8, సెప్టెంబర్ 2010, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 89

కవి మిత్రులారా,
ఈ రోజు పూరించ వలసిన సమస్యను మిట్టపెల్లి సాంబయ్య గారు పంపించారు.
పోలీసును కలిసె దొంగ పొలిమేర కడన్.

10 కామెంట్‌లు:

 1. దొంగను ఏపీపీయస్
  రంగము పైనిలువ బెట్టి రక్షక భటుడై
  చొంగను కార్చెను సర్కార్
  దొంగను పోలీసు కలిసె పొలిమేర కడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. హరి గారూ,
  మంచి పద్యాన్ని ఇచ్చారు. ధన్యవాదాలు.
  కాని సమస్య ఇవ్వడంలో ఒక పొరపాటు జరిగింది. నేనిచ్చిన సమస్యలో యతిదోషం ఉంది. సాంబయ్య గారు పంపిన సమస్యను సరిగా గమనించకుండానే పోస్ట్ చేసాను. నన్ను క్షమించాలి. ఇప్పుడు దానిని సవరించాను. దీనికి తగిన పూరణను పంపించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కంది శంకరయ్య గారు,

  నేనూ చూడలేదండీ.

  నా పద్యాన్ని ఇలా సవరిస్తున్నాను చూడండి.

  దొంగను ఏపీపీయస్
  రంగము పైనిలువ బెట్టి రక్షక భటుడై
  చొంగను కార్చెను సర్కార్
  దొంగను పోలీసు కలిసె దుష్కార్యమునన్

  ఇక మీ సవరించిన సమస్యకు నా పూరణ.

  చాలా నేర్పుగ మాయా
  జాలపు మాటలను జెప్పు జగనూ, మొయిలీ;
  ఆలోచింపగ దోచును
  పోలీసును కలిసె దొంగ పొలిమేర కడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. యతి దోషం ఉన్నట్టా లేనట్టా అని సందేహించి, చివరికి వివరణ అడగబోయాను- అంతలో సవరణ చూశాను.
  నాపూరణ, ఇదిగో‌- అవధరించండి:

  బంగరు దొంగిలి పోయెడి
  దొంగను పోలీసు కలిసె- దుష్కార్యమునన్
  చెంగట గల నగలను కం-
  టంగనకనె మాటలాడి టంకముల గొనెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తోలును దాల్చిన దొంగయె
  పోలీసు! ఖలుని విడఁచి పుచ్చెను. అటపై
  పాలును గొనుటకు వచ్చిన
  పోలీసును కలిసె దొంగ పొలిమేర కడన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మరొక పూరణ:
  దొంగలు నాయకులై వీ-
  రంగములు సలుపగ రంగ రంగా యనుచున్
  అంగడులు మూసిరందరు
  దొంగను పోలీసు కలిసె దుష్కార్యమునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. హరి గారూ,
  నా సమస్యకు మీ సవరణ, నా సవరణకు మీ పూరణ రెండూ బాగున్నాయి. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. రవి గారూ,
  పూరణ చక్కగా ఉంది. అభినందనలు.
  కాని రెండవ పాదంలో గణదోషం ఉంది. దానిని ఇలా సవరించాను.
  "పోలీసట! ఖలుని విడచి పుచ్చెను, అటపై"

  రిప్లయితొలగించండి
 9. నారాయణ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. స్త్రీలవి గొలుసులు లాగుచు
  మేలుగ మార్చుచు నగదుకు మిర్యల గూడన్
  కేలున కమిషను నిడుటకు
  పోలీసును కలిసె దొంగ పొలిమేర కడన్

  రిప్లయితొలగించండి