8, మార్చి 2015, ఆదివారం

సమస్యా పూరణం - 1616 (వంకాయను చెఱకురసము వడియుచునుండెన్)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
వంకాయను చెఱకురసము వడియుచునుండెన్.
(‘కవిజనోజ్జీవని’ గ్రంథంనుండి)

32 కామెంట్‌లు:

 1. టెంకాయను తీపి జలము
  వంకాయను చెఱకు రసము వడియుచు నుండెన్
  యింకా దేవుని వింతలు
  పంకజ ముబురద నుండి పరిమళ మిడగన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గానుగలో నుంచిన చెఱుకుగడ గురించి
  వంకలులేకుండ పెరిగి
  బంకగరుములను దిగుబడి బాగుండుటతో
  బింకముగా గడలుండను
  వంకాయను చెఱుకురసము వడియుచు నుండెన్
  బంక గరుములు: బంక యిసుక నేలలు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. టెంకాయ జలము తోడన్
  పంకజముఖి భార్యవండ పతియే నెలమిన్
  పొంకమ్ముగనిట్లనియెన్
  వంకాయ ను చెఱకురసము వడియుచు నుండెన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అమ్మా రాజేశ్వరి గారు మీ పద్యం లో చివరి పాదం లో ఆఖరి మూడు గణాలు భంగామయ్యాయి .యతి కూడా సరిచేయగలరని ప్రార్థన. తప్పు చెప్పిన మన్నిచగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. సత్యనారాయణ రెడ్డి గారు మీ పద్యం యే చందం లోనిదో దయచేసి తెలుపగలరు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. వంకాయ బాగ పెరిగెను
  పొంకముగా ప్రక్కనున్న పొడవౌ మ్రానా
  వంకకు కదలుచు గీరగ
  వంకాయను చెఱకు, రసము వడియుచు నుండెన్.  రిప్లయితొలగించండి
 7. శంకేమియు లేదు తినుము
  వంకాయను చెరుకు రసము వడియుచునుండెన్
  వంకర యాలోచనలిటు
  కుంకా! నీకెపుడువలదు కూర్చుని వినుమా!

  వంకాయ కూర అంటే నచ్చని పిల్లవానికి తల్లి చెప్పిన హితము.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కం. బొంకే మిగాదు సత్యము
  యింకా యిటువంటిజూడ యింకెన్నిలలో
  సంకరజాతులుకనుగొన
  వంకాయను చెఱకురసము వడియుచునుండెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. కం.వంకాయపులుసుకలుపగ
  ఓంకారమువచ్చుచుండెనోయమ్మనగా
  నింకొం చెముకలిపషుగరు
  వంకాయను చెఱకు, రసము వడియుచు నుండెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. బొంకులు బలుకుట మానుము
  వంకాయను చెఱకు రసము వడియుచు నుండె
  న్నింకను నెందున నేమియు
  సంకరములు కారు చెపుమ ,శర్మా ! నాకున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వంకాయ కూర మధురము
  వంకాయది ధప్పళాన పరగును రుచితో
  నింకిన బెల్లపురసమున
  వంకాయది చెరుకురసము వడియుచు నుండెన్

  బింకంబయ్యెడు మావియ
  పొంకంబౌ 'చెరుకురసము'పొల్పుగ కాచెన్
  కొంకక మందుల చేకా
  వం,కాయను చెరుకురసము వడియుచునుండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 12. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  దేవుని వింతసృష్టిని గురించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘ఉండెన్+ఇంకను (ఇంకా అన్నది వ్యావహారికం)’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. నాలుగవ పాదంలో గణదోషం. ‘శంకరుని వింత లెన్నియొ| పంకజము బురదను బుట్టి పరిమళ మిడదా’ అనండి.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  వంకలున్న చెఱకుగడను గురించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘వంకాయను’ అన్నచోట ‘వంకా+ అను’ అని మీ భావమా?
  *****
  నాగరాజు రవీందర్ గారూ,
  చెఱకురసంలో పడ్డ వంకాయను గురించిన మీ పూరణ చాలా బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  శైలజ గారూ,
  వంకాయకూర అంత మధురంగా ఉందన్నమాట! బాగుంది మీ పూరణ. అభినందనలు.
  *****
  పిరాట్ల ప్రసాద్ గారూ,
  మిత్రుల పద్యాల గుణదోష విచారణ చేస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు.
  రాజేశ్వరి గారి పద్యానికి సవరణ సూచించాను.
  అన్నపరెడ్డి గారిది కందపద్యమే.. మొదటి పంక్తి వచనం. తరువాతి నాలుగు పాదాలు కందం.
  ఇక లోకవింతలను, వంకాయపులుసును గురించిన మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  మొదటి పూరణలో ‘సత్యము+ఇంకను (ఇంకా అనడం వ్యావహారికం)’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘ఇంక’ పునరుక్తమయింది. అక్కడ ‘సత్య| మ్మింకను కనుగొనగ నుంటి మెన్నిటిని భువిన్’ అనండి.
  రెండవ పూరణలో ‘ఓయమ్మ+అనగా’ అన్నప్పుడు సంధి లేదు. ‘ఇంకొంచెము’ గ్రామ్యం. అక్కడ ‘ఓ యమ్మ యన| న్నింకను చక్కెర కలుపగ...’ అందామా?
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  వంకాయచెట్టు, చెఱకుగడ ప్రక్కప్రక్కనే పెరినవని చెప్పిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రెండుచింతల రామకృష్ణ మూర్తి గారూ,
  వంకాయకూర మాధుర్యాన్ని వివరించిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  సమస్యపాదాన్ని బొంకుగా చేసిన మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  మల్లెల సోమనాథ శాస్త్రి గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  కాయడంతో అనే అర్థంలో ‘కావం’ అన్నారు కాని అది గ్రామ్యం.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. Prasad Piratla గారూ- మొదటి చివరి పదములు పద్యములో భాగం కాదు. మొదటి పదము వివరణ, చివరి పదము అర్థము. వంక అంటే వాగు / A rivulet or watercourse (వాగులు వంకలు)క్రషరు లో పెట్టినప్పుడు కారేధార వాగులాఉన్నది అని నా అభిప్రాయం.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. సంకర తియ్యటి పొత్తులు
  చంకల నెగరే సితినుట చక్కగ తెలియన్
  బొంకులు చెప్పని నాపై
  ఇంకను కోపమ దియేల మేధా!సుబ్బా!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. శంకరయ్య గారు నా పద్యము లో సత్యం + ఇంకా అని సంధి చేయలేదు అది సత్యము , ఇంకా మాత్రమె.

  ఇంకా రెండపద్యము కొంచెము మార్చిన పిదప

  వంకాయపులుసుకలుపగ
  ఓంకారమువచ్చుచుండెవొద్దని యనినన్
  నింకొం చెముకలుపషుగరు
  వంకాయను చెఱకు, రసము వడియుచు నుండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వంకాయలంటే పడని పతి సంతలో సతితో:-
  మంకునువీడుము కొనకుము
  వంకాయను - చెఱకురసము వడియుచునుండెన్
  బంకున త్రాగుదమది నే
  నింక నడువలేను చాలునింటికి చనుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చెరకు పంట కోతకు వచ్చింది.....పొద్దు గ్రుంకుతున్నది చెరకు పంట కోయడాని సమయము లేదంటూ ఒక ఆసామి పనివాళ్ళకు చెబుతున్నట్లుగా...

  ఇంకా యేమిటి చోద్యము
  ఢంకా భజియించి చెప్పడములేదిచటన్
  గ్రుంకగనేగుచునినుఁడా
  వంకాయను చెఱకు రసము వడియిచునుండెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 18. వంకాయలునొకపాత్రన
  బంకగునాచెరుకుపట్టియువండన్
  టంకములేనివిపాత్రలు
  వంకాయనుచెరుకురసమువదియుచునుండెన్

  రిప్లయితొలగించండి
 19. నమస్కారములు
  పొరబాట్లను సవరించిన గురువులకు ధన్య వాదములు

  రిప్లయితొలగించండి
 20. రాజేశ్వరమ్మ గారు మీరు చెప్పిన గురువులలో నేను వుంటే మన్నించి నన్ను ఆ పట్టికలో చేర్చకండి . మీరు పెద్దవారు నాలాంటి చిన్నవారిని ఆసీర్వదించాలె గాని నాకు నమస్కారం తెలుపవద్దని సవినయంగా కోరుతున్నాను .తప్పులు మానవసహజం చూస్తూ చూస్తూ మంచి పద్యం లో తప్పులు సహించలేక తెలిపిన చేష్టలే కాని వేరొకటి కాదని మనవి.

  ధన్యోస్మి
  విధేయుడు
  పిరాట్ల.వెంకటశివరామకృష్ణ ప్రసాదు

  రిప్లయితొలగించండి
 21. పిరాట్ల ప్రసాద్ గారూ,
  మీరు ‘సుబ్బా’ అని సంబోధిస్తూ వ్రాసిన పద్యం పూర్వపరాలు బోధపడలేదు.
  *****
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  సంపత్ కుమార్ శాస్త్రి గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
  రెండవ పాదంలో గణదోషం. సవరించండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. subbaarao gaaru పద్య రూపం లో నామీద ఆగ్రహం వ్యక్తపరుస్తూ బొంకులు పలుకుట మానుము అంటూ చివరకి " న్నింకను నెందున నేమియు
  సంకరములు కారు చెపుమ ,శర్మా ! నాకున్" అన్నారు . దానికి సమాధానము గా పద్యము వ్రాసాను.అంతే .

  రిప్లయితొలగించండి
 23. నిన్నటి సమస్యాపూరణం :

  తమ్ముని భరతని రాజుగ
  ముమ్మాటికిఁ జేయనెంచి పోరిన కైకన్
  నెమ్మనమున రఘు రాముం
  డమ్మా! యని పిలిచి నంత నాగ్రహమందెన్!

  నేటి సమస్యాపూరణం :

  ఇంకను 'వాణీ జయరాం '
  యంకిత భావమున పాడ నానందముగన్
  సంకీర్తన లొలుకుచు, గొరు
  వంకా! యను చెరకు రసము వడియుచు నుండెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఇంకను 'వాణియు,జానకి '
  యంకిత భావమున పాడ నానందముగన్
  సంకీర్తన లొలుకుచు, గొరు
  వంకా! యను చెరకు రసము వడియుచు నుండెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 26. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ తాజా పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 27. పంకజముఖి వోలుననిరి
  వంకాయను; చెఱకురసము వడియుచునుండెన్
  కింకరుని చేతి నుండిన
  చింకిది యౌపాత్రనుండి చిటపట యనుచున్

  రిప్లయితొలగించండి


 28. టెంకాయననమృతమ్మును
  వంకాయను చెఱకురసము, వడియుచునుండెన్,
  బింకము తో భామయునట
  లంకెల లంకెల పదమ్ములన్ గూర్చగనే !

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 29. వంకాయ గుత్తి కూరను
  లంకేశుని గెల్చినంత రమణులు వండన్
  ఢంకా బాదగ కపులే
  వంకాయను చెఱకురసము వడియుచునుండెన్

  రిప్లయితొలగించండి