25, జూన్ 2014, బుధవారం

సమస్యా పూరణం - 1455 (రవిక విప్పి డాసె)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య.....
రవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని.
ఈ సమస్యను సూచించిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.

26 కామెంట్‌లు:

 1. తపసు భంగ పరచ తరుణిని పంపగా
  నింద్ర సభను వీడె నిందు వదన
  వయసు సొగసు హొయలు వయ్యారములు నింపి
  రవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని

  రిప్లయితొలగించండి

 2. కొంగు బంగారమైన చెంత సతి
  చెంగు సింగారమైన సొంత పడతి
  పొంగు ముదంబున గాంచి పతిని
  రవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని !!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. దేవ లోకమందు దేవేరి కైనను
  చిత్ర కుండు రవిక చేర నీడు
  చిత్ర కారు డెచట చిత్రము సృష్టించె
  రవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని ?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. పదవి పోవు ననుచు భయపడి యింద్రుడు
  దేవ కాంత నంప, తేరి జూచి
  రవిక యేల నీకు రతి కేళి యందన
  రవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని .

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సాధ్విగోర ఋషిని సత్పుత్రు రూపాన
  శేషజన్మకామె జీవ మాత
  బాలుడేడ్వ తల్లి పాలివ్వదగ్గరై
  రవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని

  రిప్లయితొలగించండి
 6. మడినిగట్టువారె మరి పాదపూజకు
  అర్హులనుచు జెప్ప నచటివారు
  కట్టి మడిని తాను కట్టిన చీరెయు
  రవికవిప్పి, డాసె రమణి యతిని.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అతను డేయు పూవు టమ్ముల పొదియైన
  రవిక విప్పి డాసె రమణి. యతిని
  మించు స౦యమి యగు మేటి ప్రవరుడు పొ
  మ్మ౦చు తొలగ ద్రోసె యప్సరసను

  రిప్లయితొలగించండి

 8. మల్లెలవారి పూరణ :దేవదేవి వేశ్య దేవుని గొల్చు నా
  విప్ర దైవ చింత వీగజేసె
  భోగి జేయ గోరి భోగమ్ము ఛవి జూప
  రవిక విప్పి డాసె రమణి. యతిని

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అక్కయ్యా,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  జిలేబీ గారూ,
  మీ భావం బాగుంది.
  *
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  యం. ఆర్. చంద్రమౌళి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారి పూరణ....

  వంశనాశనమును వారింపఁ గోడలిన్
  వ్యాసు కడకు నంపె వంశరక్ష
  కాంచ సత్యవతియె కనులు మూసి యపుడు
  రవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. స్నానమాడ నేగె సావిత్రి యుదయము
  రవిక విప్పి, డాసె రమణి యతిని
  పాద పూజ జేయ పాలు పుష్ప మ్ములు
  ఫలము లగరు బత్తి వత్తి తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు
  Vమరియొకపూరణ:గాలి లేని వేడి కాలమ్ము గద యిది
  రవిక విప్పి డాసె రమణి. యతిని
  దాఘమైన రేయి.తనయుడు రోదించ
  చన్ను కుడిపి సుతుని చల్ల బరచె

  రిప్లయితొలగించండి
 14. అక్రమ ఆశ్రమాల నడిపే స్వామి వారిని ఒక
  ఆడ విలేకరి పట్టిన సందర్భంగా:

  చిక్కి నారు! మీదు జిత్తులు చిత్తు! పా
  రవిక! విప్పి డాసె రమణి యతిని
  దా విలేఖరినని దారుణముల దృశ్య
  మాధ్యమమున జూపి మాయ లెరిగి!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. ఇంద్రు డంప జేరి యింపుగా మేనక
  కౌశికుని గని యని "కన్ను లేల
  మూసి కొందు వీవు ముని నను జూడనే-
  రవిక విప్పి" డాసె రమణి యతిని.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. రవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని గోరి
  కాని చెదుర లేదు కామ రహిత
  యతి వరుండు, వాని మతి మార్చిరతిగూడ
  చేయు చేష్ట లేవి చెల్ల లేదు

  రిప్లయితొలగించండి
 17. రవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని యంచు
  పూరణములుచేయు పూజ్యులార!
  మునులు తిరిగినట్టి మునుపటి యుగమున
  కుట్టుబట్ట గలదెకట్టు కొనగ?

  రిప్లయితొలగించండి
 18. పూజ్యులు Timmaji Rao Kembai గారూ! మీ పూరణలద్వారా చాలా క్రొత్త పదాలు నేర్చు కోవటానికి, క్రొత్తగా ఆలోచించటానికి మాలాంటి వారికి వీలు కలుగుతున్నది. ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. వాన జల్లు లోన పాప జలకమాడె
  రవిక విప్పి, డాసె రమణి యతిని
  పూర్వ జన్మ సుకృత పుణ్యంబు చేతను
  భక్తి తోడ జేసె పాద పూజ

  రిప్లయితొలగించండి
 20. పండ్ల నమ్ము నొక్క పడతి సాధువుతోడ
  పలికె తినగ పళ్ళు బలము పెరుగు
  మేలిమైనపండుమేడి,పురుగులు చే
  రవిక,విప్పి డాసె రమణి యతిని !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పూజ్యులు పండిత నేమానివారికి, మిత్రులు కంది శంకరయ్యగారికి, సుకవి పండిత మిత్రు లందఱికిని నమస్సుమాంజలులు!

  స్వర్గలోకమందు సవ్యసాచినిఁ గని,
  యూర్వశి మరులు గొనె! నోపలేక,
  ఱవిక విప్పి, డాసె, రమణి "యతి నిరీక్ష
  ణమ్ము వలవదోయి! రమ్మ"టంచు!

  రిప్లయితొలగించండి
 22. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  ఈరోజంతా కొన్ని కార్యక్రమాలలో వ్యస్తుణ్ణై అలసి ఉన్న కారణంగా పూరణలను విడివిడిగా సమీక్షించలేకపోతున్నాను. మన్నించండి.
  వైవిధ్యంగా, చక్కని విరుపులతో, మంచి మంచి పూరణలను అందించిన....
  సుబ్బారావు గారికి,
  కెంబాయి తిమాజీ రావు గారికి,
  సహదేవుడు గారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారికి,
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారికి,
  శైలజ గారికి,
  మంద పీతాంబర్ గారికి,
  గుండు మధుసూదన్ గారికి
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 23. మల్లెల వారి పూరణ:యతి యొకండు తాను యాతన పడుచును
  యాకలనగ వాని కందజేయ
  పాలనిచ్చి తాను బాధను దీర్చగా
  రవిక విప్పి డాసె రమణి యతిని

  రిప్లయితొలగించండి
 24. వేదశాస్త్రములను విస్తారఫణితిలో
  నేర్చినంత నొకతె నిష్ట,కామ
  విద్య గోరివచ్చివేగమ్ము మోహమన్
  రవికవిప్పి డాసె రమణి యతిని

  రిప్లయితొలగించండి
 25. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి