19, సెప్టెంబర్ 2010, ఆదివారం

వారాంతపు సమస్యా పూరణం - 9

కవి మిత్రులారా,
ఈ వారాంతానికి పూరించ వలసిన సమస్య ఇది .....
( ఏప్పుడో నా చిన్నప్పుడు విన్న ప్రసిద్ధమైన సమస్య )
మదగజయానకున్ రవిక మాత్రము చాలదె, చీర యేటికిన్?

14 కామెంట్‌లు:

 1. "చాలదే" అని వున్నది. గణ విభజన చేస్తుంటే "చాలదె" ఉండాలని పించిది. దయచేసి వివరించగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చంద్రశేఖర్ గారూ,
  "శంకరాభరణం" బ్లాగుకు స్వాగతం.
  మీరు చెప్పింది నిజమే. సవరించాను. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అయ్యా,
  నమస్కారములు. ఈ దినములలో ఇది సమస్య కాదు,ఈవలయ్యును,ఆవలయ్యును. నా పూరణ:

  సుదతులు సుందరాంగులులు శోభితు లెన్నడు చీరఁ గట్టకన్
  బదపడి జీను, ప్యాంటులనుఁ బశ్చిమ దేశపు వాసనందుటల్
  పెదవుల పోటునెందులకుఁ బెక్కువ మాటల నేల నాడెదో
  మదగజ యానకున్ రవిక మాత్రము చాలదె చీర యేటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శంకరయ్య గారూ,
  ఇందులో పశ్చిమ దేశ వాసనల వెంబడి (పదపడి) పడి జీనులు ప్యాంటులు అనే అర్ధములో పదపడి మాట వాడేను. తప్పయితే దిద్దగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చిన్న సవరణతో, క్షమించండి.

  సుదతులు సుందరాంగులు సుశోభితు లెన్నడు చీరఁ గట్టకన్
  బదపడి జీను, ప్యాంటులనుఁ బశ్చిమ దేశపు వాసనందుటల్
  పెదవుల పోటునెందులకుఁ బెక్కువ మాటల నేల నాడెదో
  మదగజ యానకున్ రవిక మాత్రము చాలదె చీర యేటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. చిన్న సవరణతో, క్షమించండి.

  సుదతులు సుందరాంగులు సుశోభితు లెన్నడు చీరఁ గట్టకన్
  బదపడి జీను, ప్యాంటులనుఁ బశ్చిమ దేశపు వాసనందుటల్
  పెదవుల పోటునెందులకుఁ బెక్కువ మాటల నేల నాడెదో
  మదగజ యానకున్ రవిక మాత్రము చాలదె చీర యేటికిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చం||
  పొదుపుల జేయు కాలమిది పొ౦దుగ గట్టుడదెక్క డోగద
  యెదకనిపించు దుస్తులవి వేయుట యేగద గొప్ప అల్లనా
  ముదమున నడ్డుగ(పె)ట్టగను మూరెడు చాలదె ముద్దు గుమ్మన
  మ్మదగజయానకున్ రవిక మాత్రము చాలదె చీరయేటికిన్?

  బుధజన విధేయుడు,
  చంద్రశేఖర్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. చం||
  పొదుపుల జేయు కాలమిది పొ౦దుగ గట్టుడదెక్క డోగద
  యెదకనిపించు దుస్తులవి వేయుట యేగద గొప్ప అల్లనా
  ముదమున నడ్డుగ(పె)ట్టగను మూరెడు యెక్కువ ముద్దు గుమ్మన
  మ్మదగ జయాన కున్ రవి కమాత్ర ముచాల దెచీర యేటికిన్?

  సూచన: ఇంతకు ముందు ఈ పద్యం పంపాను. మూడో పాదంలో "యెక్కువ" అనే మాట బాగుందనిపించి మరల ఇప్పుడు పంపుతున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. చంద్రశేఖర్ గారి పూరణ .........

  పొదుపుల జేయు కాలమిది పొ౦దుగ గట్టుడదెక్క డోగదా
  యెదకనిపించు దుస్తులవి వేయుట యేగద గొప్ప అల్లనా
  ముదమున నడ్డుగ(పె)ట్టగను మూరెడు యెక్కువ ముద్దు గుమ్మన
  మ్మదగ జయాన కున్ రవి కమాత్ర ముచాల దెచీర యేటికిన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 10. పిసినారి ముసలి మొగుడు చికాకు పడుతున్న సందర్భం:

  పదులును వందలున్ పెరటి పత్త్రులు గావిక సాగవీ సొదల్
  ముదమున నీవు బొమ్ము ఫలముల్గొని- బెండ్లికి లేవు పైసల-
  మ్మదగజయానకున్ రవిక మాత్రము చాలదె, చీరయేటికిన్?
  ముదుసలి నక్కకీ పగిది ముద్దులు ముచ్చటలేల కావలెన్?
  :-)
  శంకరయ్యగారూ, 'శతమానం' కోసం నేను పంపిన పూరణలు- అందలేదా, బాగోలేవా?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అదె పది యోజనమ్ముల ప్రయాణము చేసిన వచ్చుఁ దల్లిగా
  రిది గృహ మంచు సాగెనట ప్రీతిని; వాగది యడ్డమయ్యె, ను
  న్నది నడుమంత లోతు; వసనంబులు తడ్వక దాటునట్టి యా
  మదగజ యానకున్ రవిక మాత్రము చాలదె చీర యేటికిన్?

  రిప్లయితొలగించండి
 12. చెదరని భక్తి తోడుతను చెన్నుగ కృష్ణుని మోయుకార్యమై
  కదలుచు వీధివీధినను కంగరు పెట్టక చిన్నపిల్లలన్
  వదనము నిండ భూషణలు బంగరు బొమ్మలు వీపునుండగా
  మదగజయానకున్ రవిక మాత్రము చాలదె, చీర యేటికిన్?

  రవిక = అంబారి

  రిప్లయితొలగించండి

 13. కైపదమనే రవిక బిట్టు చాలు యెన్మిది గజాల వృత్తాల నల్లేయును :)  పదముల నట్లు నిట్లు నడపాదడపా సరి జేసి నేయునె
  న్మిదిగజముల్ విలాసముగ నెత్తములాడుచు వృత్తమాలికల్
  సదనములోన కైపదమును చట్టున చూడగ తృటిన్ జిలేబి!యీ
  మదగజయానకున్ రవిక మాత్రము చాలదె, చీర యేటికిన్?


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో గణదోషం సవరించండి.

   తొలగించండి