31, మార్చి 2015, మంగళవారం

పద్య రచన - 865

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

29 కామెంట్‌లు:

 1. నీరాకకు నే వేచితి
  భారమ్మయ్యె బ్రతుకిచట వద్దికమనకా
  దూరాభారపు కొలువులు
  దూరమ్ముగనుండి యేల దొసగు భరించన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గోడమీద భామ గోప్యంగ చింతించే
  మనుసులోని బాధ మాటరాక
  అతనిరాకనెపుడొఅంతులేక తలచె
  చింతతీరువేళ చివరికెపుడొ!

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘దూరభారాలు’ సరియైన ప్రయోగం. అక్కడ ‘దూరపు భారపు కొలువులు’ అనండి.
  *****
  ‘పానుగంటి’ గారూ,
  ‘శంకరాభరణం’ బ్లాగు మీకు స్వాగతం పలుకుతున్నది.
  మంచి భావంతో పద్యాన్ని వ్రాశారు. అభినందనలు.
  ‘గోప్యంగ’ అని వ్యావహారికాన్ని ప్రయోగించారు. అక్కడ ‘గోప్యముగ వగచె’ అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఆమని నేసినట్టి హరితాంబరమూనిన భూరుహమ్ములున్
  భామినివోలె రమ్యముగ పాతరలాడుచు పారు వాగులున్
  కామునిగాల్చువాని నిజకాంతకు సోదరులంటి కొండలా
  సీమన గాంచినంతటనె చిన్నది చిత్తరువైనదచ్చటన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కామేశ్వర శర్మగారూ. పద్యం చాలా బాగున్నది. మూడవ పాదానికి అర్థం వివరించ మనవి.

   తొలగించండి
 5. శ్రీఆదిభట్ల కామేశ్వర శర్మ గారూ,
  మనోహరమైన భావంతో చక్కని పద్యాన్ని అందించారు. అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.
  ‘వంటి’ని ‘అంటి’ అన్నారు. అక్కడ ‘సోదరులైన’ అందామా?

  రిప్లయితొలగించండి
 6. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నమస్కారం శంకరయ్యగారూ

  సోదరులైన ,, బాగుంది మీ సూచన, ధన్యవాదం

  రిప్లయితొలగించండి
 8. ఏటి యొడ్డున చక్కని బోటి యొకతె
  ప్రియునిరాకకై దీక్షతో వేచియుండె
  పిల్ల తెమ్మెరల్ మెల్లగా వీచుచుండ
  కలలఁగనుచుండె తనయొక్కకాంతుగూర్చి

  రిప్లయితొలగించండి
 9. మట్టి కుండను జేబుని మానిని యట
  భర్త గూరిచి గాబోలు బహుళ ముగను
  శోక తప్తయై చింతించు చుండె నా? య
  నునటు లుండెను మఱి యామె నుగను మార్య !

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఏటి కాడ నన్ను వాటేసి దాటించి
  వ్రేలి కొసల మీట ప్రేమ వీణ
  నేలు కొనెద వంచు నెదురు చూపులనుంటి
  జాడ కాన రాదె జాలి లేద?

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వచ్చెనుగాది|మన్మధునిభావనలన్నియునుంచివెళ్ళగా?
  నచ్చి|చిగిర్చెచెట్టు|జయ నగ్నతజేర్చియువెళ్లిపోయినన్
  తెచ్చినబిందెనింపకనె తీరికలేదనినూరకున్నచో?
  వచ్చియుచేరునాజలము పట్టుగజేయు?ప్రయత్నముంచుమా

  రిప్లయితొలగించండి
 12. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  టైపాట్లు రాకుండా చూడండి.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం ఎంకిపాటలా మనోహరంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. చెట్టుచిగిర్చెకొమ్మలు విచిత్రముగాను తటాకమండచే
  కట్టడులున్న కన్యతనకాింక్షచిగిర్చిన?లోకతీరుతో
  పట్టనినీటిబిందెవలె?భావనలేవియునింపకున్నచో
  తట్టెడిదాహ మెట్లుడుగు తన్వికితీరున?కామితార్థమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మనసు దోచిన వగకాని మరువలేక
  సఖుని రాకకై చూచుచు చంద్రవదన
  ఏటి కడకు నేగి మరచె నీటి తలపు
  కడవ చేగొని కూర్చుండె కలువకంటి.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. పులుల మనోభిలాషలను పూర్తిగజూసినకన్య శిల్పమై|
  వలపులవాగులాగదల?"వన్నెలచిన్నెకుచెట్టుగట్టునన్
  కలసినబిందెచేదెలుప?కంచుక కంటముజీరబోయె|యే
  వలపుకుదారిజూపు పరిమాణ ప్రవర్తనదైవలీలయే|

  రిప్లయితొలగించండి
 16. వలపు సంకెల బిగియించి కలలు నింపి
  మరలి పోతివి నేదూర తీరము లకొ
  పేద గుండెను నిండిన పిడికె డంత
  ప్రేమ కరిగెను జలరాశి ప్రిదిలె మనము

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నాదారిని కాచి వలచి
  నేదూరపు తీరములకు నేగితి వౌరా ? ?
  కాదని మరచిన ప్రేమను
  వేదన లేకుండ మనుము వేయి సుఖమ్ముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 18. ఏలను భామినీ యిచట నీ సెలయేటి దరిన్ ముఖమ్ములో
  బేలదనమ్ము దోపగను వృక్షము నానుక చేత బిందెతో
  జాలిగ జూచుచుంటి వెద సందడి జేసెనె చేదు జ్ఞాపకాల్
  కాలము చిత్రమై చెలగు గాయము లన్నిటి మాన్ చు నమ్మవో.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ రెండవ, మూడవ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  పి.యస్.ఆర్. మూర్తి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ రెండు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  ‘పోతివి+ఏదూర’ అన్నప్పుడు నుగామం రాదు. ‘పోతివా యేదూర...’ అనండి.
  *****
  మిస్సన్న గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. చెట్టు క్రింద యువతి సేదతీరగనెంచి
  కుండ చేత బట్టి కూరుచుండె
  మగని తలపు లోన మైకమ్ము క్రమ్మగ
  నీరు గొంటబోక నిలిచి పోయె!

  రిప్లయితొలగించండి
 21. బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. నేరక వచ్చినా నిటకు నీటినిబిందెడు గైకొనంగ నే
  నూరక సంజ వ్రాలినది ఊరది దూరము యత్త మామలున్
  దూరక నుందురా,సరిగ దోసెడు నీరము లేదు ఏటిలో
  జేరెద నెవ్విదిన్ ఉనికి చెప్పెద నేమని నీరమేదనన్

  రిప్లయితొలగించండి
 23. స్వామీ నీ మోముఁ దలచుచు నిస్సారమౌ జీవనమ్మా
  రామమ్మందెట్లు గడపితినో, రమ్ము రారమ్మికన్ , నీ
  కేమో కోపంబు తెలుపుమ , నాదేమి నేరమ్మొకో? మా
  రామేలోయీ! వడివడిగ రారాదొ, నన్నేల రాదో!

  రిప్లయితొలగించండి
 24. రవికాంత్ గారూ, పద్యం నచ్చినందులకు సంతోషం

  కాముడు = మన్మధుడు,
  వానిని కాల్చినవాడు = శివుడు
  అతని (నిజకాంత) భార్య = పర్వత రాజ పుత్రి పార్వతి
  ఆమెకు అన్నదమ్ములుంటే వారు కొండలే అన్నది నా భావన.

  కామునిగాల్చువాని నిజకాంతకు సోదరులైన కొండలు అని అన్నాను. అదీ భోగట్టా

  రిప్లయితొలగించండి
 25. ఇంతిదిగులుతోడ చింతలుజేయుచు
  బిందెచేతబట్టి బింకముగను
  తరువు ప్రక్కనుండితన్మయత్వమునొంది,
  బ్రాంతితోడనుండె భామనచట

  రిప్లయితొలగించండి
 26. నీటి బిందె ఓలె నిండైనవయసుతో
  ఏటి అలల జూచి ఎగిసె మనసు
  ఆశ లెన్నవీచె ఆకాశ మంతగా
  చెలియవలపుదెలుపు చిత్ర మనగ

  రిప్లయితొలగించండి
 27. సుందర రమణీయ ప్రకృతి శోభలందు
  మైమరచి ముగ్ధ వరిచేల మధ్య నున్న
  యేటి యొడ్డున కూచోని యెంకి లాగ
  కడవ చేదాల్చి కన్నుల కలియజూచె!

  రిప్లయితొలగించండి