6, సెప్టెంబర్ 2010, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 87

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్య ఇది ....
రంభ కేలెత్తి పిలువగా రాముఁ డేగె.

6 కామెంట్‌లు:

 1. రంకు నేర్చిన రాము దారంట బోవు-
  చునొక వలపుబోడిని గాంచె చేను లోన
  రంభ కేలెత్తి పిలువగా రాముడేగె-
  నాశ వమ్మాయె! పిలచిన దతని సతియె!

  మరొక పూరణ, చిత్తగించండి:

  నీతి నియమాలు ఎరుగని రాము జూచి
  కన్ను గీటెను యొక్కజక్కనగు యింతి
  రంభ కేలెత్తి పిలువగా రాముడేగె
  రంభ రోగము తనకంట దంభమడగె!

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మరొక పూరణ, చిత్తగించండి:

  అరటి బోదలు గాలికి తలలు యూచ
  అరటి యాకులు గెలలను కదిపి చూప
  రంభ కేలెత్తి పిలువగా రాముడేగె
  యప్పముల గోసి సంతను యమ్ముకొనగ

  రంభ=అరటి; అప్పములు=గెలలోని అరటి పండ్ల సమూహాలు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. "భక్షణముఁ జేయుదును రామ భద్ర! నీదు
  సుందరిని, రమ్ము" యనుచు చుప్పనాతి
  రంభ కేలెత్తి పిలువగా రాముఁ డేగె
  దాని చెవిముక్కు లనుఁ గోసి తరుముటకును.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. "భక్షణముఁ జేయుదును రామ భద్ర! నీదు
  సుందరిని, రమ్ము" యనుచు చుప్పనాతి
  రంభ కేలెత్తి పిలువగా రాముఁ డేగె
  దాని ముక్కుచెవులఁ గోసి తరుముటకును.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నారాయణ గారూ,
  మీ మూడు పూరణ పద్యాలూ బాగున్నాయి. కాకుంటే కొన్ని చిన్న లోపాలు .....
  మొదటి పద్యం 2, 4 పాదాల్లో, రెండవ పద్యం మొదటి పాదంలో, మూడవ పద్యం 1, 2 పాదాల్లో యతి తప్పింది. గమనించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. రవి గారూ,
  పద్యం అద్భుతంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి