23, ఏప్రిల్ 2016, శనివారం

సమస్య - 2012 (వల్లకాటిలోఁ దిరుగు...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది.. 
వల్లకాటిలోఁ దిరుగు శ్రీవల్లభుండు.

65 కామెంట్‌లు:

 1. క్షీరసాగర మథనముఁ జేయు వేళ
  ప్రేమతో స్వీకరించెను "శ్రీ"ని శివుడు
  స్వీకరించెఁ గావున "శ్రీ"కి శివుడె ధవుడు
  వల్లకాటిలోఁ దిరుగు శ్రీవల్లభుండు!!

  శ్రీ = విషము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. బూది పూతలు గళమున పునుక ధారి
  వల్లకాటిలోఁ దిరుగు,శ్రీవల్లభుండు
  ఆది శేషుని పడగల నాద మరచి
  లచ్చితో కూడి యుండును లక్ష ణముగ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది.
   ‘వల్లభుండు+ఆది’ అని విసంధిగా వ్రాశారు. ‘వల్లభుండు| శేషతల్పముఅపై నుండి యాదమరచి’ అనండి.

   తొలగించండి
 3. శాంభవీ ప్రియ నాధుడు సంతతమ్ము
  వల్లకాటిలో తిరుగు, శ్రీ వల్లభుండు
  శేష తల్పము నందున సిరి తనపద
  పద్మములకు సేవసలుప వరలు చుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. గట్టువిలుకాడు ముక్కంటి కరిమెడదొర
  వల్లకాటిలో దిరుగు, శ్రీ వల్లభుండు
  పాల కడలిని శేషుని పాన్పు పైన
  విష్ణు లోకమునందున విస్ఫురించు!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 5. హరియె నర్చించ మానసమందునుండి
  తిరుగు వైకుంఠ వీధుల పరమ శివుడు!
  హరుడె గొల్వగ దీరుచున్మురిసి మదిని
  వల్లకాటిలో దిరుగు శ్రీవల్లభుండు!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. శివుని దయయున్న దానౌను చిటికెలోన
  వసుధలోపల నరుడు శ్రీ వల్లభుండు
  కరుణ దప్పిన నిక్కమ్ము మరునిమిషము
  వల్లకాటిలోఁ దిరుగు శ్రీవల్లభుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. స మ స్య.
  '''''''''''''''' * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  శ్రీ యనెడు పదమునకు లక్ష్మి యని మరియు

  పార్వతి , సరస్వతి యను భావమ్ము కలదు ;

  వల్ల కాటిలో దిరుగు శ్రీవల్లభు౦ డ

  టన్న వాక్యము = సుకవి ! సమర్థ. మగును

  { సమర్థము = అర్థ వ౦త ము }

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూరణ బాగుంది. కాని శ్రీ శబ్దానికి లక్ష్మి, సరస్వతి అనే తప్ప పార్వతి అనే అర్థం లేదు.

   తొలగించండి

 8. భస్మధారి,యాదిగురువు,పరమశివుడు వల్లకాటిలోదిరుగు,శ్రీవల్లభుండు పాలసంద్రానశేషునిబాన్పుపైన హాయిబవళించియుండునునహరహమ్ము

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అల్లన మశనమందున నెల్లభూత
  ప్రేతతతి.యుండు నయ్యవి భీతిగొలుప
  నీయకుండగ రక్షణ నిచ్చుకొరకు
  వల్లకాటిలోదిరుగు శ్రీవల్లభుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  హరుఁడు సఖుఁడైన కతన; శ్రీహరియె సఖునిఁ
  గలువఁ బోవంగఁ గైలాసకంధరమున
  విషధరుఁడు లేఁడు! కానఁ దా వెదుకఁ గోరి

  వల్లకాటిలోఁ దిరుగు శ్రీవల్లభుండు!!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. శివునికోసం విష్ణువు వల్లకాటిలో తిరిగాడన్న మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 11. కాటి కాపరి యయ్యె నిక్ష్వాక వంశ
  వర్ధనుండు సద్ధర్మ భూభర్త యకట
  దారుణంబుగ నిక శని దాపు రింప
  వల్లకాటిలోఁ దిరుగు శ్రీవల్లభుండు.

  [శ్రీవల్లభుండు= ఐశ్వర్యవంతుడు]

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ఇక్ష్వాకు... టైపాటు వల్ల ఇక్ష్వాక... అయింది.

   తొలగించండి
  2. పూజ్యులు శంకరయ్య గారికి వందనములు. అవునండి. గమనించ లేదు. ధన్యవాదములు.

   తొలగించండి
 12. 1.పరమ శివుడుపరవశాన పడతితోడ
  వల్లకాటిలో దిరుగు శ్రీవల్లభుండు
  కమలతో సతతము కరము కరుణ చూపి
  వరము లొసగుచు నుండు తాభక్తి గొలువ.


  2.పాల సాగరంబు చిలుక ప్రభవ మొంది
  నట్టి గరళము ను గళము నందు దాల్చి
  వల్లకాటిలో దిరుగు ,శ్రీ వల్లభుండు
  సకల లోకములనుతాను చల్లగుంచు.

  3.సర్పభూషణుండొసగుచు సగము మేను
  వల్ల కాటిలో దిరుగు, శ్రీవల్లభుండు
  రమను గూడిజనులనెల్ల రమణతోడ
  గాచి సంరక్షణ మొనర్చు కరుణ జూపి.

  4.శ్రీని కంఠము నందుంచి చిచ్చికంటి
  వల్లకాటిలో దిరుగు ,శ్రీవల్లభుండు
  సంతసముతోడ సిరిగూడి సంచరించు
  నెంచి చూడనిర్వురిట శ్రీపతులు గారె.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ నాలుగు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటిపూరణ మూడవపాదంలో గణదోషం. ‘కమలతో సతము కరము కరుణ చూపి’ అనండి.
   రెండవపూరణలో ‘శ్రీవల్లభుడే గరళపానం చేశా’ డన్నారు.
   నాల్గవపూరణలో ‘చిచ్చుకంటి’ అనండి.

   తొలగించండి
 13. విష్ణు శబ్దార్థముం జూడ విశ్వమంత
  వ్యాప్తిచెందినవాఁ డగు, నట్టివాఁడు
  లేని చోటేది? లోకమ్ములోనఁ గనఁగ
  వల్లకాటిలోఁ దిరుగు శ్రీవల్లభుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మిత్రులు శంకరయ్యగారికి నమస్సులు!

   సర్వవ్యాపియైన విష్ణువు ఎక్కడైన నుండును...ఎక్కడైన దిరుగును. చూడగా వల్లకాటిలో గూడ దిరుగు...నను మీ పూరణ యుక్తిసహముగ నున్నది. శుభాభినందనలు!

   తొలగించండి
 14. గరళమును స్వీకరించిన గంగధారి
  బూది ధరియించి మెడలోన పుఱ్ఱెలుంచి
  వల్లకాటిలోఁ దిరుగు; శ్రీవల్లభుండు
  శేషపాన్పున వెలుగొందు చిత్రముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అంబటిభానుప్రకాశ్.
  గద్వాల.


  తే**
  దక్ష తనయ సతియె !తరలెను నొంటిగ,
  శివుని నొదలి తాను! చిత్ర ముగను,!
  సతియె లేని యిల్లు !జక్కగా దనిహరు,!
  వల్ల కాటిలో దిరుగు శ్రీ !వల్లభుండు !!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూరణ బాగున్నది.
   ‘వదలి’ని ‘ఒదలి’ అన్నారు. ‘హరు’ అని ప్రత్యయం లేకుండా ప్రయోగించారు. ‘తరలెఁ దా నొంటిగ| శివుని వదలి... యిల్లు సరిగాదని హరుడు’ అనండి.

   తొలగించండి
 16. అంబటిభానుప్రకాశ్.
  గద్వాల.

  తే**
  తల్లి దండ్రులు లేరులే ,! తాను నొకడె,!
  భిక్ష మెత్తుకొని బతుకు ! బీద వాడె!
  నుండ యిల్లును లేకను నొంట రిగను,
  వల్ల కాటిలో దిరుగు శ్రీ !వల్లభుండు !!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది.
   ‘బీదవాడె| యుండ నిల్లును...’ అనండి.

   తొలగించండి
 17. స మ స్య

  గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి
  ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

  క్ష మి ౦ చ ౦ డి గు రు వు గా రు !


  శ బ్దా ర్థ చ ౦ ద్రి క లో :- శ్రీ అనగా
  పా ర్వ తి అను నర్థము కూడా ఉన్న౦దున. నేను అలా వ్రాశాను .

  నమస్తే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అలాగైతే ‘పర్యాయపద నిఘంటువు’ లో పార్వతికి శ్రీ అన్న పదాన్ని పేర్కొనాలి కదా! శబ్దరత్నాకరం, బ్రౌన్ మొదలైన నిఘంటువులలో కూడా లేదు.

   తొలగించండి
 18. అందునిందను సందేహ మెందు కికను
  సర్వ వ్యాపియై విలసిల్లు చక్రి లేని
  ప్రాంత మేదియు లేదీ ధరణితలమ్ము
  వల్లకాడున దిరుగు శ్రీ వల్లభుండు.

  శ్రీని గళమున దాచిన శివుడు తాను
  వల్లకాడున దిరుగు, శ్రీ వల్లభుండు
  పడతిలక్ష్మితోడ ను పాలకడలి యందు
  శేషతల్సము పై నివ సించియుండు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి.
   ‘సర్వవ్యాపి’ అన్నపుడు ‘వ్యా’ వల్ల ‘ర్వ’ గురువై గణదోషం.

   తొలగించండి
 19. వేద రక్షణఁ జేయగ వేగిరమ్ము
  వదలి వైకుంఠ లోకము నదికిఁ దరలె
  చేరఁ దన యంశ మత్స్య వతార మందు
  వల్లకాటిలోఁ, దిరుగు శ్రీవల్లభుండు.

  *వల్లకాటిలో = వల్లక+ ఆటి +లో
  అనగా వల్లక అనే మత్స్య విశేషము నందు అనే భావాన్ని గ్రహించాలని మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పద విభాగం సమర్థం కాదు. ‘ఆటి’కి బాతు అని అర్థం. దానికి అన్వయం?

   తొలగించండి
  2. బాతు తో పాటు మత్స్య విశేషమనే నానార్థము ఉన్నది.

   తొలగించండి
  3. ఎవడు వాడన? చెప్పుట కెవరు లేక
   నసిగె వల్లకాడున రామనాథ మంటు
   తెలుపు కవియైన ఛందమ్ము వెలిగి పోగ
   వల్లకాటిలోఁ, దిరుగు శ్రీవల్లభుండు.

   తొలగించండి
  4. మీ తాజా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 20. హరిహరుండొక్కడేగద?యనుచుతిక్క
  నార్యులపలుకు నిజమైన ?అందుశివుడు
  వల్లకాటిలో దిరుగు|శ్రీ వల్లభుండు
  శేష తల్పాన నిదురించు|దోషమేల?

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. అన్నయ్యగారూనమస్తే.
  సవరించిన పద్యమును చూడండి అన్నయ్యగారూ.
  పాల సాగరంబు చిలుక ప్రభవ మొంది
  నగరళమునుశూలి గళము నందు దాల్చి
  వల్లకాటిలో దిరుగు ,శ్రీ వల్లభుండు
  సకల లోకములనుతాను చల్లగుంచు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పశుపతిగ జీవులను గాచు పరమ శివుడు
  వల్ల కాటిలో దిరుగు శ్రీవల్లభుండు
  పాల కడలిపై నుండి కాపాడుచుండు!
  విధిని నొసట లిఖించును విశ్వయోని!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పశుపతిగ జీవులను గాచు పరమ శివుడు
  వల్ల కాటిలో దిరుగు! శ్రీవల్లభుండు
  పాల కడలిపై నుండి కాపాడుచుండు!
  విధిని నొసట లిఖించును విశ్వయోని!

  రిప్లయితొలగించండి
 25. సత్యసంధ హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి
  కొశికుని యప్పుదీర్ఛెన౦గడిని వీర
  బాహువున కమ్ముడై పోయి బానిసగను
  వల్లకాటి లో దిరుగు.శ్రీ వల్లభుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 26. బూడ్ది బూసి దేహమునిండ పురహరుండు
  వల్లకాటిలో దిరుగు , శ్రీ వల్లభుండు
  వివిధ అవతారముల నెత్తి భువిని తిరుగు
  దుష్టులను ద్రుంచ కాపాడ శిష్ట జనుల

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘వివిధావతారములు’ అనాలి కదా! విసంధిగా వ్రాశారు. ‘వివిధ రూపమ్ముల ధరించి...’ అనండి.

   తొలగించండి
 27. రాముడే హరియైనచో రమణి కొఱకు
  మానవుని వోలె శోకింప మర్మ మేమి ?
  చూడు తమ్ముడా! తెలియక జాడ, యెందు
  వల్ల కాటిలో దిరుగు శ్రీ వల్లభుండు?

  ( కాడు = అడవి )

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మీరు చేస్తున్న సాహిత్య సేవ బాగుంది -వడ్డూరి.రామకృష్ణ

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ధన్యవాదాలు.
   మీ ప్రొఫైల్, మీ వంశ ప్రాశస్త్యం, మీ తండ్రిగారి కవిత్వపాటవం తెలుసుకున్నాను. సంతోషం!

   తొలగించండి
 29. జీవకోటి నెల్ల పుడును పా లించు త్రిమూ ర్తు
  బ్రహ్మ సృష్టి చేయుచు తల వ్రా తల్ పని లో ను
  శ్రీ విభుండు పాలకడలి నుండే జనులన్
  వల్లకాటిలో తిరుగు, శ్రీ వల్లభుండు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. మీ ప్రయత్నం ప్రసంశనీయం. కాని ఇది ఛందోబద్ధంగా లేదు. కాని కొద్దిగా అభ్యాసం చేస్తే మీరు తప్పక మంచి పద్యాలను వ్రాయగలరు. మీ అభ్యాసానికి ఈ బ్లాగు చక్కని వేదిక. స్వస్తి!

   తొలగించండి
 30. శివుని వెంటాడె దనుజుడు చేయి సాచి
  విష్ణుతేజ మడ్డుపడియె వేగ వచ్చి
  అసురుగూల్చి వెతుకసాగె హరుని కొరకు
  వల్లకాటిలో తిరుగు శ్రీవల్లభుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 31. జీవకోటి నెల్ల పుడును కాపుగాయు
  బ్రహ్మ సృష్టి చేయు పనిలొ బద్ధు దగును
  శ్రీ విభుడు పాలకడలి పై శయనమంద
  వల్లకాటిలో తిరుగు, శ్రీ వల్లభుండు

  రిప్లయితొలగించండి
 32. సరదా సరదాగా:

  కల్ల గాదుర నిజమిది కలి యుగమ్ము...
  వల్ల కాదిక నాకని పద్మవాస...
  అన్న గారి స్వగృహమున కరుగు దెంచ...
  వల్లకాటిలోఁ దిరుగు శ్రీవల్లభుండు :)

  రిప్లయితొలగించండి