడు మందుడు ముందు నారయన్
   వాసిగ రాజకన్యను వివాహము వంచన నాడి ఖిన్నుడై
   భాసిత పండితుండయినఁ బన్నుగ కొల్వగఁ గాళికాసతిన్

   తొలగించండి
  3. సుకవి మిత్రులు కామేశ్వర రావు గారూ...నమస్సులు! ఇది సాధువే...."కాళిదాసు" సాధువు కాకుంటే మీరు తెలిపినదియును సాధువుకాదు. అది సాధువైనచో నిదియు సాధువే! స్వస్తి.

   తొలగించండి
  4. మధుసూదన్ గారు వందనములు. ధన్యవాదములు. అవును “కాళిదాసు” అను పదమే ఉంది కదా.

   తొలగించండి
 6. గురువుగారు, మీకు స్వస్థత చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాము.

  దాసునిగానె యా గురువు దైవమటంచును సేవజేసె, నా
  వ్యాసునిరూపమేననుచు వ్రాయసకాడయి పొల్లుపోక, తా
  దోసములెన్నకుండ కడు దుర్లభమౌ గురు భక్తితో కదా,
  వ్రాసె మనోజ్ఞకావ్యములు! వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగ డింతయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పూసిన కొమ్మరెమ్మలకు పూలసుగంధము నంట నట్లుగా
  ఆ సుకవిత్వ ధారలనె నప్పటికప్పుడు దెల్పమిత్రుడే
  వ్రాసె మనోజ్ఞ కావ్యములు|”వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగ డింతయున్”
  బాసటగా లిఖించెగద బాధ్యత యందున దర్పణంబుగా|

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


  పృధ్వికిన్ భార మైనట్టి వెధవ లెల్ల

  తిని , తిరుగుచును దున్నల తీరు ను౦ద్రు |

  గురవు నస్వస్థత కిటుల. గురి యొనర్చి ,

  బాధ వెట్టుచు ను౦టివో బ్రహ్మ దేవ.

  మూడు తల లున్న వని నీవు మురిసి పోకు

  మ౦ద బుధ్ధివై పోతివి మాట లేల

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి గారూ "మూడు తలలెక్కువని" అన నింకనూ బాగుండునేమో!

   తొలగించండి
  2. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
   కామేశ్వర రావు గారూ,
   ధన్యవాదాలు.

   తొలగించండి
 10. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  [బాల్యమునఁ బోతన్న తాఁ జదువుకొనకున్నను గురువులు బాలకులకుం బాఠము సెప్పుచుండఁగ నా కావ్య పాఠనమును విని యందలి సార మవగతము కాఁగఁ దన యభీప్సితము నెరవేర్చుకొనుటకై తాను వ్యాకరణ మెఱుఁగకున్నను కావ్యములు వ్రాసి "సహజకవి" యయ్యెనని సెప్పుట]

  భాసురమైన కావ్యములఁ బాఠము సెప్పఁగఁ దాను వించుఁ ద
  ద్వాసన హృద్గతస్థమయె! వాంఛితమున్ నెరవేర్పఁ గోరి తా
  వాసియు వన్నెయుం జిలుకు స్వాంతుఁడు బమ్మెర పోతరాజిలన్

  వ్రాసె మనోజ్ఞకావ్యములు వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగఁ డింతయున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వాసిగ లక్ష్మణాఖ్యుడను వాని '' సులక్షణ సార '' గ్రంధమున్
  చూసి, గ్రహించి కైతలకు సుందర రీతులు , దివ్యదీక్షతో
  చేసి తపంబు , నాపయిన చేతన గల్గి రచించ బాలుడే
  వ్రాసె మనోజ్ఞకావ్యములు వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగ డింతయున్.

  నిన్నటి పూరణ -

  చాల ప్రీతికరము చక్కెర రోగికి
  చెఱకు రసము; మిగుల చేదు సుమ్ము!
  కణమెయైన చాలు గణనీయ విషమగు
  తృణమె చాలు తన మరణమునకును

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గురువు గారికి నమస్కారములు
  మీ ఆరోగ్యము జాగ్రత్త మీరు త్వరగా కోలుకో వలయునని ఆ సర్వేశ్వరున్ని ప్రార్థిస్తున్నాను

  నేటి నా పూరణము

  ఏసిరు లెందుకింక జగ మేలెడు తల్లికృపారసమ్ముయే
  వాసిగనున్నచాలు, కడుపామరుడైనను కావ్యరాజముల్
  వ్రాసిన కాళిదాసు జనవంద్యుని గాథయె తెల్పె, నాతడున్
  వ్రాసె మనోజ్ఞ కావ్యములు వ్యాకరణమ్మునెఱుంగడింతయున్

  నిన్నటి సమస్య
  "చెఱుకు రసము మిగుల చేదు సుమ్ము"
  నా పూరణలు

  మంచిదవదు జూడ మధుమేహ రోగికి
  చెఱుకు రసము, మిగుల చేదు సుమ్ము
  కాకర యైన నేమి కలిగించు నారోగ్య
  మనెడు మాట నెపుడు మరువ బోకు.
  2.
  వేళ దాటకుండ గ్రొలినంతనెగదా
  మదిని దోచు నట్టి మధురమదియు
  ఆలసించి నంత యక్కరకేరాదు
  చెఱుకు రసము మిగుల చేదు సుమ్ము
  3.
  మధుమేహ రోగి మదిలోన దలచెను
  చేదనుచును జనులు చీదరించు
  కాకరేమొ నాకు కడు మధురము గాగ
  చెఱుకు రసము మిగుల చేదు సుమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 14. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  " వ్రాసి మనోఙ్ఞ కావ్యముల వ్యాకరణ౦బు
  నెరు౦గ డి౦తయున్

  వ్యాసు " డట౦చు నా కు క వి వాగెను
  రాజ సభా౦తరమ్మునన్ =

  కాసుకు చెల్ల నట్టి యొక కాచపు ముక్క
  యమూల్య మైన - ను

  ద్భాసిత మైన రత్నమును బాపురె లక్ష్యము
  చేయ గల్గునా ? ?


  { కాచపు ముక్క. = గా జు ముక్క. }
  ి


  ి

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బాస యనాది గా తనరె వ్యాకరణమ్ములు గూర్చి రాపయిన్
  బాసనుతీర్చి దిద్దగను పధ్ధతి గా రచియింప చేయగన్
  వాసిగ కావ్య చిత్రణకు భావము గాధయె ముఖ్యమంచు తా
  వ్రాసే మనోజ్ఞ కావ్యములు వ్యాకరణంబు నెరు౦గ డింతయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. గురుదేవులకు ప్రణామములు.తమరి ఆరోగ్యం ఎలాయుందండి?

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. సహదేవుడు గారూ,
   ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు కాస్త పరవాలేదు. నడుము నొప్పి తగ్గింది. జ్వరం, నీరసం ఉన్నాయి.

   తొలగించండి
 17. ఈనాటి సమస్యకు చక్కని పూరణల నందించిన కవిమిత్రులు ...
  జిగురు సత్యనారాయణ గారికి,
  శైలజ గారికి,
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి,
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారికి,
  పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  కె. ఈశ్వరప్ప గారికి,
  గుండు మధుసూదన్ గారికి,
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారికి,
  ఆంజనేయ శర్మ గారికి,
  గురుమూర్తి ఆచారి గారికి,
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారికి...
  ..............అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కూసెను చెట్టుసందులను కోకిల దాగుచు కమ్మకమ్మగా
  పూసెను కొమ్మకొమ్మకును పూజకు త్రుళ్ళుచు పారిజాతముల్
  చేసె మహాత్మ గాంధి పలు చేతలు గోచిని నివ్విధంబుగన్:👇
  వ్రాసె మనోజ్ఞకావ్యములు వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగ డింతయున్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. William Shakespeare:

  కాసిని ఛంద సూత్రములు కందలు సీసలు శార్దులమ్ములున్
  దోసిలి పట్టెడిన్ యతులు దుష్ట సమాసము సంధి గొందులున్
  ప్రాసలు కూర్చకుండకయె వాసిగ నీతడు నాంగ్లమందునన్
  వ్రాసె మనోజ్ఞకావ్యములు వ్యాకరణమ్ము నెఱుంగ డింతయున్

  రిప్లయితొలగించండి