13, సెప్టెంబర్ 2010, సోమవారం

చమత్కార పద్యాలు - 22

దశావతార స్తుతి - 6 (పరశురామావతారం)
శా.
ఆజిప్రౌఢిమ దుర్జయార్జున గళోదగ్రాసృగాస్వాదన
వ్యాజాపోశనభాక్తదస్వపహృతిప్రాణాహుతిప్రస్ఫుర
ద్రాజాళీ దివసావసాన విఘసప్రాయేందు వేలాయితా
భ్రాజాధ్యక్ష కుఠారధారి భృగురాడ్బ్రహ్మం స్తుమ స్త్వా మనున్.
భావం -

పరశురామావతారుడవైన ఓ పరమాత్మా! నీవు ధరించిన కుఠారం యుద్ధంలో ప్రాగల్భ్యంతో దుర్జయుడైన కార్తవీర్యార్జునుని భుజాలలోని మిక్కిలి రక్తాన్ని ఆస్వాదించడం అనే సాకుతో ఆపోశనం పట్టి అతని ప్రాణాలనూపహరించడం ద్వారా ప్రాణాహుతులను తీసుకొన్నది. రాజులందరినీ చంపివేయగా ఒక రాజు (చంద్రుడు). మరికొందరు రాజులు (యక్షులు) తిని విడిచివేసిన అన్నంగా మిగిలిపోయారు. అటువంటి నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను - అంటున్నాడు.

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి