11, డిసెంబర్ 2014, గురువారం

దత్తపది - 58 (పాప-బాల-పిల్ల-పోరి)

కవిమిత్రులారా!
పాప - బాల - పిల్ల - పోరి
పైపదాలను ‘పరార్థంలో’ ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

32 కామెంట్‌లు:

 1. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  శ్రీకృష్ణుడు ధృతరాష్ట్రునితో :

  01)
  ____________________________________

  కౌరవాధిపా పగతులు - కారు వారు !
  బాలముగ నీదు పుత్రుడు - పలుకు వినక
  పిల్లగ్రోవిని యూదెడి - గొల్ల ననుచు
  పోరితము పాండవుల తోడ - గోరుచుండె
  పోరు నష్టము, లాభము - పొందె, యనుము !
  ____________________________________
  బాలము = మూర్ఖము
  పోరితము = యుద్ధము

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పాప మనియెంచి చూడక బాల వధకు
  చేతు లెట్లాడెనో గద హేతు వనక
  నిదుర లోనున్న పిల్లల యదను జూసి
  పోరి వీరుని వలెనేగి కోరి జంపె

  అశ్వద్ధామ ఉప పాండవులను చంపు విధము

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పాప గతులను వెదుకక పాండవులకు
  బాల మునువిడ నాడుచు వారి భాగ
  ములను నిమ్ము మా యోమామ !ముందు గానె
  కాని యెడ ల బో రిత ము లు గలుగు సుమ్మ
  నుచును బిల్లన గ్రోవిని నూ దె జక్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘ిపిల్లగ్రోవిని నూదెడి’ అనండి.
  ****
  అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  దత్తపదాలను పరార్థంలో ప్రయోగించాలని నియమం. మీరు ‘బాల, పిల్ల’ పదాలను స్వార్థంలో ప్రయోగించారు.
  ****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పాపమిట్టి తలపు కురువర్య! వలదు
  నీకుఁ బాలనానుభవము నిండుసున్న.
  వినుము నాశనమునకు చొ ప్పిల్లవలదు
  పాండవులతోడ పోరిట్లు పాడిగాదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. కృష్ణుడు సంధి రాయబారంలో....

  పోరిన గెల్వగ లేరులె
  మీరిన కాలమ్ము పాపమింతయు దలచన్
  జాలరు దురపిల్లగవలె
  కోరగ బాలీయకున్న కురుపతి వినుమా !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పోరి తమ్ములన్ పాపము పుణ్య మనుట
  మాని కరుణజూపిల్లంట మరచి రమ్ము !
  బాలక విధి యోనర్చము పాండు పుత్ర !!
  పోరు సల్పుము జూపినీ పౌరుషమ్ము !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. భళ్ళముడి శ్రీరామ శంకర ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కృష్ణ రాయబారం..

  పిల్ల చేష్టలు చాలింక వృష్ణి తోడ
  బాలముగ నైదు యూళ్ళన్న పాండవులకు
  పాపమనికూడ నెంచక వదలనైరి
  పోరి గెలువగ సాధ్యమే వారితోడ
  ధర్మమే జయించు తుదకు ధరణి లోన!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. కురుక్షేత్రమున శ్రికృష్ణుడు అర్జునునితో......
  యేలా పాపము నెంచగఁ ?
  బాలన మిచ్చును విజయము! బన్నన మందన్
  గాలిడ స్వర్గము! పోరిన
  మేలని దురపిల్లక రణ మేగుము నరుడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. 1
  కే*దేపపుకాంతికేవెడలతీక్షనవేడికిపిల్లనిల్చునా1ccఈశ్వరప్ప

  పాపపుభారమెట్లగునుపార్థునిచెంతనకృష్ణుడుండగా
  అపనినాదిగాననిటనాజికిపోరిడుమార్గమెవ్వరో
  దాపునకౌరవుల్ గనుకదండనవారికెబాలసంబుకేac1

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పూజ్యులు గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు

  పిల్లతెమ్మెరల్ గాడ్పులై పెనగు రీతి
  బాలభాను డుగ్రుడగుచు గ్రాలు నటుల
  పాపకర్ములయిన కౌరవాధములను
  పోరి అభిమన్యు పొందెను వీర గతిని

  రిప్లయితొలగించండి
 16. కె. యెస్ . గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ
  క్రూరు లైనట్టి కౌరవుల్ పోరి తుదకు
  పిల్లపాపలు మొత్తము గుల్ల యైరి
  జగతి బాలన మొనరించు శౌరి యుండ
  ధర్మజాదుల నెవ్వరు తాక గలరు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ద్రౌపది అర్జునునితో
  పోరి గెల్వలే కనిలోన భ్రూణ హత్య
  సలిపి దురపిల్లఁ జేసెను కలుషమదిని
  పాప ఫలమును తాఁ బొందుఁ బాలసుండు
  వదలివేయుము గురుసుతు వాలు మగడ

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శైలజ గారూ,
  మీ పూరణలో ‘బాలముగ’ అన్నది ఏ అర్థంలో ప్రయోగించారో తెలియలేదు. అలాగే ‘ఐదు + ఊళ్ళు’ అన్నప్పుడు సంధి నిత్యం. యడాగమం రాదు. (నేను గమనించని ఈ దోషాన్ని నాకు వ్యక్తిగతంగా తెలియజేసిన మిత్రునకు ధన్యవాదాలు.) సవరించండి. ‘బాలముగను నైదూళ్ళైన...’ అన్న సవరణను సూచించవచ్చు కాని ‘బాలము’నకు మూర్ఖమన్న రూఢ్యర్థమున్నది. అది ఇక్కడ అన్వయించదు.
  ****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  వృత్తరచనకు మంచి ప్రయత్నం చేశారు. అభినందనలు. కొనసాగించండి.
  పద్యంలో అన్వయం కుదరలేదు. టైపాట్లు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి.
  ****
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పిల్లపాపలు’ అని స్వార్థంలో ప్రయోగించి నియమోల్లంఘన చేశారు.
  ****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘లేక + అనిలోన’ అన్నప్పుడు సంధి లేదు. యడాగమం వస్తుంది. అక్కడ ‘గెల్వలేక యనిలో భ్రూణ...’ అనండి. ‘వాలు..’...?

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గురువుగారూ రెండవపాదంలో సవరణతో:
  ఏలా పాపము నెంచగఁ?
  బాలన మిచ్చును విజయము! బన్నము నందన్
  గాలిడ స్వర్గము! పోరిన
  మేలని దురపిల్లక రణ మేగుము నరుడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. వాలుమగడ అంటే “శూరుడ” అని ద్రౌపది అర్జునుని సంభోదించి నట్లు వ్రాసాను. మార్చిన పద్యం మరల పంపుచున్నాను.
  పోరి గెల్వలే కయనిలో భ్రూణ హత్య
  సలిపి దురపిల్లఁ జేసెను కలుషమదిని
  పాప ఫలమును తాఁ బొందుఁ బాలసుండు
  వదలివేయుము గురుసుతు వధ వలవదు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. అన్నపరెడ్డి వారూ,
  మన్నించండి. నేను సరిగా పరిశీలించకుండానే వ్యాఖ్యానించాను. మీ మొదటి ప్రయోగమే బాగున్నది. సవరణకూడా బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. రాజసూయయాగ సభలో శిశుపాలుని వాచాలతకు బదులుగా మాధవుడు:

  పాపము పండె నీకు శిశుపాల! గతించెను నూరు తప్పులున్,
  మోపెను బాలకుండవని మోహముతో భవదీయ మాత నే
  సైపెడి బాధ్యతన్, కనగ జాలి యగున్ దురపిల్ల నామెయు-
  న్నీపొలి జూచి, సాగవిక నీ దగు పోరిత పుం బ్రలాపముల్.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మిస్సన్న గారూ,
  చక్కని పద్యాన్ని వ్రాసి ఆనందాన్ని కలిగించారు. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. పూజ్యులయినకందిశంకరయ్యగురువర్యులకువందనాలతోపంపుపూరణం
  కే*ఈశ్వరప్ప
  పాపపరిహారమెంచెడిశాపగతిన
  భీష్ముడలిగెనుశయ్యపైపిల్లలట్లు
  బాలసంధ్యగకనిపించెకాలగతిన
  పోరిమినెరిగిలాభమా/పూర్తిగాను

  రిప్లయితొలగించండి
 25. 1.పద్మమందున"పోరి"కి పార్ధ సుతుడు
  సలుప నరుగగ,తా "పాప"సమరమునను
  తేరి కం"బాల"చాటుగా దింపి శరము
  చంప,దుర"పిల్ల"రే పాండు చయము నపుడు

  2.సేన కం"పిల్ల" భీమజు చెలువు యుద్ధ
  మందు,కం"బాల"గొట్టగా మడిసిరెల్ల
  కర్ణుడే కూల్ప,దుర"పిల్ల"ఘనులనెల్ల
  "బాప" గా జూచె పెద్దల శాప వితతి

  3."పోరి"సాయంబు కోరగా పోయి పురికి
  నావు లం"బాల"యరుపుల నాలకించి
  గోపు నా"పాప"హరునట్టె కోరుకొనడె
  యరుల కం"పిల్ల" జేసెడి హరిగ నెంచి

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ తాజా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి