20, సెప్టెంబర్ 2010, సోమవారం

చమత్కార పద్యాలు - 28

అష్ట దిక్పాలక స్తుతి - 1 ( ఇంద్రుడు )
సీ.
ఐరావతోచ్చైశ్శ్రవాధిరూఢుఁడు, నీల
దివ్యదేహుఁడు, పూర్వ దిగ్విభుండు,
శతమహాధ్వరకర్త, శతకోటి హస్తుండు,
బహు మహాపర్వత పక్షహర్త,
సౌందర్య లక్షణానంది, శచీప్రియుం,
డనుపమ నందన వనవిహారి,
శతపత్ర నిభ దశశత దీర్ఘ నేత్రుండు,
వారివాహ సమూహ వాహనుండు,
తే.గీ.
యుక్త సన్మంత్ర మఘ ఫల భోక్త, నిత్య
మభినవ సుధారసైక పానాభిరతుఁడు,
విక్రమ క్రమ దేవతా చక్రవర్తి
శ్రీలు మీఱంగ మిమ్ము రక్షించుఁ గాత.
- అజ్ఞాత కవి

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి