16, అక్టోబర్ 2014, గురువారం

పద్యరచన - 708

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19 కామెంట్‌లు:

 1. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  అందమైన కుర్చీ- చూస్తే నేలమీద - కొంటే ఆకాశంలో(ధర) - విహరించొచ్చు :

  01)
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌_________________________________

  పశ్చిమదేశపు వాసులె
  వృశ్చిక రూపమున దీర్చె - బెళుకుల కుర్చీ !
  నిశ్చయముగ దీని విలువ
  పశ్చాత్తాపంబు నిచ్చు - పదపడి కొనినన్ !
  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌_________________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తేలు కొండి వలెను మెలగెడు వారలు
  లోక మందు గలరు లోక నాధ !
  యేమి పనియు లేక నితరుల బాధింతు
  రదియ సుమ్ము వారి లక్ష ణంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కళలనారితేరి కలలోన కనలేని
  విద్యఁ జూపువారు వింతవింత
  లైన యాసనముల నద్భుతముగఁజేసి
  యమ్ముచుంద్రు, పుడమి యందునిట్లు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తేలు లాటి కుర్చి తేలికయౌ కుర్చి
  తెలియ జెప్ప నిటుల విలువ పెరుగు
  తేలు రాశి వారు తెచ్చి కూర్చున్నచో
  తేలి పోవు బాధ తేలు సుఖము

  రిప్లయితొలగించండి
 6. తేలును బోలును గద్దెయె
  కాలిని గుట్టు విపరీత కర్మల నడువన్!
  పాలనలో ప్రజల మరువ,
  శీలమునన్ మచ్చ పడిన శిరమునె గుట్టున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ద్వితీయ పాద మార్పుతో

  తేలును బోలును గద్దెయె
  కేలిని గుట్టునదె దురిత కేళికి దిగినన్!
  పాలనలో ప్రజల మరువ,
  శీలమునన్ మచ్చ పడిన శిరమునె గుట్టున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  వృశ్చికరాశి వారి కుర్చీ అంటూ మీరు చెప్పిన పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. తేలు పీఠ మందు వాలుగా శయనింప
  పుచ్చ శయను డంద్రు పుడమి జనులు
  వింత కోర్కె లడర వివిధ రూపాలలో
  విక్రయించు చుండ్రి విపణి లోన

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పూజ్య గురుదేవులు కంది శంకరయ్య గారికి నమస్సులు.
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారి పూరణలొ మొదటి పాదం

  తేలుకొండిని బోలు వాలుకుర్చిని జూడ

  ఒక అక్షరం ఎక్కువ గా నున్నది.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తేలు కొండి బోలు వాలు కుర్చినిజూడ
  తలను పొడుచు ననెడు గిలియె కలుగు
  నిద్ర తేలుమాట నీటి మూటగ మార
  వదలి పోవునట్టి వాంఛ కలుగు

  దోషం సూచించిన అన్నపురెడ్డి వారికి కృతజ్ఞతలు

  రిప్లయితొలగించండి
 12. లెక్కకుమిక్కిలి గా గల
  రిక్కడ వడ్రంగ నిపుణులీభరత భువిన్
  చక్కని యళిఁ బోలునటుల
  చెక్కను కుర్చీగ జేసి చెక్కెను గనుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 13. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  రెండుచింతలవారి పద్యంలోని లోపాన్ని తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు.
  *
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. శ్రీగురుభ్యోనమ:

  చిత్రాసనమును జూడుము
  ఛత్రమ్ముగ తేలుకొండి చయ్యన లేచె
  న్నాత్రంబేలొకొ? కొనుటకు
  మిత్రమ, యోచింపుమయ్య మేలున్ గీడున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీపతి శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. తేలుకొండియె ఆసనమ్మని తెల్సికొమ్మధికారిని
  కాలుసేతులు కట్టివైతురు కార్యముల్ జరిపించనున్
  పాలనమ్మొనరింపగావలె పద్మమొగ్గల మందునన్
  వీలుగాదు ప్రభుత్వమందున వీరస్వర్గమెదిక్కగున్

  కేంబాయి తిమ్మాజి రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. తేలుకొండియె ఆసనమ్మని తెల్సికొమ్మధికారిని
  కాలుసేతులు కట్టివైతురు కార్యముల్ జరిపించనున్
  పాలనమ్మొనరింపగావలె పద్మమొగ్గల మందునన్
  వీలుగాదు ప్రభుత్వమందున వీరస్వర్గమెదిక్కగున్

  కేంబాయి తిమ్మాజి రావు

  రిప్లయితొలగించండి