9, మార్చి 2015, సోమవారం

పద్యరచన - 843

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
(వ్యంగ్యచిత్రకారులు రంగాచారి గారికి ధన్యవాదాలతో)

9 కామెంట్‌లు:

 1. భాషరానివారు బ్యానర్లు వ్రాసినన్
  భావమంతమారిపోవుచుండు
  వధువుకీర్తి మరియు వరుడైన శేషును
  కీర్తిశేషులని లిఖించెనకట

  రిప్లయితొలగించండి
 2. శేషు కీర్తిల పెండ్లికి స్నేహి తులట
  పెండ్లి మంటప మందున పేర్లు గాంచి
  విస్తు పోవగ మతిమాలి వస్తి మిటకు
  కీర్తి శేషుల పెండ్లను వార్త గనిన

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘వస్తిమి’ గ్రామ్యం. ‘వచ్చితి మని’ అనండి. అలాగే ‘పెండ్లి+అను’ అన్నప్పుడు యడాగమం వస్తుంది.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వధువు కీర్తి మఱియు వరుడు శే షులకు వి
  వాహ మనుచు వ్రాయ వారి కిగల
  భావ మనుచు మనము భావించ వలయును
  పటము నందు తప్పు వ్రాసి రార్య !

  రిప్లయితొలగించండి
 5. వైదికుడు కీర్తి మరి శేషు పెండ్లికొరకు
  ననుగుణ ముహూర్తమును పెట్ట నంచితముగ
  కలిపి లిఖియించె నొక ముచ్చి పలకపైన
  కాంచినట్టి బంధువులంత కంగుదినగ
  ముచ్చిః చిత్రకారుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అచ్చు తప్పు లైన నర్థమౌనో గాని
  యర్థమే చెడిన ననర్థ మౌను
  పలుక'ఉరిని తీయ వలదువిడువ ' గన్న
  చంప వచ్చు, సాగ నంప వచ్చు!
  ( 1.ఉరిని తీయ వలదు, విడువగ = విడిచి పెట్టుటకై ఉరిని తీయ వలదు,
  2 . ఉరిని తీయ, వలదు విడువగ = ఉరిని తీయుటకై విడువగ వలదు )

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శేషు గీర్తిల బెండ్లికి శీఘ్రముగను
  తరలి వచ్చిన జనులకు తలలు దిరుగ
  గీర్తిశేషుల బెండ్లన్న వార్త జదివి
  మతులు దప్పెను కినుకతో హితులకెల్ల!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. కే-శవాచారి|రాపెళ్లికిమరచితివ
  కీర్తిశేషులాహ్వానపువార్తదెలిసి
  వెళ్ళకున్నచో?వెంటాడివేదనుంచు
  ఆస్మశానవాటిక-ప్రక్క.హరినిబిలువు

  రిప్లయితొలగించండి
 9. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  *****
  శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *****
  కె. ఈశ్వరప్ప గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి