30, జూన్ 2014, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 1459 (తల్లికి జనించువాఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య.....
తల్లికి జనించువాఁడు సోదరుఁడు కాదు.
ఈ సమస్యను పంపిన కె. వినోద్ గారికి ధన్యవాదలు.

26 కామెంట్‌లు:

 1. సవతి తల్లిని ద్వేషించు సవతి కొడుకు
  గర్భవతి యైన యామెను గాంచి, సవతి
  తల్లికి జనించువాఁడు సోదరుఁడు కాదు,
  అన్యమాతృజు డగునని యరచెనతడు

  రిప్లయితొలగించండి
 2. చంద మామను మించిన యంద గాడు
  కుందన పుబొమ్మ వవినిన్ను కోరి కోరి
  చిన్న తనమున నుండియా శించె , తల్లి
  తల్లికి జనియించు వాడు సోదరుడు కాదు

  తల్లి తల్లికి = అనగా మేనమామ

  రిప్లయితొలగించండి

 3. ఈ విడాకుల మాడర్ను కాలములో
  తండ్రి మారు పెళ్లి చేసుకొని వచ్చె
  ఇంట వచ్చిన ఇంతి తల్లి ఐన ఆ
  తల్లికి జనించువాఁడు సోదరుఁడు కాదు !!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  సవతి తల్లి కొడుకు విషయంగా మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  అక్కయ్యా,
  మేనమామను గురించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  జిలేబీ గారూ,
  మీ భావానికి పద్యరూపం....

  ఈ విడాకుల మాడరన్ జీవితాల
  కాలమునఁ దండ్రి వేఱొక కాంతఁ బెండ్లి
  యాడి యింటికిఁ గొనివచ్చె నట్టి సవతి
  తల్లికి జనించువాఁడు సోదరుఁడు కాదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కూతునకునైన చూడగా కొడుకుకైన
  భార్యతమ్మునికైనను బావకైన
  చెల్లి, తమ్ముడు, మామకు,చెప్ప తల్లి
  తల్లికి జనించువాడు సోదరుడు కాదు

  రిప్లయితొలగించండి
 7. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి పూరణ....

  నన్ను ప్రేమతోఁ బెంచిన నాదు తల్లి
  తల్లికి జనించువాఁడు సోదరుఁడు కాదు
  పెనిమిటయ్యెను నన్ను తాఁ బెండ్లియాడి
  యమ్మ కిచ్చిన బాసల నాచరించి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మేనమామ విషయంగా మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తల్లికి జనించు వాడు సోదరుడు? కాదు
  తల్లి భూమాత పశుపక్షి తరులకైన
  పంచభూతాత్ములందరు భ్రాతృభగిని
  యనుట హైందవ విధికాద ఆర్యులార !

  రిప్లయితొలగించండి
 11. యం. ఆర్. చంద్రమౌళి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అల్ల కృష్ణుడు కంసునికల్లుడవడు
  అల్ల కర్ణుడు ధృపదునికల్లుడవడు
  భక్తీ జూపక, బంగరు భరత భూమి
  తల్లికి జనించువాఁడు సోదరుఁడు కాదు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. ప్రేమ సంబంధ బంధపు విలువ నరసి
  వావి వరసలు పాటించ వలెను గాన
  పిలుచుచుందురు వరసలు కలిపి, మారు
  తల్లికి జనించువాడు సోదరుడు కాదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు

  1.తల్లికి జనించు వాడు సోదరుడు కాదు
  యనుట జెల్లును మృగ పక్షి గణములందు
  వింత యాచారముల వేల్పు వేశ్య లందు
  కాని భరత చట్టము నందు గానరాదు
  2.ధర్మ పత్నులు పెక్కురు తండ్రి కున్న
  తల్లి యుదరము వేరైన తనయు లెల్ల
  యన్నదమ్ములౌదురు గాని యెన్న సవతి
  తల్లికి జనించు వాడు సోదరుడు కాదు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారి పూరణలు.....
  1.
  నాడు రోమను రాజ్యాన తోడ బుట్టు
  వాని బెండ్లాడి రాణులై వరలు వారు
  రక్త సంకర మదియె వరలక యుండ
  తల్లికి జనించు వాడు సోదరుడు కాడు
  2.
  తండ్రితల్లికి జనియింప తండ్రి వరుస
  తల్లితల్లికి జనియింప తాను మామ
  తండ్రితనయుడే యైనను ధరను మారు
  తల్లికి జనించు వాడు సోదరుడు కాడు
  3.
  అరయ తల్లిని కూడిన నాలపోతు
  మరల యా దూడకే తాను మగడు యౌను
  సరిగ వావియు లేనట్టి జంతు తతిని
  తల్లికి జనించు వాడు సోదరుడు కాడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు సవరించిన పూరణ....

  అధికప్రేమతోఁ బెంచిన యమ్మయొక్క
  తల్లికి జనించువాఁడు సోదరుఁడు కాదు;
  ఆప్తుఁడౌ మేనమామయౌ నాదరించి
  పెండ్లియాడిన కోడలి పెనిమిటి యగు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘కాడు + అల్ల’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. సంధి జరుగుతుంది.
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘కాదు + అనుట’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు.
  *
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ మూడు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మూడవ పూరణలో ‘మగడు + ఔను’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు.
  *
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  సవరించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పసుపు బొమ్మకు ప్రాణమీయ సుతుడైస
  విఘ్నముల బాపి కరుణించు వేలుపు నకు
  తారకాసురుఁ జంపగ తనయుఁ డగుచు
  తల్లికి జనించు వాడు సోదరుడు కాదు!

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సోదరుండగు నిజమిది సూర్య !వినుము
  తల్లికి జనించు వాడు, సోదరుడు కాడు
  మేనయత్తకు బుట్టిన నాని మనకు
  బావ యగుజుమీ తెలియుము బంధ మిటుల

  రిప్లయితొలగించండి
 21. సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. ధర్మజుని నాకు నన్నగా తగదు పలుక
  సూది మొన మోపు నేలైన చూడు తండ్రి
  యీయ జాలను వానికి వాయు సుతుని
  తల్లికి జనించువాఁడు సోదరుఁడు కాదు

  రిప్లయితొలగించండి
 23. మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. ఇంటిపనిచేయ నొకనిని వెంట తెచ్చి
  కాలక్రమమున యతనికి బాలతోడ
  పరిణయంబైన నాతడెపైడితల్లి,
  తల్లికి జనించువాడు సోదరుడుకాదు

  రిప్లయితొలగించండి
 25. రెండుచింతల రామకృష్ణమూర్తి గారూ,
  మీ పైడితల్లి పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 26. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  పొరపాటే.. ‘అవడు + అల్ల’ అని టైపు చేయబోయి ‘కాడు + అల్ల’ అన్నాను. మన్నించండి.

  రిప్లయితొలగించండి