9, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

పద్య రచన - 874

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

11 కామెంట్‌లు:

 1. కట్లను ద్రెంచి గాత్రమును గబ్బున పెద్దది జేసి యుగ్రుడై
  పట్లను బట్టి రాక్షసుల ప్రాణములన్ హరియించి గెంతుచున్
  గట్లను ద్రెంచు క్రోధమున గమ్మున మేడల నిండ్ల గాల్చి యి-
  క్కట్లను జేసె దైత్యులకు నీశ్వర సూతి సువర్ణ లంకలో.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఫలమ యనుకొని సూర్యుని బట్ట బోవ
  కాలి నీ మూతి యెఱ్ఱ గ గంది పోయె
  నంత సాహసం బది యే ల హనుమ ! నీకు ?
  వంద నంబులు సేతును వనచ రాగ్ర !

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చిట్టి వానరమని యెంచి చెలగి పోయి
  హనుమ తోకకు నసురులు నగ్గి నిడిరి
  లంక దహన మవగ మిగుల విలపించి
  వారు తీసిన గోతిలో వారు పడిరి.

  దుష్ట చింతన యున్నచో దురిత మగును
  పరుల భాధింప నొకనాడు ఫలిత మొందు
  పరుల పడతిని మోహింప పతితు డగును
  రామ చరిత బోధించు సారంబు నిదియె.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆంజనేయుని జూడగ నార్య ! తోచె
  లంక దహియించి రావణు బింక మణ చ
  నుగ్ర రూపాన లంకకు నేగు నటుల
  నెటుల దోచెను మఱి మీకు నిటుల యేన ?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కొలువునన్ దశకంఠుడు కోరగానె
  ఆగ్రహముతోడ తోకకు నగ్గి పెట్టి
  వదలి పెట్టరి రక్కసుల్ పవన తనయు
  లంక నంతయు కాల్చె నా రామ భంటు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చిన్ని కోతి వనుచు చెన్నుగా నసురులు
  నీదు వాలమునకు నిప్పు బెట్ట
  వావిరిగను బెంచి వాలమ్ము నంతలో
  గాల్చి నావె లంక గాలిచూలి !!!


  వానరోత్తమ !శ్రీరామ! భక్త హనుమ!
  వజ్రకంఠ !లంకాదహి! వాయుజాత!
  జానకీ శోకనాశక! జయము లిడుచు
  కరుణతో మమ్ము గావుమ శరణు శరణు!!!


  రిప్లయితొలగించండి
 7. తోకకునిప్పుబెట్టగనె?తొందరయందున-వాయుపుత్రుడే
  మూకలు మట్టుబెట్టుచును,మూర్ఖులగొట్టుచు,మిద్దె,మేడలన్
  షోకునుగాల్చివేయుచును,సుందర-హర్మ్యములన్నిగూల్చుచున్
  భీకరమైన రూపమునభీతినిబంచెను లంకనంతటన్|.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శ్రీ మిస్సన్న గారికి వందనములు.

  నాలుగవ పాదములో గల యతి దోషాన్ని ఈ క్రిందివిధంగ సవరిస్తే బాగుంతుదనుకుంటాను.

  క్కట్లను జేసె దైత్యులకు గర్వము భంగమొనర్చె లంకలోఁ.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అయ్యశోకవనిన నవనిజన్ గాంచగన్
  పవన సుతు మనమ్ము భగ్గు మనియె!
  భగ్గు మన్న హనుమ వాలమ్ముఁ గాల్చగన్
  లంక మొత్త మంత రాజుకొనియె!

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సంపత్కుమార్ శాస్త్రిగారూ! ధన్యవాదములు. నేను గమనించలేదు. మీ సవరణ చాలా బాగుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  మా అబ్బాయికి శస్త్రచికిత్స నిన్న మిర్యాలగూడలో జరిగింది. ఇంతకుముందే ఇల్లు చేరాను. రెండురోజులు బ్లాగుకు అందుబాటులో లేను.
  ఈ రెండు రోజుల పద్యరచన శీర్షికకు చక్కని పద్యాలు రచించిన కవిమిత్రులందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  వీలైతే రేపు సమీక్షిస్తాను.

  రిప్లయితొలగించండి