14, డిసెంబర్ 2014, ఆదివారం

పద్యరచన - 765

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

18 కామెంట్‌లు:

 1. ఈ శు మ్రోల బడిన నింతిని ధీటుగా
  నంది చూచు చుండ నంది వాహ
  నుడట వీణ జేత ను ధరి యిం చిగరుణ
  జూపె నామె పైన జూడ్కి తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మురిపించుచు ముచ్చటగా
  పరమేశుడు రుద్రవీణవాయించంగన్
  పరవశముగ మక్కువతో
  పరమేశ్వరివినుచునుండె పడుకొనియచటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పశుపతి గళమున పశువు పరవసించె
  పన్నగధరు పాటకు పాము పరవసించె
  శిశువు తానై పరవసించె శిఖరి తనయ
  నాద దేహుని సంగీత నాదమందు!!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  రుద్రవీణ ప్రస్తావనతో మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ****
  జిగురు సత్యనారాయణ గారూ.
  ‘శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి వేత్తి గానరసం ఫణి’ భావాన్ని అచ్చంగా చిత్రీకరించిన మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ప్రమథ గణముసాదరముగ పాద దరిని
  రుద్ర వీణియ పలికించె రౌద్ర గీతి
  భక్తి మనము నిలచి యున్న భయము లేల
  పరమ శివునిమార్గ మ్ములతి భక్తి మయము

  రిప్లయితొలగించండి
 6. భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘మార్గమ్ము లతి’ అన్నచోట గణదోషం. ‘మార్గము లతి’ అంటే సరి!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గురువర్యా ధన్యవాదములు  " ము" ని ప, ఫ , బ,భ లకు యతి యోప్పునా ?

  ప్రమథ గణముసాదరముగ పాద దరిని
  రుద్ర వీణియ పలికించె రౌద్ర గీతి
  భక్తి మనము నిలచి యున్న భయము లేల
  పరమ శివునిమార్గములతి ముక్తి మయము ..... అన వచ్చునా. దయ చేసి తెలుప గలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బి.యస్.యస్. ప్రసాద్ గారూ,
  కేవలం పు,ఫు,బు,భులకు మువర్ణంతో యతి చెల్లుతుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రుద్రుని వీణా నాదము!
  రుద్రాణిని పాపఁ జేయ లుఠనమ్మాడెన్!
  భద్రము పరవశ మందెను!
  కద్రూజము నాడి జూపె కైలాసకిముల్!

  (భద్రము=నంది, కద్రూజము=ఫణి, కైలాసకి=నాట్యవిశేషము)

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రుచిరముగను హరుడు రుద్రవీణను మీట
  పరవశించు చుండె పరమ సాధ్వి
  నలువు తోడను ఫణి నాట్యమ్ము సలిపెను
  భద్ర మపుడు గాంచె భాసురముగ

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పూజ్యులయినకందిశంకరయ్యగారికివందనాలతో
  కే*ఈశ్వరప్ప
  పలుకగవీణానాదము
  కలికియునాట్యంబుజేసికలతగబడగా
  పలుకనినందీశ్వరులున్
  తిలకించిరిచిత్రసేమదీక్షగనచటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. 2పలుకబోకశివుడుపలికించెవీణతో
  నాట్యమాడలేకనలిగెపడతి
  నందిచూపులపుడుకందుచుగనిపించె
  చిత్రమైనదోవిచిత్రమేగ

  రిప్లయితొలగించండి
 14. భవుడు కైలాస గిరిపైన భవ్యమైన
  పాట మగ్నుడై వీణతో పాడుచుండ
  పరవశంబున పార్వతి పరమ శివుని
  యెదుట పడుకొని వినుచుండె గుదురగాను

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి
  వందనములు
  శివుడు రుద్రవీణ సవరించి పాడగా
  నటన మాడి సోలి నచ్చెరువున
  శైలజాత యతని చరణ సీమను నంది
  ప్రమథ గణము సంతసమున గాంచ

  రిప్లయితొలగించండి
 16. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  నా సవరణ కూడా ఎందుకో సంతృప్తికరంగా లేనట్టనిపిస్తున్నది...
  ****
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు గారూ,
  సర్వం ‘పిచ్చి’మయం చేశారు. బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  ****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ రెండుపూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘మెచ్చువారు + ఇటుల’ అన్నప్పుడు సంధి నిత్యం, యడాగమం రాదు. ‘మెచ్చువార లిటుల నుచ్చరింతురుగద’ అనండి.
  ****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ ఐదు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ****
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్త్రి గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మొదటి పూరణలో ‘ఫలిత మంద| నజ్ఞులైన...’ అనండి.
  మూడవ పూరణలో ‘కతలు + అనగ’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘కత లనంగ’ అనండి.
  ****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ****
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నాదనిలయుడా రుద్రుడు
  మోదముతో వీణమీట పురలయె మురిసెన్
  సీదరము తన్వయ మవగ
  నాదంబును వినుచు నంది నతులర్పించెన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి