6, మార్చి 2015, శుక్రవారం

పద్యరచన - 840

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10 కామెంట్‌లు:

 1. అల్లుడేమొ దాటడమ్మాయి మాటంట
  తనదు మాట మొగుడు దాటడంట
  వెధవ యౌను కొడుకు వినిన కోడలిమాట
  యెంతవిడ్డురంబొ యింతిమాట

  రిప్లయితొలగించండి
 2. కోడలి కొంగును వీడడు
  చూడగ నెదనిండ బాధ చోద్యం బంచున్
  వేడుక నల్లుడు పలుకగ
  యాడినదే యాటయ టంచు నమ్మాయి కిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. ఇంతి మాటలు నాయమే సుంత యైన /
  కూతురి కొకవి ధమ్మును గొడుకు నకొక
  విధము , జగమంత యిటులనే వే ఱు వే ఱు
  భావ ములతోడ నిండెను భవ్య చరిత !

  రిప్లయితొలగించండి
 5. తాను తనవారలని సదా తపన పడుచు
  నెదుటివారి హీనమ్ముగా నెంచు చుంద్రు
  పెత్తనము తనవారల సొత్తనుకొని
  కొడుకు కూతురు గొప్పనే కోరుచుంద్రు
  జామి యల్లుడు ఘనతను సరుకుగొనరు
  స్త్రీకి శత్రువు స్త్రీయని చెప్పినట్టి
  బుద్ది జనులు నుడువు మాట చద్దిమూట

  రిప్లయితొలగించండి
 6. కం. తనమాటవిన్న మొగుడును
  తనకూ తురువిన్నవాడుధన్యులు యిలలో
  తనకొడుకువిన్న వెధవట
  మునుకోడలుగా దనీవు ముందది కనుమా.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. దాటకూడదల్లుడు కూతు మాట నెపుడు
  జామి తన కీలుబొమ్మగా సాగవలయు
  వింత కోర్కెల తోడను వికృతముగను
  తలచు చుందురు వనితలు కలల గూడ

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పతియు, నల్లుళ్లు సయ్యని వంత పాడ
  తానును సుతలును మురిసి తనర వచ్చు!
  కొడుకు,కోడలు వెంటున్న కొరత యగునె
  యెంత వారలున్ దాసులు కాంత కెపుడు!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఉన్నఅల్లుళ్ళయూహలు ఉన్నతంబు
  మాటదాటరు-భార్యలచాటునుండ
  వెధవభార్యనభయపడు|చదువుకొన్న
  కొడుకుకంటెనుఅల్లుల్లెగుణమువదిన
  వచ్చినఅల్లుళందదరునుభార్యలమాటలుచక్కగావినన్
  తెచ్చినకట్నకానుకలతెంపరిభార్యనుజూచిపిల్లిలా
  వచ్చునునాకుమారుడిట|వాదనజేసినలెక్కజేయ డే
  మొచ్చెనొ?రోగమోవదిన మోజగుభార్యన?తల్లికల్లయే

  రిప్లయితొలగించండి
 10. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  మా అక్కయ్యవాళ్ళ ఊరికి వెళ్ళి ఇప్పుడే తిరిగివచ్చాను. రోజంతా బ్లాగుకు అందుబాటులో లేను. ప్రయాణపు బడలిక వల్ల ఒక్కొక్కరి పద్యాలను సమీక్షించలేకపోతున్నాను. మన్నించండి.
  ఈనాటి వ్యంగ్యచిత్రాన్ని చూచి స్పందించి చక్కని పద్యా లందించిన మిత్రులు....
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యకు,
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారికి,
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్ది గారికి,
  పిరాట్ల ప్రసాద్ గారికి,
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారికి,
  కె. ఈశ్వరప్ప గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి