19, జూన్ 2014, గురువారం

నిర్వచన భారత గర్భ రామాయణము - 4

రామాయణము-
చం.    ముదమున నేలు నా [నగరి భూపతి చీకుజనాలకాఁపు] హె
చ్చు; దశరథుండనన్ [వెలయుచున్ ధృతరాష్ట్రుఁడు బిట్టు భీష్మ]మౌ
కదనమునందు సచ్[శరనికాయసహాయతఁ జక్కడంచె]ను
గ్రదనుజకోటులన్ [రిపుల రాజకులేంద్రు లరే యనంగ]నున్. (౧౯)

భారతము-
తే.      నగరి భూపతి చీకుజనాలకాఁపు
వెలయుచున్ ధృతరాష్ట్రుఁడు బిట్టు భీష్మ
శరనికాయసహాయతఁ జక్కడంచె
రిపుల రాజకులేంద్రు లరే యనంగ. (౧౯)


టీక- చీకుజనాలకాఁపు = (రా) గ్రుడ్డిజనుల రక్షించువాఁడు, (భా) గ్రుడ్డివాఁడు, జనుల రక్షించువాఁడు; భీష్మ = (రా) భయంకరమైన, (భా) భీష్మునియొక్క; ధృతరాష్ట్రుఁడు = (రా) రాష్ట్రమును ధరించినవాఁడు; రాజకుల = (రా) రాజుల సమూహములో, (భా) చంద్రవంశములో; నికాయము = గుంపు.

1 కామెంట్‌:

 1. మాన్యులు శ్రీ శంకరయ్యగారికి
  నమస్కృతులతో,

  గర్భచిత్రకృతద్వ్యర్థికావ్యాన్ని ఇంత ప్రశాంతగంభీరమైన శైలిలో నిరాఘాటంగా రచింపగలగటం అపురూపమైన ఘటనావిశేషం. శ్రీ రావిపాటి లక్ష్మీనారాయణగారిని మళ్ళీ ఒక తరానికి పరిచయం చేసి మీరు సాహిత్యికులను ఋణగ్రస్తులను చేశారు.

  ధన్యవాదాలతో,
  ఏల్చూరి మురళీధరరావు

  రిప్లయితొలగించండి