28, నవంబర్ 2014, శుక్రవారం

పద్యరచన - 749

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

14 కామెంట్‌లు:

 1. ఎక్కువగ పల్లె లందున
  మక్కువగానాడు క్రీడ మరుగై పోయెన్
  చక్కని వ్యూహము గురియును
  మిక్కిలి యేకాగ్ర చిత్తమిందలవడునో

  మాష్టారు నిన్నటి పద్యరచన సమీక్షించ ప్రార్ధన

  రిప్లయితొలగించండి
 2. గోళీ కాయల యాటను
  పా ళియ గాం డ్రచట మిగుల ప్రమదము తోడన్
  వేళలు మఱచియు నాడిరి
  వేళా కోళ ముల నడుమ వేయుచు గుంతన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పెద్ద ఆట లన్న పెట్టుబడి యడుగు
  చేత గోళి పట్టి చిన్న ఆట
  పేద వాన్కి యదియె పెంచు కౌశల్యము
  ప్రజ్ఞ యంత గలదు పల్లె లందు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****

  బి.యస్.యస్.ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ‘పేదవాని కదియె’ అనండి.

  రిప్లయితొలగించండి

 5. గోలీనుంచుచు దూరము
  వ్రేలిని నొక గోలి నుంచి వేటును వేయున్
  గోలీలాటయె వింటిరె
  మేలిమి విల్లమ్ము బోల్కి మెచ్చగ వలయున్.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ ‘గోలీ’ల పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. పెద్ద ఆట లన్న పెట్టుబడి యడుగు
  చేత గోళి పట్టి చిన్న ఆట
  పేద వాని కదియె పెంచు కౌశల్యము
  ప్రజ్ఞ యంత గలదు పల్లె లందు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. వేడుకతోచిన్నారులు
  కూడికగా నాడుచుండె గోలీ లచటన్
  నేడిది కనుమరు గైనను
  పోడిమిగా నుండు నిదియె పూనిక నాడన్!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. గోలి కాయల నాడుచున్ గుడులలోన
  చిన్న తనమున సలిపిన చిలిపి శేష్ట
  లిప్డు గుర్తురాగ మనస్సు కింపుగల్గె
  నేటి బాలలకున్ లేదు నాటి స్వేచ్ఛ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. లీలా విలాసమేదో?
  గోలీ లాటలఁ గనంగ! కోలాహలమున్
  బాలలతో పంచుకొనఁగ
  సాలకు ముందాడె! నాడె! సాయీశ్వరుడే!
  ( సాల=చావిడి)

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
  మీ పద్యం చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి