28, జూన్ 2014, శనివారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 13

రామాయణము-
చతుర్విధకందము
నీతిగ దివిజవితానము
భాతిన్, ఘనకేసరిశిశువర్గం బనఁగా,
భూతకరుణాత్ము లనియెడి
ఖ్యాతిన్, జననాథసుతనికాయము దనరెన్. (౨౮)

భారతము-
చతుర్విధకందము-
ఘనకేసరిశిశువర్గం
బనఁగా భూతకరుణాత్ము లనియెడు ఖ్యాతిన్,
జననాథసుతనికాయము
దనరెన్ నీతిగ దివిజవితానము భాతిన్. (౨౮)

(భూతకరుణాత్ము లనియెడు నుండియు, ‘జననాథసుతనికాయము నుండియుఁ జదివినను కందపద్యములు వచ్చును.)

టీక- వితానము, వర్గము, నికాయము = గుంపు.

రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణ

3 కామెంట్‌లు:

 1. పద్య మంతయు దెలుపును హృద్యముగను
  రామ కధ యను బేరన రామ బలము
  భాగ మందున నీకధ భారతంబు
  భళిర యనిపించె రెండింటి భావములును .

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పద్యంబొక్కటె చూడగ
  హృద్యంబే రామచరిత హితముగ మొదటన్
  పద్యము మధ్యన మొదలిడ
  చోద్యంబే భారతమ్ము సొగసుగ కుదిరెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సుబ్బారావు గారూ,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  భారత గర్భ రామాయణాన్ని ప్రశంసిస్తూ మీరు చెప్పిన పద్యాలు బాగున్నవి. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి