26, జూన్ 2014, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 1456 (విస్కీ త్రాగి యవధాని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య.....
విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేఁగెన్.
ఈ సమస్యను సూచించిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.

25 కామెంట్‌లు:

 1. మస్కా గొట్టుచు భార్యకు
  విస్కీ త్రాగియవధాని వెస సభ కేగెన్
  మస్కరి యైనట్టి యొకడు
  తస్కరించగ జొరబడె తనరుచు నింటన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గజ గజ వణికించు అమెరిక చలి కాలమున
  తెలుగు వారి ఆహ్వానమున ఫారెను కేగి,
  తెలుగు 'తేనియ'కురిపించ 'టెన్నెసీ హనీ'
  విస్కీ తాగి యవధాని వెస సభ కేగెన్ !!!

  శుభోదయం
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. తస్కరియై చిత్రముగ పు
  రాస్కారము పొందగోరి రచన తనదనన్
  డెస్కున గల పాశ్చాత్యపు
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేఁగెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. తాస్కెంటు పట్టణంబున
  విస్కీ త్రాగియవధాని వెస సభ కేగెన్
  ఓస్కార్ నామవివేకిని
  'రాస్కల్' యని సభిక చయము రచ్చొనరించెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. అసెంబ్లీకి వెళ్ళే ఒక ఎమ్మెల్యే గురించి....

  ఎస్కే. అవధాన్యమ్మె
  ల్యే, స్కాములలోననతడు నిల్వాల్వయ్యెన్
  మస్కాగొట్టగ మాటల,
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేఁగెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు
  మస్కామసాల దోసెలు
  ఉస్కో దేదో యటంచు యున్న పళంగా
  లస్కరు బిరియాని తినుచు
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేగెన్

  రిప్లయితొలగించండి

 7. పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు

  మల్లెలవారి పూరణల
  1.భాస్కర సమ కీర్తి యుతుడు
  కాస్కోయనుచును సమస్య కందము పద్యాల్
  మిస్కాక జెప్పు యైనన్
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేగెన్
  2.డిస్కో పాటలు వ్రాయుచు
  యాస్కార౦దగ రచయిత ననుచును తానే
  జూస్కో నా ప్రతిభ యనుచు
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  చివరి పాదంలో గణదోషం. ‘తస్కరణము చేయఁ జొచ్చె...’ అనండి.
  *
  జిలేబీ గారూ,
  మీ భావం బాగుంది. అవకాశముంటే ఈ సాయంత్రం వరకు ఛందోబద్ధం చేస్తాను.
  *
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  పురస్కారము టైపాటువల్ల పురాస్కార మయింది.
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘రాస్కెల్ వని...’ అనండి.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘అటంచు నున్నపళముగా...’ అనండి.
  *
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్గ్రి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘మిస్కాక జెప్పు నైనన్...’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రస్కిను విటసభకేగెన్
  విస్కీత్రాగి, యవధాని వెస సభకేగెన్
  యాస్కనిరుక్త విమర్శకు,
  తస్కర సాత్వికులుబోవు దారులువేరై

  రిప్లయితొలగించండి
 10. యం. ఆర్. చంద్రమౌళి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. మాస్కో చలిలో వణకుచు
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేగెన్
  దస్కము లెన్నో వచ్చెను
  యాస్కారము దొరికెనచట యవధానముకై

  రిప్లయితొలగించండి
 12. మస్కటు లోచతురోక్తుల
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేఁగెన్
  బిస్కెట్లుపసిడివిచ్చి పు
  రస్కారము నొసగినారు రసికులు కవికిన్ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు


  మల్లెల వారి మరో పూరణ
  3.మాస్కోలో నవదానము
  ఆస్కారములేనివేడి యచటను యౌటన్
  బిస్కటులాహారము తిని
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. బిస్కత్తులు తిని పోదము
  విస్కీ త్రాగి, యవధాని వెస సభ కేఁగెన్,
  బస్కీలను తీయుటకై
  యాస్కారము గల్గు మనకు నతడ రయకనే.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. విస్కీ ద్రాగుట నేరము
  తస్కరి వలె ద్రాగు చుండి తలుపుల చాటున్
  మస్కా కొట్టుచు భార్యకు
  విస్కీ ద్రాగి యవధాని వెస సభ కేగెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి పూరణ....

  మస్కరి డిస్కో యాడెను
  విస్కీ త్రాగి; యవధాని వెస సభ కేగెన్
  కాస్కోండిక కవితల నని
  మస్కా కొట్టగ సభికుల మాటలతోడన్.
  మస్కరి = సన్యాసి.​

  రిప్లయితొలగించండి
 17. మాస్కో బృందము కోర, తి
  రస్కారముగన్ బలుకుచు రస్నా జూసే
  తీస్కొని, త్యజించి వలదని
  విస్కీ , త్రాగి యవధాని వెస సభ కేఁగెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 18. శైలజ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  అవధానమునకై.. అనవలసింది.
  *
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ తాజా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. మాస్టరుగారూ ! ధన్యవాదములు.
  ఇన్వాల్వ్ ..టైపాటు సవరణతో...  అసెంబ్లీకి వెళ్ళే ఎస్కే అవధాని అను ఒక ఎమ్మెల్యే గురించి....

  ఎస్కే. అవధాన్యమ్మె
  ల్యే, స్కాములలోననతడు నిన్వాల్వయ్యెన్
  మస్కాగొట్టగ మాటల,
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేఁగెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. ఇస్కా నాం హై అవధా
  నీ, స్కూలున చదవలేదు, నేడెమ్మెల్యే
  మస్కా గొట్టును బాగుగ
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేఁగెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. మాస్కోలో చలియున్న న
  మస్కారము మీకననుచు మర్యాదకునై
  బిస్కెట్ కాఫీ, వలదని
  విస్కీ- త్రాగి యవధాని వెస సభ కేఁగెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ తాజా పూరణలు రెండూ బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 23. చస్కా వీడగ లేకయె
  మస్కా గొట్టుచు గృహిణికి మంగళగిరిలో
  చుస్కీ చుస్కీ చొప్పున
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేఁగెన్

  చస్కా = వాడుక
  మస్కా = కాకా
  చుస్కీ = గ్రుక్క

  రిప్లయితొలగించండి


 24. బస్కీ లను దీసెనతడు
  మస్కును కొట్టె ప్రెసిడెంట్లు మంచిగ చూడ
  న్నాస్కా రంబే లేదన
  విస్కీ త్రాగి యవధాని వెస సభ కేఁగెన్ :)

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి