20, డిసెంబర్ 2014, శనివారం

సమస్యా పూరణం - 1566 (ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మవిదులు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మవిదులు.

24 కామెంట్‌లు:

 1. తఱచి చూడ నార్య ! ధర్మ దూ రులుగద
  ధార్త రాష్ట్రు లెల్ల ,ధర్మ విదులు
  పాం డవులిల మఱియు బలపరాక్రమములు
  గలుగు వారు సుమ్ము కాద నృతము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. యుద్ధ రంగమందు నుక్కిరి మిగలక
  ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మవిదులు
  పాండు సుతుల జేత - పాడు పనులజేత
  యంతమొంది పోయెనంత మంది

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పోయి రంతమంది’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  "పరిత్రాణాయ సాధూనాం - వినాశాయచ దుష్కృతాం " - అని గదా - భగవానువాచ
  మరలాంటప్పుడు - భగవంతుని పనికి - దోహద పడినవారు - ధర్మ విదులు కారా :

  __________________________________________________

  ధరణి బరువు పెరుగ - తగ్గించగాబూని
  ధరణి కృష్ణు రూపు - ధర్మి పుట్ట
  నచ్యుతునకు సాయ - మందించ బూనిన
  ధార్తరాష్ట్రులెల్ల ♦ ధర్మ విదులు !
  __________________________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు

  ధర్మ మెరిగి నంత ధర్మవిదులనగ
  ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మ విదులు
  ధర్మబద్దు డగుచు ధర్మమాచరించు
  ధర్మజుండె యగును ధర్మపరుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ధర్మ పధము వీడి దర్పమ్ము జేతను
  ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మ విధులు
  పాండు రాజు సుతుల బలిమికి తాళక
  మట్టి గలిసిపోయె తుట్ట తుదకు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కృష్ణుడండ నుండ గెలవగ లేమని
  యుద్ధ భూమి వీడె డూహ మరచి
  పోరు సల్పి వారు పొందనా స్వర్గమ్ము
  ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మ విదులు!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మల్లెల వారి పూరణలు
  దైవమటుల నమ్మి ధర్మమ్ము పాటించి
  పాండుసుతులు ధర్మ పరులు నైరి
  గర్వమత్సరాలు కప్పి చెడిరి గాని
  ధార్త రాష్ట్రు లెల్ల ధర్మ విదులు
  2.ద్రోణ కృపులు కురుల బాణగురువులకు
  ధర్మ మెదియొ కనెడి దారి తెలిసి
  కుటిలధర్మ నీతి కోరిన కౌరవుల్
  ధార్తరాష్ట్రు లెల్ల ధర్మవిదులు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కె.యెస్.గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ

  ఎల్ల,ప్లస్ అధర్మ ఎల్లధర్మయనుచు
  నీ సమస్య లోన నిమిడె సంధి
  పూరణ మును సేయ బూనగ నేటికి?
  ధార్తరాష్ట్రు లెల్లధర్మ విదులు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ధాత్రి బుట్టినట్టి దనుజులే నిజముగా
  ధార్త రాష్ట్రులెల్ల, ధర్మవిధులు
  ధరణిలోన నాడు దైవాంశ బుట్టిన
  పక్కి వాహనుం డు పాండ వులను

  రిప్లయితొలగించండి
 11. ధార్తరాష్టు లెల్ల ధర్మ విదులు కారు
  కాన మడసిరంత కదనమందు
  పండు సుతులు ధర్మ పరులౌటచే జయం
  బొందినారు యుద్ధ మందు కనగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పూరణలోని ‘లాజిక్కు’ బాగుంది. మంచి పూరణ. అభినందనలు.
  ****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ****
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘ఎల్ల + అధర్మపరులు = ఎల్ల నధర్మపరులు’ అవుతుంది కాని ‘ఎల్లధర్మపరులు’ కాదని గమనించ మనవి.
  ****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  చివరి పాదాన్ని ‘వాసుదేవు డండ పాండవులకు’ అంటే అన్వయం కుదురుతుంది.
  ****
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కవిమిత్రులకు విన్నపం...
  జనవరి మొదటి వారంలో నేను, మా ఆవిడ సింహాచలం, అన్నవరం, ద్వారకాతిరుమల యాత్ర చేయాలనుకుంటున్నాము. ఈ యాత్రలో చూడదగిన క్షేత్రా లేమేమి ఉన్నాయో, ప్రయాణానికి ఎలా ప్రణాళిక చేసుకోవాలో సలహా ఇవ్వవలసిందిగా మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పూజ్యులయినకందిశంకరయ్యగారికివందనాలతో
  పాండుసుతులచెంతపరమాత్మతత్వాలు
  దార్తరాష్ట్రులెల్లధర్మవిదులు
  ధర్మదూరులయిరికర్మచెకౌరవుల్
  మర్మమెరిగినిలిచెధర్మరాజు
  విదులు;త్యజించు
  2లెస్సమాటదార్తరాష్ట్రులెల్లధర్మవిదులచే
  నిస్సహాయులయిరివినగనిందలందిరెంచగా
  బుస్సుమనెడిపాములన్నిబుసలుగొట్టచంపరా
  పుస్సివంటిధర్మరాజుపుష్టినింపెనీతికిన్
  పుస్సి-పవిత్రమయిన

  రిప్లయితొలగించండి
 15. 3దార్తరాష్ట్రులెల్ల-ధర్మవిదులుజూసి
  విధురుడడ్డుబడగవినుటమాని
  శకునిమాటచేతశకునములేమారె
  మంచిమాటలందెవంచనంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కె.ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మొదటి పూరణలో ‘విదులు’ తెలుగు పదంగా ధర్మ పదంతో సమాసం చేయరాదు కదా.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. కెయెస్.గురుమూర్తి ఆచారి గారిపూరణ
  శకుని మాటలెల్ల సరియైన వని నమ్మి
  మత్సర౦పు ధూళి మదిని గప్ప
  కాపథమున చనిరి కాని యరయగను
  దార్తరాష్ట్రులెల్లధర్మవిదులు

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కె.యస్.గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కరుణ లేకుండ బాలల కాల్చిచంపి
  తీవ్రవాదపు ముసుగులో తిరుగు నేటి
  దానవులకన్న యానాటి ధార్తరాష్ట్రు
  లెల్ల ధర్మవిదులనుచునెన్నవచ్చు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. చిన్ననాటినుంచి చెడు చేష్టలను జేసి
  పాండుసుతులచేత భంగపడిరి
  ధర్మమెరుగనట్టి కర్మఫలము చేత
  దార్తరాష్ట్రృలెల్ల ధర్మవిదులు!

  రిప్లయితొలగించండి