3, సెప్టెంబర్ 2015, గురువారం

పద్య రచన - 997

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22 కామెంట్‌లు:

 1. పిట్టను గొట్టగ బాలుడు
  గట్టిగ గురిచూసి విడచె గరువము తోడన్
  చెట్టుకు తగులగ పక్షులు
  రెట్టలు విప్పుకు భయమున రివ్వున నెగిరెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నేదునూరి రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కలియుగ పార్థుని చేతిన
  గులేరు గాండీవమయ్యె, గురితప్పనిచో
  విలవిల లాడును పక్షులు
  వలదంటినియల్ప జీవి ప్రాణము దీయన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వి.యస్. ఆంజనేయులు శర్మ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. ఉండేలు బద్ద జేకొని
  మొండిగ నట బాలుడొకడు మోదము తోడ
  న్ఖండిత రాళ్ళను దరువున
  వెండియు వెంవే యుచుండె బిట్టల కొఱకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. బాలుడొకండతి నేర్పున
  పొలము చెంతన నిలబడి పోరుచునుండన్
  బిలబిలాక్షులు భయమున
  ఫలాయనమంత్ర మునుడివినవకటా

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  మొదటిపాదంలో తప్ప మిగిలిన పాదాలలో గణదోషం. చివరిపాదంలో యతి తప్పింది. మీ పద్యానికి నా సవరణ.....

  బాలుడొకండతి నేర్పున
  పొలమ్ము చెంతన నిలబడి పోరుచునుండన్
  బిలబిలనేత్రులు భయమున
  ఫలాయనపు మంత్రమును వెస పఠియించె కటా!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కాటిల్ బారును బట్టుకు
  వేటాడుచునుండె బుడుత వేడుక తోడన్
  సూటిగ పక్షులకు దగల
  వాటంబుగ గురి నిజూచి వదలుచు నుండెన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శంకరయ్య గారు మీ సవరణకు కృతజ్ఞతాభివందనములు. పొరపాటున “న” గణం వాడాను కంద పద్యము లో.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వడిసెలఁ బట్టుకు కొట్టన్
  పడునేమో పిట్టపిల్ల ప్రాణము లెగురన్
  పడగొట్టిన 'యంత్రము' తా
  వడమిడు నో ద్రౌపది! నిరుపమ లక్ష్యమునన్


  రిప్లయితొలగించండి
 12. బాలుడొకండతి నేర్పున
  చేలంచెంతన నిలబడ చిచ్చర పిడుగై
  బేలగ బిలబిల నేత్రులు
  మేలెంచి యెగసి నిలిచిరి మేటి తరులపై

  రిప్లయితొలగించండి
 13. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వెంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు కామేశ్వర రావు గారూ,
  మీ రెండవ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. .విలువిద్యయందు ముఖ్యులు
  అలుపెరుగక బాలునట్లు అభ్యాసమునే
  సలుపగ రాణించిరి మన
  కలుషితభావాలునిండ?కలువదువిద్యే

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  లక్షించుచు తీక్షణముగ
  వీక్షించుచు గులకరాయి విసరగనెంచెన్
  పక్షిని బెదిరించకనే
  తక్షణమా ఫలము పడగ దలచుచు మదిలో

  రిప్లయితొలగించండి
 16. చేను లోన పంటఁ చిందర పరచేటి
  పిట్టఁగొట్ట నెంచి పిల్లవాడు
  నేర్చు చుండె తాను నేకాగ్రతను బూని
  భయము తోడ పిట్ట పారి పోయె/పరుగు దీసె.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భూసారపు నర్సయ్య గారి పద్యం.....

  లాగి యా గులేట లావుకమునుఁ గొట్ట
  గంతులేసి పడె ని దెంత చింత?
  యెడమచేతి దెబ్బ లెప్పుడుఁ దప్పవు
  కన్ను మూసి గురినిఁ గంటి వౌర!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘ముఖులు+అలుపు, అట్లు+అభ్యాసము’ అన్నచోట్ల సంధి నిత్యం. విసంధిగా వ్రాయరాదు. ‘ముఖ్యులె| యలు పెరుగక బాలునట్టు లభ్యాసమునే’ అనండి.
  *****
  శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  భూసారపు నర్సయ్య గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. 997 వ చిత్రానికి పద్యరూపం
  =+=+=+=++==++==++==+

  997వ చిత్రానికి పద్య రూపం
  +++++++=====+++++++

  ఏకలవ్యు వోలె ఎనలేని దీక్షతో

  సాధనంబు(జేస్య సాధ్యు డయ్యె

  గురిని పెట్టి కొట్టి గువ్వల గుంపును

  కాచు కొనియె తనదు కలలపంట .

  విద్వాన్ ,డాక్టర్ ,మూలె రామమునిరెడ్డి ప్రొద్దటూర్ కడప జిల్లా 7396564549

  రిప్లయితొలగించండి
 20. డా. మూలె రామముని రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘చేసి+అసాధ్యు’డన్నచోట యణదేశం చేశారు. అక్కడ యడాగమం వస్తుంది. ఆ పాదాన్ని సవరించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. డా. మూలె రామముని రెడ్డి గారి పద్యం రెండవ పాదాన్ని
  'సాధనము సలిపి యసాధ్యుఁడయ్యె ' అంటే సరిపోతుంది...

  రిప్లయితొలగించండి