20, మే 2013, సోమవారం

సమస్యాపూరణం – 1058 (రాయలు రచియించెనంట)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్.

35 కామెంట్‌లు:

 1. నాయన జెప్పెను మును, పా-
  రాయణ మొనరింప బ్రోచు రాముడు! ముని పె
  ద్దాయన వాల్మీకులు, విను
  రాయలు! రచియించెనంట రామాయణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మిస్సన్న గారూ,
  విరుపుతో చక్కని పూరణ చేసారు. బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నారాయణ గ్రంధ రచన
  పారాయణ జేసి నంత ఫలితము మెండౌ !
  సోయగమగు రామకధను
  రాయలు రచియించె నంట రామాయణ మున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆయన చరితను వ్రాసిన
  మాయును గా పాపమంచు మాధవు దయతో
  వేయిని మించుచు పలు కవి
  రాయలు, రచియించెనంట రామాయణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  కానీ ఏ రాయలు (రాజు) రచించినట్టు? (రాయలు శబ్దానికి రాజు అనే అర్థం ఉంది)
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఆయన చరితను వ్రాసిన
  మాయును గా పాపమంచు మాధవు దయతో
  వేయిగ నున్నన్నొక కవి
  రాయలు, రచియించెనంట రామాయణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఆర్యా ! ధన్యవాదములు.
  రాజేశ్వరి గారూ ! ప్రాస....


  రిప్లయితొలగించండి
 8. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ రెండవ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘ఉన్నన్నొక’..? ఆ పాదాన్ని ‘వేయి పడగల గనిన కవి...’ అందామా?
  *
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  గోలి వారు చెప్పేదాకా నా దృష్టికి రాలేదు. మీ పద్యంలో ప్రాసను సవరించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఓయి రమణ ! చెప్పుము రా
  మాయణ రచయిత యెవరని మాస్టా రడుగన్
  ఓ ! యని పలికె నిటుల "యా
  రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్ "

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మాయలు వల్లించకు మే
  రాయలు రచియించెనంట? రామాయణమున్
  శ్రేయము దలంచి శ్రీరా
  మాయణమును వ్రాసె దొల్లి మౌనివరుండే

  రిప్లయితొలగించండి
 11. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  'ఇటుల నా రాయలు...' అనండి.
  *
  పండిత నేమాని వారూ,
  మీ పూరణ ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పాయసము వలె మధురముగ
  వ్రాయగ నదియే తెనుగున ప్రబలము కాగా
  తీయగ బుద్ధుండనియెడు
  రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్.

  గోనబుద్ధారెడ్డి వ్రాసిన రంగనాథ రామాయణం తెలుగునాట ప్రసిద్ధము.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  గోన బుద్ధారెడ్డి విషయంగా నేను పూరణ చెయ్యాలనుకున్నాను. ఆ పని మీరు సమర్థంగా చేసారు. చక్కని పూరణ మీది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గురువుగారు,
  ధన్యవాదాలండి.
  మీరూ వ్రాయండి. మీ పద్యాలు చదవడం మాకెంతో సంతోషదాయకం.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శ్రీ శంకరయ్య గురువర్యులకు,శ్రీ నేమాని గురువర్యులకు పాదాభివందనములతో
  గురువు గారికి ధన్యవాదములు
  =========*==========
  వేయి విధముల రచనలను
  రాయలు రచియించె నంట,రామాయణమున్
  గాయకులు భక్తితోడన్
  పాయసమని ద్రాగిరి మది బరవశ మొందన్

  వేయి విధముల రచనలను
  రాయలు రచియించె నంట,రామాయణమున్
  గాయకులు భక్తితోడన్
  కోయిల వలె బాడె జనులు కూరిమి నొందన్

  రిప్లయితొలగించండి

 16. పాయక సత్కావ్యము రా
  మాయణము రచించి కవులు మాన్యతనొందన్
  తీయని ద్విపదను బుద్ధా
  రాయలు రచియించె నంట రామాయణమున్.

  (గోనబుద్ధారెడ్డి రాజే కదా.రాట్ శబ్దం నుండే 'రెడ్డి ' అన్నపదం వచ్చిందంటారు.)

  రిప్లయితొలగించండి
 17. ఆ యీ గోదా గాధను
  రాయలు రచియించె నంట , రామాయణ మున్
  పాయక వా ల్మీ కి యె గా
  ఆయా కవులను బుడమిని నారాధింతున్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వరప్రసాద్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  కమనీయం గారూ,
  బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. శ్రీ గురువులకు, శ్రీ శంకరయ్య గారికి
  నమస్కృతులతో,

  శ్రీయోష దివ్యగాథ న, జేయకవిత్వమహిమమున సీతాయనమున్
  జేయఁగ రఘునాథ మహా, రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్.

  సప్రశ్రయంగా,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఏల్చూరి మురళీధర రావు గారూ,
  రఘునాథ నాయకుని గురించిన మీ పూరణ అద్భుతంగా ఉంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. ఏయే కవులు రచించిన
  ఆయా పలు పవిత్ర గాధ లా రాముని పై !
  రాయస మొప్పగ రఘు రామ
  రాయలు రచియించె నంట రామాయణ మున్ !

  పొరబాటును తెలిపిన శ్రీ గోలి వారికి , గురువులకు ధన్య వాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
 22. శ్రేయమునిడు శ్రీరంగడు,
  మా యమ గోదమ్మ కథను మరి వివరింప
  న్నాయది రామాయణమగు -
  రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 23. ఆ యమ మొల్ల తన చిరు
  ప్రాయమునే కవిత జెప్పి, పదుగురు తోడన్
  సోయగమని వెస మెచ్చగ
  రాయలు, రచియించెనంట రామాయణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. సవరించిన పద్యము

  వేయేల గ్రంధ రచనలు పా
  రాయణ జేసి నంత రంజిల్ల మదిన్ !
  సోయగ మగురామ కధ నొక
  రాయలు రచి యించె నంట రామాయణ మున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మాయని రామాయణమిది
  సాయక మూలమున వెలసె సర్వోన్నతమై
  యీయవని లోన బర కవి
  రాయలు రచియించె నంట రామాయణ మున్ !

  రిప్లయితొలగించండి
 26. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ రెండవ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  రెండవ పాదంలో గణదోషం. ‘ఆయా సుపవిత్ర గాధ...’ అందామా?
  సవరించిన మొదటి పూరణలో గణదోషాలున్నవి. నా సవరణ....
  వేయేల గ్రంధములు పా
  రాయణమును జేసి నంత రంజిల్ల మదిన్ !
  హాయిగ రాముని కధ నొక
  రాయలు రచి యించె నంట రామాయణ మున్ !
  *
  డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర గారూ,
  విష్ణుచిత్తీయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ చక్కని పూరణ చేసారు. అభినందనలు.
  *
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారూ,
  రామాయణాన్ని రచించి రాయలను మెప్పించిన మొల్ల విషయంగా మీ పూరణ చాలా బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. మా అన్నగారు పూజ్యనీయులు శ్రీ పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసిరావు గారు ఆధ్యాత్మిక రామాయణమును వ్రాసినారు కదా ! ఆయన ' కవి రాయలు 'గాదా !

  శ్రీయుతమని యాద్ధ్యాత్మిక
  శ్రేయస్సును బోధఁ జేయ శివుడా సతికిన్
  ఆయత కీర్తిఁ బడసి కవి
  రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 28. మాస్టరు గారూ ! ధన్యవాదములు.
  మీరు చూపిన సవరణ తో...

  ఆయన చరితను వ్రాసిన
  మాయును పాపమ్మనుచును మరి వేయున్నన్
  వేయిపడగలిచ్చిన కవి
  రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 29. వ్రాయగ సూరన మెచ్చును
  రాయలు, రచియించె నంట రామాయణమున్
  పేయముగ పాండ వీయముఁ
  దీయగఁ గలిపి కవులెల్ల ధీమతి యనగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 30. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 31. చూస్తిని నేనొక బుక్కును
  తప్పులు పదివేలు గదరా తప్పుల తడకన్!
  చూడొక ఉదహరణ మిచట
  రాయలు రచియించె నంట రామాయణ మున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 32. నా పద్యంలో మరియింత స్పష్టత పెంచే ప్రయత్నం ...

  మా యమ గోదమ్మ కథను
  వ్రాయంగ నది యొక పెద్ద రామాయణమౌ!
  శ్రీ ’యామున చరిత’ గలిపి,
  రాయలు రచియించె నట్టి రామాయణమున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 33. సహదేవుడు గారు!
  మీ పద్యం ఉత్కృష్టంగా ఉంది. అభినందన!

  రిప్లయితొలగించండి
 34. తమ్ముడు చి. డా. నరసింహమూర్తికి నాయందు గల ఆదరాభిమానములకు చాల సంతోషము - మా అధ్యాత్మ రామాయణ రచన గురించి ప్రస్తావించుట ముదావహము. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 35. బోయయని కొందరందురు
  కాయుచు దారులను దోచు
  కఠినుండనుచున్
  హాయిగ చీమల పుట్టల
  రాయలు రచియించెనంట రామాయణమున్!

  రిప్లయితొలగించండి