24, డిసెంబర్ 2014, బుధవారం

పద్యరచన - 775

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14 కామెంట్‌లు:

 1. రాసులుగాదునిచ్చటపరాకునమాటలుపంచబోకు,నీ
  రాసియునొక్కటేన?తల-వ్రాతలునొక్కటిగావునెప్పుడున్
  దాసుడవైననీవుతనదగ్గరజేరివిశాఖనకాపురంబుతో

  వాసముజేసినంతవృశ్చికపుభావనలబ్బున?దేవుడొప్పునా
  2నీపాదమునాపాదము
  ఆపాదననొక్కటేన?నాతోసమమా?
  ఏపాపకార్యసూరుడో
  నాపాలిటనీవుజిక్కినంతటసబబా?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. జాతకములు బూ టకములు
  జాతకములన మ్మకునికి జాతికి మేలౌ
  జాతకములకును బదులుగ
  నీతిని మఱి నమ్ముకొనుము నిరతము బడుగా !

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ రెండు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ఉత్పలమాలలో ‘ఒక్కటి గావు + ఎప్పుడున్’ అన్నప్పుడు నుగాగమం రాదు. ‘ఒక్కటి గా వవెప్పుడున్’ అనండి. ‘విశాఖనకాపురంబుతో’ అన్నచోట గణదోషం. ‘విశాఖ యనంగ తారతో’ అనండి. అలాగే నాల్గవపాదం పూర్వార్ధంలో గణదోషం. ‘వాసము జేయ వృశ్చికపు...’ అనండి.
  కందపద్యంలో మూడవ పాదాన్ని ‘ఏపాపకర్మఫలమో’ అంటే బాగుంటుందేమో?
  ****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. జాతకములఁ జూచి జాతిని నడిపించు
  నేతలున్న చోట నీతి యీల్గు
  దేశ భవిత కపుడు తెవులు సోకును సుమ్మ
  మంచి నేతల సతమెంచవలయు

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రాశీ పాదము లొకటై
  యాశా సౌధములఁ జేరు నంకిత భావ
  మ్మాశించి నటుల కరువై
  యీ శాల్తీ లొక్కచోట నేడ్చిన ఫలమే?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కె యెస్ గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ

  అయ్య!నాది కూడ యౌ వ్రుశ్చికపు రాశి
  యిందు వలన నిలిచె ఋణము మనకు
  రాశి ఫలము లేక రవ్వంత దక్కునే
  విశ్వదాభి రామ వినుర వేమ

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కె. యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 8. రాసి రిక్క పాద వాసి యొకటి యైన
  గాని బ్రహ్మ వ్రాత కాదు యొకటి
  లాటరీని నీకు లక్షల బహుమతి
  నాకు కూడా వచ్చెరూకలైదు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. రాశిఫలములందు వ్రాసియున్నవినమ్మి
  జరుగబోవువాని జాడకొరకు
  వేచియుండువారు విజ్ఞానవేత్తలౌ
  నాస్తికులనిదూరు నమ్మకున్న

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అప్పుమాఫిజేయ?అంద్రులచంద్రులు
  నీవునేనునొకటెనేటినుండి
  రాశివృశ్చికంబె|రాతలుమారులే
  అవిరంటిశాఖ-లార్పినట్లె|

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రాశిఫలమ్ములు జూడగ
  మూసగ మరినీదినాది పూర్తిగ నొకటే
  రాసుంటే బ్రహ్మనొసట
  వేషమ్ములు మారునేమొ వేడుక దీరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ****
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి