4, అక్టోబర్ 2014, శనివారం

న్యస్తాక్షరి - 8

అంశం- సంగీతము.
ఛందస్సు- ఆటవెలది.
నాలుగు పాదాలలో మొదటి అక్షరాలు వరుసగా స, రి, గ, మ ఉండాలి.

24 కామెంట్‌లు:

 1. 'సరిగమపదని' యను సప్తస్వరంబులు
  రివ్వుమనుచు సాగ దవ్వు గాను
  గగురుబొడుచు నొడలు కమ్మని యనుభూతి
  మనము నందు గలిగి మధురముగను

  రిప్లయితొలగించండి
 2. సర్వజనులకెల్ల సౌఖ్యప్రదాతగా
  రిత్తబోవకుండునుత్తమముగ
  గగనవీధులందు గమియింపగాజేయు
  మహిత గానమొకటె మహినిచూడ.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరింప నున్నవి !

  కనీసం స్నానాల గదిలో నైనా :

  01)
  _______________________________

  సకల జీవ కోటి - సంగీతము విన, ప
  రిసరములను మరచి - రెక్క లూపు !
  గళము విప్పి పాడి - గలగలా నృత్యంబు
  మహిని జేతురు గద - మనుజు లెల్ల !
  _______________________________

  రిప్లయితొలగించండి
 4. సరిగమ పద యనుచు సావిత్రి పాడగ
  రివురివు మని సోక చెవుల కుమఱి
  గగురు పొడిచి మేను గగనాన విహరించె
  మహతి ! నమ్ము నాదు మాట నిజము

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సరిగమపదని యను సరళీస్వరమ్ముల
  రిగమపదనిసనుచు నగవు మీర
  గమకములను జూపి గానమ్ము జేసిన
  మనసు మురిసి పోదె మనకు జెపుమ.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పూజ్య గురుదేవులు శ౦కరయ్యగారికి వందనములు
  1.సకల శాస్త్ర కళల చదువుల జవరాలు
  రిష్టమెసగ వీణ నిష్టపడుచు
  గమకములను మీట గాంధర్వ శాస్త్రమ్ము
  మహిని వెలసె నండ్రు మానితముగ
  2.సరస యుక్తములుగ స్వర రాగ మేళన
  రిషభ శ్రుతిని గళము రింగు మనగ
  గమక గాయకుండు ఘంటసాల యొకడు
  మహిని లలిత గాన మలర జేసె

  రిప్లయితొలగించండి
 7. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పూరణ వినోదాత్మకంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పదనిస + అనుచు’ అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది. అక్కడ ‘పదనిస యని’ అనండి.
  *
  కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. మల్లెలవారి పూరణలు
  1.సరగు శిలలనైన సర్పాల నిన్ తా
  రింపు తలలనూపు లీలనుంచు
  గలగలాడుమనగా గతి నేమొ క్రమగతిని
  మహితమైన రీతి మార్చు నిదియె
  2.సరిగ పాడి నంత సరగున వాన ద
  రిత్రి లోన కురియు లీలగాను
  గమక మదియె మంచి గావించు చెడ్డనే
  మనుజులెల్ల వినిన మంచు విరియ
  3 సరస ఘంటసాల చక్కని పాటలు
  రిషభస్వరము వినిన రేగు మనసు
  గమకమిష్ట మౌచు కమనీయ గతి లోన
  మహిట కిన్నెరటుల మాయ జూపు
  4. సరస చెడ్డ గతులు శక్తినే పొంది తా
  రిపుల నోడ జేయు లీలనుండు
  గరిమ రోగములను గనగ బాగును జేయు
  మహిమతెల్పు శాస్త్ర మదియె గాదె

  రిప్లయితొలగించండి
 9. సంతసమును గూర్చు చక్కగఁ బాడ స
  రిగమలను తలచుచు, రిత్తవోదు
  గట్టి పట్టుతోడఁ గావించ సాధన
  మధుర గాయకులుగ మనగ వచ్చు


  రిప్లయితొలగించండి
 10. మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ నాలుగు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  టైపు దోషాలు ఎక్కువగా నున్నాయి. కాస్తా జాగ్రత్త వహించండి.
  *
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. కె.ఈశ్వరప్ప గారి పూరణసరిగమల నడక నాలుగు పాదాలలో గమనించండి
  సరిగ మనసు లేద సంగీత సార ప
  రిగ మనిషికి జేర దిగులు మాన్పు
  గమకమందు పల్క గమ్యమ్ము నందకే
  మగత మాన్పు లయలు తగు విధాన

  సర్వ జీవులెంచు సంగీత సారమ్ము
  రిపువు వినిన గాని రీతి మారు
  గర్వమన్న దెచట కనుపించ నీయదు
  మనుగడందు విందు మహిమ గలది

  అక్టోబర్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. సంగీతం......
  సన్న పిల్ల వాని చల్లగా లాలించు
  రిపువు పగను బాపు లీల తనది
  గమక మన్న దాని గానాని కందించ
  మదన పితరు డైన మహికి దిగడె!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. మిత్రులందఱకు నమస్సుమాంజలులు.

  రిగమపదనియను సప్తస్వరాలు స
  రిత్సమప్రవాహ రీతి రాగ
  మక తాళ మిళిత గాత్రసంగీతమై
  ధువులూరుచు మన మనసు దోచు!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. కె యెస్ గురుమూర్తి ఆచారి గారి పూరణ
  సరిగనుంచుమనసు పరి చేయును సకలా
  రిష్టములను తొలచు కష్టమెల్ల
  గరిమ యతిశయించు కరుణ గాంచును దైవ
  మవని గానవిద్య యద్భుతంబు

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నా రెండవ పూరణము:

  ర్వకాలములను సంగీత సమ్రాట్టు
  రిత్తఁబుచ్చకయె తరింపఁజేయు
  గనగంగఁ బోలు గాత్రసంగీతమున్
  నుజజాతి కొసఁగి మాన్యుఁ డాయె!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పూరణ బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  గుండు మధుసూదన్ గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *
  కె. యస్. గురుమూర్తి ఆచారి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. సకల జనులకు హాయిని జతగఁ జేర్చు,
  రిపులనైన రవంత నిల్పి వినజేయు
  గరిమ సంగీత కళలకు గలదటంద్రు.
  మనము మీర ప్రణామము మదినిఁ జేతు.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. సోదరి లక్ష్మీదేవిగారూ, మీ పద్యము బాగుగ నున్నది. కాని యాటవెలఁదికి బదులుగాఁ దేటగీతిని వ్రాసితిరి. మఱలఁ బ్రయత్నింపఁగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. గమనించనేలేదు, ధన్యవాదాలు.

  సకల జనుల కిలను సంగీతము రుచించు;
  రిపులకైన కొలది కైపు నిచ్చు
  గరిమ గలది యొక్క ఘనత సంగీతమ్ము
  మనుచునుండు నెపుడు మహిని నిజము.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. సకల జనుల కిలను సంగీతము రుచించు;
  రిపులకైన కొలది కైపు నిచ్చు
  గరిమ గలది, తనదు ఘనత సంగీతమ్ము
  మనుచునుండు నెపుడు మహిని నిజము.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. తప్పును సరిదిద్దినందుకు ధన్యవాదాలు గురువుగారూ

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తే. గీ.
  స/లలితంబైన సంగీత శాస్త్రము, నెవ
  రి/కిని యబ్బునో వారికి లెస్సగాను
  గ/తులు, శృతులును, లయబద్ద గమకములును
  మ/హిని వెలయించు గాయకమణులుగాను!!

  రిప్లయితొలగించండి