25, మార్చి 2015, బుధవారం

ప్రాసభేదాలు

మిత్రులు కొందరు ప్రాసభేదాలను కూడా వివరించ మన్నారు. చాలాకాలం క్రితమే ప్రాసభేదాలపై 5 పాఠాలు ఇచ్చాను. బ్లాగులో కుడివైపున ‘వర్గాలు’ అన్నచోట ‘ఛందస్సు’ అన్న శీర్షికను ఎంచుకుంటే ఆ పాఠాలను చూడవచ్చు. అఖండయతి, సరసయతి మొదలైన వాటిపై వివరంగా కూడా పాఠాలున్నాయి. 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి