30, నవంబర్ 2014, ఆదివారం

పద్యరచన - 751

కవిమిత్రులారా,

పై చిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

19 కామెంట్‌లు:

 1. రెండు రకముల చిత్రము లుండె నచట
  యింటి సామాను గటువుగ నుంట వలన
  సన్న బడియెను నాభామ మిన్న గాను
  సులువు గల యట్టి సామాను గలుగు కతన
  పనుల భారము లేకను భామ కచట
  తనదు దేహము బరువయ్యె దనకు ,మోయ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. స్లిమ్ముగ వనితలు గతకా
  లమ్మున యుండె పనిపాటల వలన - నేడో
  ఇమ్మగు జీవనమున యే
  జిమ్మో గతి యాయె వారిఁ స్లిమ్ముగ జేయన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చంద్ర మౌళి సూర్యనారాయణ గారు,

  మీరూ 'గోళీ' కాయళ్ళీ వారన్న మాట !!

  సెహభేషైన పద్య మందించేరు !!

  చీర్స్
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి

 4. ఇంతై, ఇంతి అంతై వనిత ఇంతై
  ఎంతై బొంతై గంతై అంగ సంహతి
  అంగసుప్తియై అతి యై గతి యై
  మతి యై అంతి అశక్తి ఐరావతి ఆయె !!


  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 5. కవిమిత్రులకు నమస్కృతులు.
  హైదరాబాదు వెళ్తున్న కారణంగా ఈరోజు పూరణల, పద్యాల సమీక్ష చేయలేనేమో? దయచేసి పరస్పర గుణదోష విచారణ చేసికొనవలసిందిగా మనవి.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  జిలేబీ గారూ,
  _/\_

  రిప్లయితొలగించండి
 7. అన్నిపనుల తామె యానందముగ జేసి
  మంచి తనువు తోడ మనిరి నాడు
  యంత్ర పరికరమ్ము లండతో డీనాడు
  రుబ్బు రోలుల వలె నుబ్బుచుండ్రి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. బండ వంటి రూపు దండగే , నిండుగ
  దండ పనియె లేక కండ ముదురు
  ఇంటి పనులు మాన ఇక్కట్లు మరినీకు
  పొట్ట పెరుగు నట్టి పోగు లేల

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఇంటనుండు పనుల నింపు మీరగ జేయ
  తృప్తి వచ్చు,మేను తీగ యౌను
  సాధనముల పనుల సమకూరజేయగా
  నొంటి తోడ పెరుగు నింటి ఖర్చు

  (సాధనములు=పరికరములు)

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తాళి గట్టి నాడు తనుమధ్య యనియెంచి
  పనులు చేయ కుండ తినుట వలన
  నంద మంత బోయి బిందెలా మారెను
  రోయు చుండె నేడు రుజుల తోడ

  రిప్లయితొలగించండి
 11. తినినట్టి తిండికిన్ దగు
  పనులుండి మసలిన తీగ వలెఁగాననగున్!
  పనిదొంగలౌటె సుఖమని
  తినిపెంచిన నూబకాయ తిమ్మిరి కూరున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. పూజ్యులు గురుదేవ్లులు శంకరయ్య గారికి వందనములు
  నాటి గృహ లక్ష్మి
  పూజ్యులు గురుదేవ్లులు శంకరయ్య గారికి వందనములు
  రుబ్బురోలు,బండ,రోకలి తిరుగలి
  త్రిప్పిచెరువు నీరు తెచ్చు కొనుచు
  పాత్రలందు,యింటి పనులన్ని చేయగా
  నడుము సన్న మాయె నాతి కపుడు
  నేటిగజలక్ష్మి
  స్విచ్చి నొక్క పనులు జేయు నుపకరణ
  ములును కదలకుండ అలుపు లేక
  నీరు గ్యాసు ఫ్రిట్ట్జు కూరిమి యుండగ
  నాతి బలిసి పోయి నడుము పెరిగె

  నవంబర్ 30, 2014 4:20 PM

  రిప్లయితొలగించండి
 13. వనిత లానాడు వండిరి వార్చి రనగ
  వంట పాత్రలు నిండుగా ఇంటి నిండ
  వనిత లీనాడు నడుమును వంచలేక
  వాడు కొను చుండె నూతన పాత్ర లెన్నొ
  కొరుప్రోలు రాధా కృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 14. A.Satyanarayana Reddy గారికి నమస్కారములు . మీ మొదటి పూరణ లో
  "రుబ్బు రోలుల వలె నుబ్బుచుండ్రి" లో రోలు అంటే చాలు ... రోలుల అంటే గణదోషం

  రిప్లయితొలగించండి
 15. చంద్ర మౌళి సూర్యనారాయణ గారికి నమస్సులు. అక్కడ గణ దోషం లేదు. ఱోలు కు బహువచనం ఱోళ్ళు అనుకొంటాను.
  " రుబ్బు ఱోళ్ళ పగిది నుబ్బు చుండ్రి" అని మారుస్తున్నాను.

  రిప్లయితొలగించండి

 16. ఆ రోజులలో నింతులు
  నేరోజును వమ్ము సేత యిష్టము లేకన్
  సారము జీవితమును సం
  సారము కొఱ కీయు కతన సన్నము లైరీ

  ఈ రోజులలో భామలు
  నేరోజున నింటి యందు నేపని పాటుల్
  నేరుగ జేయమి వలనన
  వారలు మఱి లావు నయ్యి వరలుదు రిలలోన్

  రిప్లయితొలగించండి