25, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

పద్య రచన - 890

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14 కామెంట్‌లు:

 1. మన్ను తినవలదని పలికి
  వెన్నుని ముఖమందు గాంచె వేల జగంబుల్
  కన్నులు మిఱుమిట్లు గొలుప
  చెన్నుడు భగవంతు డనుచు సేవింప దగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మన్నును తిన్నావా ! మరి
  వెన్నలు చాలంగ లేద వెన్నల దొంగా !
  అన్నయ్య జెప్పె నిటురా
  కన్నయ్యా ! యనుచు బిలిచి కరమున బట్టెన్.

  నారాయణు డని తెలియక
  నోరును తెరవంగ జేయు నువిద యశోడన్
  తీరుగ జూపుచు విశ్వము
  నోరును తెరవంగ జేసె నుగదహరి, భళా !

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కం:అన్నా!యిదినిజమేనా!
  వెన్నయు మీగడలకు కొదవేమిటి యింటన్/నాన్నా
  మన్నెందుకు దిన్నావని
  వెన్నుని యడుగన్ యశోద వింతగ నవ్వెన్.
  2.కం :అన్న బలరాముఁ జెప్పగ
  విన్న యశోద యు కరమును విసురగ నెత్తన్
  మన్నున్ దినలేదంచా
  యన్నులమిన్నకు సుపుత్రుడాస్యము జూపెన్./యన్నులమిన్నకు తనయుడు యాస్యము జూపెన్.
  3.:కం :పదునాలుగు భువనములను
  వదనముననె జూపినట్టి వంశీ కృష్ణా
  మధురంబగు నీ సుందర
  వదనమ్ము గనెడి యదృష్ట భాగ్యము నిమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తిన్నావా మన్ననుచును
  కన్నయ్యనడుగ యశోద కరమగు కినుకన్
  వెన్నుడు తన వక్త్రమునం
  దన్నిజగమ్ములను చూపె నాశ్చర్యముగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మన్ను తింటివా ?చూపుమో కన్న ! నోరు
  నీది యనగను మఱి యా య శోద ,చూప
  తనదు నోటిని కృష్ణుడు తల్లి కపుడు
  చూచె లోకాలు పదునాల్గు చూడ్కు లలర

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మన్నును తిన లేదమ్మా
  యన్నయె కల్లలను జెప్పె యనుచున్ నోటన్
  నన్నియు జూపించిన యా
  వెన్నుని గని తల్లి మనసు విస్మయ మందెన్!!!

  పదునాలుగు లోకమ్ములు
  విదితంబుగ నోట జూపు వెన్నుని గనుచున్
  ముదముగ యశోద మ్రొక్కుచు
  కదలిక గోల్పోయి దలచె కలయా! నిజమా !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. వెన్నలు దొంగలకు మనన్
  మన్నెందుకుతింటివో సమాధానమిదా?
  యన్నము గూర్చగ లోకా
  లన్నింటికటంచు దెలిసె హరి బంగారూ!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యమ్ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  డా. బల్లూరి రమాదేవి గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. లోకమ్ముల పదునాలుగు
  యేకమ్ముగ తనదు నోట యేపున చూపన్
  తాకన్నుల తన్మయత న
  నేకమ్ముల జననిక హరినే మరి కొలచెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పల్లా నరేంద్ర గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి