24, సెప్టెంబర్ 2010, శుక్రవారం

చమత్కార పద్యాలు - 33

అష్ట దిక్పాలక స్తుతి - 6 ( వాయువు )
సీ.
సకల భూతవ్రాత సంజీవనఖ్యాత
ముఖ్య మహాప్రాణ మూర్తిధరుఁడు,
కర్పూర కస్తూరికా చందనాగరు
ధూపాది పరిమళ వ్యాపకుండు,
ఆత్మానుకూల మహావేగ మృగ వాహ
నారూఢుఁ, డఖిల విశ్వాభియాయి,
వైశ్వానరప్రభు శాశ్వత సహవాసి,
భీమాంజనేయుల ప్రియ జనకుఁడు,
తే.గీ.
పశ్చిమోత్తర మధ్య దిగ్భాగ నిరత
పాలనోద్యోగి, దేవతా ప్రముఖుఁ డెపుడు
వాయుదేవుండు చిరముగా నాయు విచ్చి
మంచి యారోగ్యమున మమ్ము మంచుఁ గాత!
( అజ్ఞాత కవి )

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి