7, సెప్టెంబర్ 2015, సోమవారం

సమస్యాపూరణ - 1781 (ఏనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది....
ఏనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్.
(‘తెలుగు వెలుగు’ పత్రిక సౌజన్యంతో)

29 కామెంట్‌లు:

 1. గురువుగారికి నమస్సులు. "తో" హ్రస్వంగా వాడ వచ్చా?

  రిప్లయితొలగించండి
 2. క్షమించాలి గురువులు
  సోదరులు రెడ్డిగారి సందేహమె నాకు కలుగు తోంది

  రిప్లయితొలగించండి

 3. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  చేనుల ద్రొక్కిన దేదో?
  కానగ నా పిల్లి దూకె కారణమేమో?
  శ్వానము కనబడ బిల్లియె?
  ఏనుఁగు, చిట్టెలుకఁ గాంచి, యెంతొ భయపడెన్.(యెంతయొ జడిసెన్)

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ, రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  నిస్సందేహంగా వాడవచ్చు. అక్కడ ఉన్న ‘తొ’ తృతీయావిభక్తి ప్రత్యయం (తో/తోన్) కాదు. ఆశతో, రామునితో... మొదలైన చోట్ల దీర్ఘమే. హ్రస్వంగా వ్రాయరాదు. ఇక్కడ ‘ఎంత+ఒ= ఎంతయొ, ఎంతొ’ అవుతుంది. (ఆంధ్రభారతిలో ‘ఒ’ అర్థాన్ని వెదకండి).

  రిప్లయితొలగించండి
 5. శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ క్రమాలంకార పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 6. కానను వలలో జిక్కిన
  నేనుగుదాయ విడిపింప నేతెంచిన యా
  దీనల సంతానమ్మున
  నేనుగు చిట్టెలుక గాంచి యె౦తొ భయ పడెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 7. కానగ బోలును గొండను
  నే నుగు, చిట్టెలుక గాంచి యెంతొ భయ పడె
  న్సీ నయ దాపున బోవగ
  వీనుల నారవము వినుచు వివశత తోడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘దీనల సంతానమ్మున’...?
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  కొంత అన్వయలోపం ఉన్నట్టుంది.
  *****
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కానగ చోద్యంబాయెను
  సానువునకదలుచునంకు సంబునుకేలం
  బూనియు నడుపుచు మావటి
  యేనుఁగు, చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్.
  సానువు = త్రోవ

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ప్రాణముఁ దీయును మృగమని
  కానల పరుగెట్టు వేళ కాళ్లకు నడ్డం
  గా నడయాడఁ జిదుగునని
  యేనుగు చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గురుదేవులకు వందనములు
  దీన అనగా ఆడ ఎలుక అని అర్ధము
  దీనల సంతానము అనగా ఎలుకల పిల్లలు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. 15ఏనుగు వేషపు చిట్టికి
  ఏనుగునే జూచి నట్టు నెదురుగ రాగా
  దానికి జంకెను-వేదిక
  ఏనుగు|చిట్టెలుక గాంచి యెంతొ భయపడెన్.
  2.దీనుదు చిట్టెలు కంచును
  ఏనుగులా విర్ర వీగి నెక సక్కమునన్
  మానక నెన్నిక నిలబడి
  ఏనుగు చిట్టెలుక గాంచి యెంతొ భయపడెన్|

  రిప్లయితొలగించండి
 13. నేనూ నాదను భావన
  ఏనుఁగు , చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్
  మానుము చిన్నా పెద్దను
  మేనది శాశ్వతము గాదు మీరిన ప్రేమన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మిత్రులందఱకు నమస్సులు!

  (బాల కృష్ణుని కాళియమర్దన వృత్తాంతము నిట ననుసంధానించుకొనునది)

  మేనుం గంపన మందఁగఁ
  దానా కృష్ణు పద ఘట్టితముల నవయుచున్
  దీనుఁడగు కాళియుఁడునౌ
  నేనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పొరబాటున నేను ఒక వీడియోగేం రూపొందిస్తే - అది లోపభూయిష్టమై - ఇలాగే ఉంటుంది

  నేను రచించిన "భైరవ
  కోన"ను కంప్యూటరాట గుణమెన్నగబోన్
  ధేనువుఁ గని వ్యాఘ్రమ్ముయు
  నేనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  ఊకదంపుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావు గారి పూరణ

  భానుడు ప్రచండ వేడిమి
  తో నభమున వెలుగు చుండ తుంటరి యగుచున్
  వానిని కేతువు బట్టగ
  ఏనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఏనుగు తొండము నందున
  కానక నొక గిరిక దూరి కదలుచు నుండన్
  దీనతతో దురపిల్లుచు
  నేనుగు చిట్టెలుక గాంచి యెంతొ భయపడెన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కాననయె కంసునకు హరి
  చాణూరుడు ముష్టికుడును చచ్చిరి పిదప
  న్నేనేమో యని వెఱచెను
  ఏనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  కడవంత గుమ్మడైనా - కత్తిపీటకు లోకువే గద :

  01)
  ________________________________

  వేణుకము తోడ బొడిచిన
  దీనకు సాటగు నిషాది - త్రిమ్మరుటకునై
  బానిస వలె దిరిగెడి యా
  యేనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి - యెంతొ భయపడెన్ !
  ________________________________
  వేణుకము = అంకుశము
  దీన = ఎలుక
  నిషాది = మావటివాడు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. భస్మాసురుని ధాటికి శివుడే భయపడినాడుగా :

  02)
  ________________________________

  దీనగ బరుగిడ సాగెను
  కౌణపు దాడికి వెరచిన - కాలాంతకుడే
  వానికి వరము నొసంగియు ;
  యేనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి - యెంతొ భయపడెన్ !
  ________________________________
  కౌణపుడు = రాక్షసుడు(భస్మాసురుడు)

  రిప్లయితొలగించండి
 22. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. పరమేశ్వరుడు ద్వారపాకు డైనాడంటే :

  03)
  ________________________________

  బాణుని వాకిట కాపరి
  యైనా డంగజహరుండు - హైన్యం బనకన్ !
  దీనిని యేమనగా వలె ?
  యేనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి - యెంతొ భయపడెన్ !
  ________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గురువు గారికి నమస్కారములు నిన్న ఊరికి వెళ్ళి ఇప్పుడే రావడం వలన ఆలస్యంగా పూరణ చేస్తున్నాను మన్నించాలి దోషాలుంటే క్షమించండి

  బాణపు గాయము తగిలిన
  ఏనుగు గాయాన్ని కొరికె నెలుకొక్కటియే
  ప్రాణము విలవిల లాడగ
  ఏనుగు చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 25. వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ మూడవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. కోనల కోనల కూసెడి
  దీనపు దేశమును గాంచి త్రిమ్మరె మోడీ
  కానగ నిదియెట్లన్నన్:
  ఏనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 27. కూనది శ్రీకాకుళమున
  మానవు నింటిని జొరబడి మైకము నందున్
  కానగ కంప్యూటరునా
  యేనుఁగు చిట్టెలుకఁ గాంచి యెంతొ భయపడెన్

  చిట్టెలుక = mouse

  రిప్లయితొలగించండి