20, డిసెంబర్ 2014, శనివారం

పద్యరచన - 771

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

21 కామెంట్‌లు:

 1. బాలు డ చ్చట జూడుడు వహ్వ యనగ
  పొదుగు పాలను ద్రాగుట పొందికగను
  సాధు జంతువు గదమ ఱి చక్క గాను
  నిచ్చు చుండెను వానికి నిష్ట ముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పాలను గుడుచుటకై యా
  బాలకుడు పొదుగును నోట బట్టుకు నిలిచెన్
  మేలౌను గదా తిన్నగ
  పాలను తన బొజ్జలోన పంపించినచో

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వత్సా ! బాగుందీ సం
  వత్సరమే లాగుపైన వ్రాసినదాయెన్
  వాత్సల్యము నావు జూపగ
  వత్సను మరపించి పొదుగు పట్టితివి బలే !

  రిప్లయితొలగించండి
 5. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  మూడవ పాదంలో గణదోషం. ‘వాత్సల్య మావు చూపగ’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పూజ్యులయినకందిశంకరయ్యగారికివందనాలతో
  అమ్మపాలవంటిఆవుపాలనువాడ
  మంచిదనగతల్లిమగువవినియు
  పాలుత్రాగనెంచెమేలనిభావించి
  గోవుకెంతనోర్పుకూర్పుజూడ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘గోవు కెంత యోర్పు..’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మాస్టరు గారూ ! దోష సవరణకు ధన్యవాదములు.


  వత్సా ! బాగుందీ సం
  వత్సరమే లాగుపైన వ్రాసినదాయెన్
  వాత్సల్య మావు జూపగ
  వత్సను మరపించి పొదుగు పట్టితివి బలే !

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అమ్మపాలు లేక నలమటించుచు నావు
  పాలు గ్రోలు చుండె బాలకుండు
  మాత పిదప గోవు మాతయే ధాత్రిలో
  నన్న బుధుల మాట లున్నతములు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  అమ్మ సాటి - ఆవే గదా :

  01)
  _______________________________________

  అమ్మ పాలు లేక ♦ నాకలికిని చిక్కి
  యావు పాలు గుడిచె ♦ నర్భకుండు
  అమ్మ లేని వారి ♦ కమ్మయే యావౌను
  నమ్మ పాల సాటి ♦ యావు పాలె !
  _______________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ****
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది.అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పూజ్యులయినకందిశంకరయ్యగారికివందనాలతో
  పొదుగునపాలు-ద్రాగుచునుపొందికలందునపిల్లవాడుయే
  కొదవలులేనిహాయిగనకోర్కెలుదీర్చెడి-గోవుమాతగా
  మదిదలపోసెనా/యనగమౌనముగా-గనుపించసంతసం
  బొదిగినదృశయశ్యమాలికిదివోర్పగుకూర్పుకునేర్పుజూడుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కె.ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మంచి భావంతో పద్యం చెప్పారు. బాగుంది.అభినందనలు.
  చివరిపాదంలో‘శయ’ అక్షరాలు అదనంగా టైపయ్యాయి. ‘వోర్పగు’ అనడం దోషమే. చివరి పాదాన్ని సవరించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. బాలకృష్ణునిబాల్యముతలచినట్లు
  మెలగజేసినదృశ్యమేమేటిజూడ
  పొదుగుపాలను-త్రాగెడిబుడతజూడ
  బాలచేష్టలుదైవపులీలలేగ

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కె.ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ తేటగీతి బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కె యెస్ గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ
  మింగుటకు తమ యింటిలో మెతుకు లేక
  పొదివి పట్టు కొనుచు నావుపొదుగు నోట
  చూషణము జేసె బాలుడు చోద్యముగను
  కనికరమున యా వతని యాకలిని దీర్చె
  మమత యించుక లేనట్టి మనిషి కంటె
  సాధువైన గోమాతయె చాల మేలు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పూజ్యులుగురుదేవులుశంకరయ్యగారికివందనములు

  పద్య రచన:చిలిపి కృష్ణుని వలె చిన్నిపాపడొకడు
  గోవు పొదుగు నుండి గ్రోలె పాలు
  ఆత డాసురులకు హ౦తయై విలసిల్లె
  యితని ప్రతిభ యేదొ యెరుగ వలెను

  రిప్లయితొలగించండి
 19. దూడకు పాలిచ్చునటుల
  పోడిమితో ధేనువచట పొదుగును గుడిపెన్
  బోడిక నాకలి దీర్చగ
  పాడిని కడుపారనిచ్చె వాత్యల్యముతో

  రిప్లయితొలగించండి
 20. తల్లి యొడిని చన్గుడిసెడు
  పిల్లాడికి బుడ్డి పాలు వెగటై పోవన్
  కల్లాకపటము లేకను
  తల్లిని మరపించె డావు దరి చవిచూచెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి