30, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

దత్తపది - 51 (తీపి-కారము-పులుపు-చేదు)

కవిమిత్రులారా!
తీపి - కారము - పులుపు - చేదు
పైపదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో
మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.

21 కామెంట్‌లు:

 1. దుర్మతీ! పిన తండ్రి పుత్రులకు పాలు
  పంచక యధికారముదాల్చి పగను పెంచి
  చెడు తలపులు పుర్రెన బుట్ట చెల్లనీవు
  స్నేహితమును, వంశంబును చేదునమగ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చెడ్డ తలపులు పుక్కిటి జేదు కొనుచు
  మేటి యధికార ముసుగును మేళవించి
  దుర్మతీ !పిన తం డ్రిని దుయ్య బట్ట
  కాచు కొనుముసు యోధన !నాజి యందు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. శ్రీ హరిని నమ్ము గమనించి చేదుకొనును
  సంధి తలపులు పుణ్యంబు సాగనిమ్ము
  తీపి కబురు సుయోధన తీరుగాను
  పంపు మపకారమెంచక పాండవులకు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. జిగురు సత్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘అధికార ముసుగు’ అన్నది దుష్టసమాసం. ‘అధికారజాలిక’ అనండి.
  చివరిపాదంలో యతి తప్పింది. ‘ఆజియందు’ అన్నదానిని ‘కదనమందు’ అనండి.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కడుపు తీపియు మమకారముచే దుర్మ
  ధాంధ సుతుని సైచి యంధరాజు
  తప్పులెక్కువైన తనయుండు చావగ
  తన యరుపులు పుడమి తలము నిండె

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పూజ్యులు గురుదేవులు శకరయ్య గారికి వ౦దనములు
  పొలతీ పిట పిటమనునీ
  వలపులు పులకలను రేపె వదలను నిన్నున్
  పలుక నహంకారమునన్
  వలలునిచే దుడుకు సింహ బలుడు గతి౦చెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పచ్చని పడతీ పిలచిన పలుకవేల?
  కరము మమకారము గలిగె కనగనె నిను
  రేయి తలపులు పులకలు రేపె నిజము
  యింతి! నా చే దురద తీర్చు మిమ్ముగాను

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కె.యెస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ
  పురుష కారము నాలోన పొంగిపోవ
  నీదు సొంపులు పురిగొల్పె నిలువజాల
  వలపు తీపిచే దుహినము వలె కరిగెద
  కౌగిలించుము సైరంధ్రి జాగదేల

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మల్లెలవారి పూరణలు
  1.పులుపు పలుకులపెదతండ్రి పోను ప్రేమ
  చేదు నైనట్టి కౌరవ చేష్ట లెల్ల
  కారమువలెను బాధింప కనగ నీక
  తీపి యెట్లు భరించిరి దీరులగుచు
  2.తీపిగాకను రారాజు తెంపరయ్యె
  చేదు యయ్యెను కృష్ణుడు జెప్పు మంచి
  కారమును జల్లినట్లయ్యె కనగ కృష్ణు
  పులుపు పలుకుల న౦ధు౦దు పొలుపు వినియె

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ చాలా బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  కె.యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చెడ్డ తలపులు పుక్కిటి జేదు కొనుచు
  మేటి యధికార మును మఱి మేళవించి
  దుర్మతీ !పిన తం డ్రిని దుయ్య బట్ట
  కాచు కొనుముసు యోధన !కదన మందు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కనగ వచ్చును దృత రాష్ట్రు కడుపు తీపి
  భీమ ఆకారమునుబట్టి పిప్పి జేయ
  నృపులు పులకించి పోయిరి నృపతి జూచి
  చిత్త మందున నిలచెను చేదు ఘటన
  కొరుప్రోలు రాధా కృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కె ఈశ్వరప గారి పూరణలు
  మందు చూపుంచు మమకార ముసుగు లోన
  తండ్రి ధృతరాష్ట్రు తీపియే దండనమయె
  చేదునిజమని గ్రహియింప వాదు రాదు
  కృష్ణు మాటల పులుపున తృష్ణ జరుగు
  కుంతీ!పితరుల కొరకే
  సంతానపు చింత పులుపు సాగిన రీతిన్
  సంతులనచేదు నిజమవ
  వింతగు మమకారములుగ విజ్ఞులు జూడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 15. యుద్ధ రంగమున శ్రీ కృష్ణుడు అర్జునునితో. .
  సుమతీ! పిరికివి గాకుము
  మమకారము వీడు, కర్మ మార్గము మేలౌ!
  సమరమున పులుపుఁ జూపుము
  సమన్వయముచే దునిమిన జయమౌ మీకున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పూజ్యులు గురుదేవులు శకరయ్య గారికి
  మీమెప్పును పొందినందుకు సంతోషము. ధన్యవాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మిత్రులందఱకు నమస్కారములు!

  (ఉపపాండవులనుం జంపిన యశ్వత్థామనుఁ జంపెదనని యర్జునుఁడు శపథముఁ జేయు సందర్భము)

  "ౘంపి తీ పిల్లలను నీవు సంతసమునఁ;
  గోరి యుపపాండవుల కపకారము నిడి
  నట్టి పాపులు పుడమి నుండంగఁ ౙనదు!
  త్రుటిని నిను నాదు శరముచేఁ దునిమివైతు!!"

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘భీము నాకారమును...’ అనండి.
  *
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘మమకార ముసుగు’ అనడం దోషమే!
  *
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కడుపు తీపిని యరి కట్ట, బాలుని వీడ
  కుంతిమాతయు తాను కుమిలెనెంతొ!
  మమకారములవియు మాసిపోవుట కల్ల
  లేనాటికైనను హృదయమందు,
  పొత్తిళ్ళ బిడ్డ చూపులు, పువ్వు నవ్వులున్
  చెమరించు కనులకు చేదుగుర్తు,
  రగులునీ గతి బాధ రాతి మదినిఁ గూడ
  పచ్చిపుండు పగిది ప్రతి దినమ్ము
  తనువు విడిచి పోవుదనుక మరపురాదు
  తల్లి పాలవెల్లి తథ్యమిదియె
  కష్టమిట్టిదొకటి కలుగరాదెవరికి
  జగతియందు తరుణి జాతినెల్ల.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. లక్ష్మీదేవి గారూ ,
  సీసపద్యంలో మీ పూరణ వివరణాత్మకంగా చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి