10, మే 2013, శుక్రవారం

పద్య రచన - 337 (మేఁకవన్నె పులులు)

కవిమిత్రులారా,
నేటి పద్యరచనకు అంశము...
“మేఁకవన్నె పులులు”

9 కామెంట్‌లు:

 1. ఆకులు తినునట్లుందురు
  మేకలుగా కానుపించి మీదట పులులై
  యాకొని రుధిరము ద్రాగెడు
  భీకర మతులైన వారి వేషము గనుమా !

  రిప్లయితొలగించండి
 2. మేలు సేత మనుచు మెరిపించు వాక్కుల
  దఱికిఁ జేరి మీద, వెఱపు లేక
  నమ్ము జనుల నిండు నట్టేట ముంచెడి
  మేకవన్నె పులుల మేఱఁ జనకు .

  రిప్లయితొలగించండి
 3. మేక వన్నె పులులు మేడపాడు చివర
  దట్టమైన నడవి దరిన నుండె
  మిగుల శాంతములయి మేక పాల వలెను
  చిక్క నైన పాలు చేపి యిచ్చు .

  రిప్లయితొలగించండి
 4. మేక వన్నె పులిని మించినట్టి నటనఁ
  జూపె నొకడు తాను సుందరమగు
  జింక రూపమందు సీతనాకర్షించి
  రాముఁ జేత చచ్చె రాక్షసుండు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. మెరమెచ్చులాడుచు మెప్పించి జనులను
  పదవి దక్కెడుదాక పదములంటి ,
  ఎప్పటికెయ్యది గొప్పదైనను దాని
  మార్గాన నడచుచు మాటమార్చి
  కస్జ్టకాలమునందు గల్లలాడుచు ,మెల్ల
  మెల్లగా దూరమై మెలగుచుండి
  'ఆయరాం ,గయరా ' మనునట్లు పార్టీలు
  చొక్కాలు మార్చెడు చొప్పు జూడ

  వీరికన్నను దలప నే వేళనైన
  ' మేకవన్నెల బెబ్బులి ' మేలటంచు
  దోచు పరిశీలకులకు నీ ధూర్త జనుల
  సజ్జనులు దూరముగనుంచి చనగ వలయు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మాట తేట తనువు తూటాల పాతర
  ప్రక్క నుండి ప్రేల్చ భస్మ మాయె
  తమిళ నాట నాడు దారుణ కారక
  మేక వన్నె నళిని మృత్యు పులియె!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తేనె పూసిన కత్తుల తీపి మాట
  మదిని మురి పించి మరపించి మాయ జేయు
  మేక వన్నెల పులులున్న మేధి నందు
  జాగ రూకుడవై యున్న జయము గలుగు !

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పెదవి మీద నగవు లొదవు చుండునుగాని
  బాహుమూల మందు బాకులుండు
  మేకవన్నె పులులు మేదిని యెందరో !
  నమ్మరాదు వారి నటన జూచి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మేకవన్నె పులులు అన్న అంశంపై చక్కని పద్యాలను రచించిన కవిమిత్రులు....
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  గన్నవరపు నరసింహ మూర్తి గారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  లక్ష్మీదేవి గారికి,
  కమనీయం గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు,
  సహదేవుడు గారికి,
  నాగరాజు రవందర్ గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి