23, జూన్ 2014, సోమవారం

సమస్యా పూరణం - 1453 (గురువును దిట్టి కొట్టుఁడు)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య.....
గురువును దిట్టి కొట్టుఁడు నిగూఢరహస్యము వెల్లడింపఁగన్.
ఈ సమస్యను సూచించిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.

17 కామెంట్‌లు:


 1. ఈ చందము లందములు నేర్వ నీ తరమా జిలేబి
  ఈ జన్మకు ఇటుల వచన కవితల తో సరిబెట్టుకొమ్ము
  లేకున్న గురువు తో పందెము కట్టి నడుము కట్టి
  గురువును దిట్టి కొట్టుడు నిగూఢ రహస్యము వెల్లడింపగన్ !!


  శుభోదయం
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 2. పరమ పవిత్ర భారతము బ్రహ్మ సమానులు గుర్వులంచు నా
  కరణిని బూజ చేసి తమ కామితము న్నెరవేర్చ నేటి యీ
  గురువు వచించలేని వినగూడని దుష్కృత లీల దేల నా
  గురువును దిట్టి కొట్టుఁడు నిగూఢరహస్యము వెల్లడింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పరమ పవిత్ర మైన గురు భాగ్యము దక్కిన జీవనమ్మిలన్
  నిరతము సాగు జ్ఞానమయ నిర్మల దివ్య సరిత్తు వోలె నీ
  పరువును దీయు స్వార్థ మతి పామరు డల్పుని క్షుద్ర విద్య కా
  గురువును దిట్టి కొట్టుడు నిగూఢ రహస్యము వెల్లడింపగన్ !!


  రిప్లయితొలగించండి
 4. జిలేబీ గారూ,
  _/\_
  *
  భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి

 5. పూజ్య గురుదేవులు శంకరయ్య గారికి వందనములు

  గురువను పేర వచ్చి యొక గుప్త చరుండు,విదేశవాసి, యీ
  పరమ పవిత్ర భారతము భ్రష్టు నొనర్పగ గుట్టు మట్టులన్
  సరగున జేరవేయు తెర చాటున. ఛద్మపు వేష ధారుడౌ
  గురువును తిట్టి కొట్టుడు నిగూఢ రహస్యము వెల్లడి౦పగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పూజ్యులు గురుదేవులు
  శంకరయ్య గారికి వందనములు
  మల్లెల సోమనాధ శాస్త్రి గారి పూరణ
  తిరమగు సేమమంది యిడు ధీరులనెoదున మెచ్చగా వలెన్
  భరమగు విద్దె లంది యిడి బాగుగ దిద్దగ గొల్వగా వలెన్
  గురువుల,దిట్టిగొట్టుడు నిగూఢ రహస్యము వెల్లడి౦పగన్
  చెర నట నున్నదోషులను చేటును గూర్చెడి వారి నెల్లరన్

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ప్రహ్లాదుడు గురుకులములో నేర్చినదేదో రాబట్టడానికి సైనికుల హిరణ్య కశిపుడు
  ఆదేశించినట్లు:
  గురుకుల మందు నేర్పినది కోరిన రీతిగ గానరాదు తా
  నిరతము విష్ణు నామమునె నేర్చెనె పుత్రుడు? సత్యమేమిటో?
  భరతము బట్ట సైనికుల పంపుచు దానవ నాధుడిట్లనెన్
  "గురువుల దిట్టి కొట్టుడు నిగూఢ రహస్యము వెల్లడింపగన్!"

  రిప్లయితొలగించండి
 10. సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ వైవిధ్యంగా చాలా బాగుందె. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పరజనహింస జేసి ఋషివాసము దైవగృహది ధార్మికో
  త్కరముల రూపుమాపి భయకారకులైపడి దాడిజేయుటే
  వరికము శిష్యులార నిజపౌరుష మంచును బోధజేయు వే-
  గురువును దిట్టి కొట్టుడు నిగూఢ రహస్యము వెల్లడింపగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. తిరమగు కీర్తినిచ్చి సమతృప్తి నొసంగని విద్యనేర్పు నా
  గురువును దిట్టికొట్టుడు;నిగూఢరహస్యము వెల్లడింపగన్
  హరిభజనంబుమానుమని హావడిబెట్టు హిరణ్యుజూచినా
  పరమ పదంబు జేరుటకు బాలకుడెంతయుసంతసించెనో!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. యం. ఆర్. చంద్రమౌళి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. పరుపుల క్రింద నెవ్విధిని బంగరు రూకలు దాచిపెట్టితో
  పరుపుల పైన నెందరివి భామల సిగ్గులు కొల్లగొట్టితో
  పరువది నీదు తీయుదము పల్కర వంచకశ్రేష్ఠుడా! యనిన్
  గురువును దిట్టి కొట్టుఁడు నిగూఢరహస్యము వెల్లడింపఁగన్!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు


  1. "ఆశా రామము" గా ఉన్నది మీ పూరణ :)


   గురువును జైలు నెట్టిరి నిగూఢరహస్యము వెల్లడింపఁగన్ :)   జిలేబి

   తొలగించండి
 15. జరుపుచు యజ్ఞ యాగములు జారులు చోరులు ప్రక్కనుండగా
  కరవును తీర్చు సీటునకు గండర గండులు చెంతనుండగా
  పరువులు బెట్టి కూర్చొనగ పైకము నిచ్చెడు కామధేనుకై
  గురువును దిట్టి కొట్టుఁడు నిగూఢరహస్యము వెల్లడింపఁగన్

  రిప్లయితొలగించండి