15, ఆగస్టు 2013, గురువారం

సమస్యాపూరణం – 1144 (స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు)

కవిమిత్రులారా,
స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది .....
స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు స్వార్థపరులకే.

20 కామెంట్‌లు:

 1. గురువులు శ్రీ కందిశంకరయ్య గారికి, పండితులు శ్రీ నేమానివారికి మరియునితర కవిమిత్ర బృందానికి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

  ఏతావాతా చూచిన
  నేతలకే జెల్లు గాదె నిజముదలపగా
  ఘాతుకమంత్రాంగమునన్
  స్వాతంత్ర్యఫలమ్ము దక్కు స్వార్థపరులకే. a

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నీతులు వల్లించుటకే
  చేతుల కందినవి యెల్ల జేబుల లోకే
  నేతలు భోక్తల మూకే
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు స్వార్థపరులకే

  రిప్లయితొలగించండి
 3. స్వాతంత్ర్యదినోత్సవమ్మున
  వాతలు వచ్చుగానిమనుజులవ్రాతల్ మారునా
  నేతల రాతలె వేరుగ
  స్వాతంత్త్యఫలమ్ము దక్కుస్వార్ధపరలకే.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. నేతల మోసపు మాటలు
  ప్రీ తిగనే నుండుగాని ప్రేమలు గరువౌ
  స్వాతంత్ర్యము మనకు గలుగ
  స్వాతంత్ర్య ఫలము దక్కు స్వార్ధ పరులకే

  రిప్లయితొలగించండి
 5. పూజ్యులు నేమానివారికి, మిత్రులు కంది శంకరయ్యగారికి, సాహితీ మిత్రులందఱికి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో...


  నీతి గల నాయకులకే
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు! స్వార్థపరుల కే
  రీతిని దక్కును? "వందే
  మాతర"మన, భరతమాత మన్నించు మనన్!!

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నీతుల జెప్పుచు వెనుకను
  గోతుల త్రవ్వంగ జూచు కుటిలురు వ్రాయన్
  బ్రీతిగ మనతల వ్రాతలు
  స్వాతంత్ర్యఫలమ్ము దక్కు స్వార్థపరులకే

  రిప్లయితొలగించండి
 7. సాహితీ మిత్రులు శైలజగారికి...మీ పద్యములోఁ గొన్ని గణభంగములున్నవి. చిన్న చిన్న సవరణములతో మీ పద్య మిటుల మార్చవచ్చును...పోల్చుకొనఁగలరు...

  స్వాతంత్ర్య దినోత్సవమున
  వాతలు వచ్చును! మనుజుల వ్రాఁత తొలఁగునే?
  నేతల వ్రాఁతలె వేఱగు;
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు స్వార్థపరులకే!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శ్రీ మధుసూదన్ గారికి నమస్సులు...
  నా పద్యము సవరించి , నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు, చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు..

  రిప్లయితొలగించండి
 9. భారతీయులైన సోదరీ సోదరులారా. 67 వ శ్రీమద్భారత దేశ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.మీ చింతా రామ కృష్ణా రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పూజ్యులు నేమాని గురుదేవులకు, కంది శంకరయ్యగురుదేవులకు, సాహితీ మిత్రులందఱికి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలతో....
  గురుదేవులు క్షమించాలి,నేను యంటెక్ ప్రాజెక్ట్ పై ఈ రోజు రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు,శ్రీ నేమాని గురుదేవులకు పాదాభివందనములతో

  శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు,శ్రీ నేమాని గురుదేవులకు ధన్యవాదములు.
  ======*=======
  1. గీతలు గీయని సతికిన్
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు,స్వార్థపరులకే
  గోతులు జాలవు పూడ్చగ
  భూతలమున సంపదలను పుష్పసమయమున్( అధికారములో నుండగ )
  ======*=======
  2. గీతలు గీయని పతికిన్
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు,స్వార్థపరులకే
  నీతులు నడ్డము గాదుగ
  భూతలమున సంపదలను పూనిక బట్టన్ (పట్టు దలతో )
  ======*======
  3. చేతులు గలుపుచు ఖలులను
  ఖ్యాతిగ నేతలను జేసి గలిమిని పొందన్
  నీతిని జంపగ జనులనె
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు, స్వార్థపరులకే.
  ======*=======
  4.భూతలమున భూతములై
  నేతలతి బలమ్ము తోడ నేరము జేయన్
  యాతన జెందుచు జనులనె
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు,స్వార్థపరులకే.
  =======*======
  5.కోతలు బెట్టుచు నాతికి
  నేతలు భూతముల వలెను నిర్భయులై నీ
  భూతలమున గని జనులనె
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు,స్వార్థపరులకే.
  =======*======
  6. నీతినిఖ్యాతిగ విడచిన
  నేతలు వారి సహచరులు నేరము జేయన్
  త్రాతల జాక్షిగ,జనులనె
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు,స్వార్థపరులకే.


  రిప్లయితొలగించండి
 12. కవిమిత్రులందరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు.
  శుభాకాంక్షలు తెలిపిన మిత్రులకు ధన్యవాదాలు.
  *
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘నిజము దలపగా’ అన్నదానిని ‘నిజము దలపగన్’ అనండి.
  *
  పండిత నేమాని వారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *
  శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  మధుసూదన్ గారి సవరణలను గమనించారు కదా!
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘ప్రీతిగనే యుండుగాని’ అనండి.
  *
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  విరుపుతో చక్కని పూరణ చెప్పారు. అభినందనలు.
  శైలజ గారి పద్యంలోని దోషాలను సవరించినందుకు ధన్యవాదాలు.
  *
  వరప్రసాద్ గారూ,
  ఉద్యోగధర్మం ముఖ్యం. మిగతావన్నీ తరువాతే. శుభం!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వరప్రసాద్ గారూ,
  వ్యస్తుడ నంటూనే ఆరు పూరణ లిచ్చారు. సంతోషం. అన్నీ బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తాతలు స్వేచ్ఛను తెచ్చిర గస్త్య
  భ్రాతలు పరిపాలనమున బంధుప్రీతి న్
  నీతిని తప్పెను వోటరు
  స్వాతంత్ర్యఫలమ్ము దక్కు స్వార్థపరులకే

  రిప్లయితొలగించండి
 15. కెంబాయి తిమ్మాజీరావు గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  మొదటి పాదంలో ‘అగస్త్య’ అన్నది అదనంగా ఉంది గణదోషానికి కారణమవుతున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మిత్రులందరికీ స్వాతంత్ర్యోత్సవ దిన శుభాకాంక్షలు:

  మన శంకరాభరణ వే
  దిని గల మిత్రులకు నేడు తెలుపుదు శుభ కా
  మనలను స్వాతంత్ర్య దిన
  మ్మని యానందమ్ము పొంగి యాత్మ చెలంగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సోదర సోదరీ మణు లందరికీ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభా కాంక్షలు

  తాతలు నేతులు త్రాగిరి
  మూతులు వాసనలు జూడ మోజు పడంగన్
  నేతలు దోచుకు దినుటకు
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు స్వార్ధ పరులకే !

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కేతనము నెగుర వేయుచు
  భూతలమున స్వేచ్చ నొంది భూరి ఫలంబుల్
  నేతలు దోచగ నిధులను
  స్వాతంత్ర్య ఫలమ్ము దక్కు స్వార్ధ పరులకే

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శంకరయ్య గురుదేవులకు నమస్కారము
  నా దోషమును మన్నించండి,

  (జన)గణముకు సమ్మతి కాని
  అగస్త్య పదమును తీసివేయుటయే ఉచితము,
  క్షంతవ్యుణ్ణి

  రిప్లయితొలగించండి