3, మార్చి 2015, మంగళవారం

పద్యరచన - 837

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

17 కామెంట్‌లు:

 1. నెమలి వాహనంబు నెక్కి కూర్చొనియుండె
  షణ్ముఖుండు తాను చక్కగాను
  వల్లి, దేవసేన పత్నులిద్దరిగూడి
  కార్తికేయుడిచ్చు కామితములు

  రిప్లయితొలగించండి

 2. శ్రీవల్లి మదిని గెలిచిన
  పావకి యగుఱెల్లు చూలి భర్గుని సుతుడౌ
  భావన ముననింద్రు డనెను
  దేవత యగుదేవ సేన దేవేరి యగున్
  -----------------------------------------
  ఇరువురి సవతుల నటునిటు
  మురిపెము గాకూర్చుండ బెట్టి భుజగా సనమున్
  శరవణ భవునకు శ్రీవల్లి
  శరణం టిరిదేవ సేన సంతస మందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. వల్లియు దేవసేనయును
  యుల్లము రంజిలగ జేర నూరువు పైనన్
  సల్లలితరీతి నిలచిన
  ' పిల్లడు ' శిఖివాహు స్కందు నారాధింతున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  రెండవ పద్యంలో గణదోషాలున్నవి. నా సవరణతో మీ పద్యం...
  ఇరువురి సవతుల నటునిటు
  మురియుచు కూర్చుండ బెట్టి భుజగా సనమున్
  శరవణ భవునకు వల్లికి
  శరణంటిరి దేవసేన సంతస మందున్.
  *****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  మొదటి పాదంలో గణదోషం. ‘వల్లియును దేవసేనయు’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వల్లి దేవసేనల నిరు వైపు లునిచి
  నెమలి వాహనా రూ డు డై నెమ్మి తోడ
  నిలను వేంచేసి యుండిన నీ కు మార
  స్వామి కిడుదును వందన శతము లిపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘కుమార|స్వామి’ అన్నప్పుడు ‘ర’ గురువై గణదోషం.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. ఇరువురు దేవేరులతో
  నరుదెంచిన నెమ్మిఱేని కంజలినిడుచున్
  శరణని సన్నుతి జేయుచు
  శరజన్ముని వేడుకొనెద సంతోషముగన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. శంభు చినపుత్రుడైనట్టి షణ్ముఖుండు
  ధర్మపత్నులతోడను దర్శనమ్ము
  నిచ్చె భక్తులకున్ కర మింపుగాను
  కాంచి పూజింప నొనగూడు వాంఛితములు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. విశ్వరూపుడట్లువిధిగానుగనుపించ?
  షణ్ముఖుండుచిత్రసంపదాయె
  నెమలివాహనాననేగుదెంచుటజూడ
  భక్తజనులకెపుడుశక్తిగూడు
  చెంతనజేరుభార్యలట?చింతనుబాపగషణ్ముఖుండు|తా
  నింతయునెంతయోబెరిగినిర్మలుడవ్వగ|వల్లి,దేవసే
  నంతటవచ్చికూ ర్చొనగనద్భుతశక్తులుకూడినట్లె|మా
  వంతుగభక్తియందుభగవానునివేడెదనిర్మలత్వమున్

  రిప్లయితొలగించండి
 11. వైష్ణవాదులు-భక్తిగపరవశాన
  హరినిపూజింత్రు|"నాస్తికులనవరతము
  శాస్త్రసమ్మతినేనమ్మిసాగి,పరుల
  మేలొసగెడివారలనగా?మేటియనిరి

  రిప్లయితొలగించండి
 12. వల్లి దేవసేనల నిరు వైపు లునిచి
  నెమలి వాహనా రూ డు డై నెమ్మి తోడ
  నిలను వేంచేసి యుండిన నీ కు మార
  సామి కిడుదును వందన శతము లిపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 13. కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
  *****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మాస్టరుగారూ ! ధన్యవాదములు...
  మీరు చూపిన సవరణ తో...

  వల్లియును దేవసేనయును
  నుల్లము రంజిలగ జేర నూరువు పైనన్
  సల్లలితరీతి నిలచిన
  ' పిల్లడు ' శిఖివాహు స్కందు నారాధింతున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. నెమలి వాహనమున 'కొమరునీ జూడరే
  సతులఁ గూడి వెడలె వెతలఁ గాంచ
  సంత సించి నంత సంతానమును గూర్చు
  మ్రొక్కు లిడరె వారి దిక్కుఁ దిరిగి

  రిప్లయితొలగించండి
 16. పరమేశుని ప్రియసుతుడా
  సుర సంతతులను జయింప శూలము చేతన్
  ధరియించిన వాడై తా
  ను రణమున గెలిచి నిలిచెను నుతులను గొనుచున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి