22, సెప్టెంబర్ 2015, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 1796 (రతిపతి మన్మథుఁడు గాఁడు బ్రహ్మయె తలఁపన్)

కవి మిత్రులారా!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రతిపతి మన్మథుఁడు గాఁడు బ్రహ్మయె తలఁపన్.
(‘కవిజనోజ్జీవని’ గ్రంథంనుండి)

31 కామెంట్‌లు:

 1. శ్రీగురుభ్యోనమః

  రతి యని పలుకుచు నుంటివి
  సతతము "భా" వదలి తప్పు చదువకు బాబూ
  రతిపతి మదనుడు, మరి భా
  రతిపతి మన్మథుఁడు గాఁడు బ్రహ్మయె తలఁపన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. 1.ఆ.వె:సతతము గొల్చెదను సర
  స్వతిని సకల విద్యలిచ్చు శారిక పాణిన్
  పతి హితమును కోరెడి భా
  రతి;పతి మన్మథుడు కాడు బ్రహ్మయె తలపన్..
  2.ఆ.వె: చతురవదను డాతడనవ
  రతమును సుజియించు చుండు రహితో జగముల్
  సతియౌ విద్దెల ఝరి,భా
  రతి,;పతి మన్మథుడు కాడు బ్రహ్మయె తలపన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. గురువుగారికి నమస్కారం. నాకు తోచిన విధంగా పూరణ చేసి పంపుతున్నాను. తగు సూచనలిచ్చిన శ్రీమతి ఉమాదేవి గారికి నా ధన్యవాదాలు.
  సతతము నుదిటిని రాతలు
  బతుకుల గతుకుల గతులను బలమున రాసే
  పితువననాతడె యాభా
  రతిపతి మన్మధుడు గాడు బ్రహ్మయె తలపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శ్రీగురుభ్యోనమః

  శృతి నీవని గతి నీవని
  కృతికర్తలు పొగడి రంత గేయము లందున్
  మతిమంతు లిడిరి హా
  రతి, పతి మన్మథుఁడు గాఁడు, బ్రహ్మయె తలఁపన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. క్షితిపై జంటల కలయిక
  గతియై సంతానమంద, జ్ఞానుల మదిలో,
  మతికిన్ కోరిక నొసఁగెడు
  రతిపతి మన్మధుండు గాడు బ్రహ్మయె తలఁపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. యతులను రక్కసులను భూ
  పతులను ప్రజలను సమస్త ప్రాణులనెల్లన్
  సతతముసృష్టించెడు భా
  రతిపతి మన్మథుడు గాడు బ్రహ్మయె తలపన్ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నేటి సమస్య నాకో సందేహం కలిగిస్తోంది.
  లక్ష్మీపతి, గౌరీపతి, వాణీపతి అని దీర్ఘంతో అంటాముగానీ, లక్ష్మిపతి, గౌరిపతి,వాణిపతి అని హ్రస్వముగా అనముకదా
  అలాగే అంబాసుతుడు అంటాముగాని అంబసుతుడు అనముకదా. మరి రతిపతి అనడం ఎంతవరకు సమంజసం? పూరణలో భారతీ పతి అనకుండా భారతిపతి అనడం సబబేనా?? శంకరయ్యగారూ కాస్త వివరిస్తారా??

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గురుదేవులకు ప్రణామములుమీసూచనలతో సవరించిన నిన్నటిపద్యము
  మనసిజ పుష్ప బాణములు మాటికి గ్రుచ్చగ దేహమందు కా
  మన దహియించి వైవ నభిమానము,లజ్జయు లేక జీవుల౦
  దున మతి కోలుపోవగను తుంటరులై చరియి౦త్రు ప్రాజ్ఞులున్
  గనరిక ఉచ్చ నీచలను కామినులన్ బలిమిన్ రమించుచున్
  నేటి సమస్య రతిపతి మన్మథుడు గాడు బ్రహ్మయె తలపన్
  పూరణ:అతులిత సంపద లొసగెడి
  సతి కోడలు సకల వేదసారము వీణన్
  శ్రుతులుగ వినిపించెడి భా
  రతి పతి మన్మథుడు గాడు బ్రహ్మయె తలపన్

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రిప్లయిలు
  1. గురువు గారికి కవిమిత్రులెల్లరులకు ప్రణామములతో

   రతి కార్యమె మూలమది, జ
   గతికాధారమ్ము సృష్టి కర్తయె శ్రీభా
   రతిపతి యైనన్ మరియా
   రతిపతి మన్మథుడు గాడు బ్రహ్మయె తలవన్

   రతిపతి మన్మథుడని సతి
   పతి శివుడని యెరుగనట్టి వాడెవ్వడు, శ్రీ
   పతి నారాయణుడే భా
   రతిపతి మన్మధుడు గాదు బ్రహ్మయె తలవన్

   తొలగించండి
 10. రతిపతి పుత్రుండట శ్రీ
  పతికిన్ కోడలట వాణి వరుసలు జూడన్
  మతిఁదప్ప బోకు మా భా
  రతిపతి మన్మథుడు గాడు బ్రహ్మయె తలవన్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. చతురాననుడు ప్రజాపతి
  పితువు విరించనుడు కర్త వేలుపుబెద్దన్
  శతదళసంభవుడే భా
  రతి పతి,మన్మధుడుగాడు, బ్రహ్మయె తలపన్!!!


  సుతుడగు గణపతి శివునకు
  రతిపతి మన్మధుడు గాడు, బ్రహ్మయె తలపన్
  పతియగు వాణికి సతతము
  రతినాధ జనకు డగునుగ లక్ష్మీపతియే!!!

  రిప్లయితొలగించండి

 12. అతివా ! వినుమీ మాటను
  రతిపతి మన్మధు డు గాడు ,బ్రహ్మయె తలప
  న్సతి భా రతికి న్బెనిమిటి
  సతి పతుల న్నెంచ వలయు సరియగు రీతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 13. సతి వాణి చతుర్ముఖహృది
  రత శుకవారిజ విమల కరాంబుజ బ్రాహ్మీ
  శృతి సూక్తి వివిక్త ట భా
  రతి పతి మన్మథుఁడు గాఁడు బ్రహ్మయె తలఁపన్.

  [మన్మథుఁడు = అందగాడు]

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఇతరుల మాటలు నమ్మకు
  మతిగా వాగుదురు కొంద రఖిల జగతి భా
  రతిపతియే సృష్టించును
  రతిపతి మన్మథుఁడు గాఁడు, బ్రహ్మయె తలఁపన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అతివరొ! వెతికిన వరుడల
  రతిపతి మన్మథుఁడు గాఁడు బ్రహ్మయె. తలఁపం
  డె, తెలుపు జుత్తని తలుపకు.
  అతిధనవంతుడు, సుధి, మృదులాంత్రనిపుణుడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. హితమును బంచెడిదేభా
  రతి పతి మన్మథుడు గాడు-బ్రహ్మయె తలపన్
  హితమతి శృతిలయ లుంచెడి
  బ్రతుకే జేకూర్చువాణి పలుకులరాణి |

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గతితాను జదువులకు భా
  రతి, పతిమన్మథుడుగాదు, బ్రహ్మయె, తలపన్
  మతిచెఱపగ, క్రోధముతో
  సతి పెనిమిటియైన శివుడు చంపె రతీశున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శ్రీ భాగవతుల కృష్ణారావుగారి పూరణ

  రతి భారతులకు భేదము
  మతి పోయిన బాలకుండు మతి గలుగననెన్
  రతిపతి మన్మధుడే , భా
  రతిపతి మన్మథుఁడు గాఁడు, బ్రహ్మయె తలఁపన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. ఉదయం నుండి ప్రయాణంలో ఉన్నాను. ఇప్పుడుకూడా బస్సులో ఉన్నాను.
  అందరి పూరణలు బాగున్నవి. అందరికి అభినందనలు.
  ప్రస్తుతం సమీక్షించలేను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. కం.మతిగతితప్పినపశుపతి
  సతిసతి యనిచతి కిలపడు సంగతితెలియన్
  సుతసంభవముకుబూనిన
  రతిపతి మన్మథుఁడు గాఁడు, బ్రహ్మయె తలఁపన్.
  **********************************************************
  note: కుమారసంభవము జరుగడానికి మన్మధుడు ఆహుతి అయి కారకుడయ్యాడు .కావున అతడు మన్మధుడు కాదు చూడగా చూడగా బ్రహ్మ అనిపించాడు అన్న అర్ధం లో వ్రాసాను.మిత్రులు ఏమంటారో.?

  రిప్లయితొలగించండి
 21. వెతగొని మూడవ కంటిని
  సతమతమై యీశ్వరుండు చప్పున విప్పన్
  చితిలో భస్మపు రూపున
  రతిపతి మన్మథుఁడు గాఁడు బ్రహ్మయె తలఁపన్

  రిప్లయితొలగించండి


 22. అతిగా వాగకు తెలియక
  పతికి కొమరునికి భిదము సభకు తెలియదకో?
  మతిపోయినదా చెలి? భా
  రతి పతి మన్మథుఁడు గాఁడు బ్రహ్మయె తలఁపన్.

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 23. అతిగా ప్రేమను గూర్చును
  రతిపతి మన్మథుఁడు; గాఁడు బ్రహ్మయె తలఁపన్
  రతిపతి; భారతి పతియే!
  ఉతికెదరు ప్రజలు! పలికిన నుత్తితి మాటల్!

  రిప్లయితొలగించండి