20, నవంబర్ 2014, గురువారం

పద్యరచన - 741

కవిమిత్రులారా,

పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

22 కామెంట్‌లు:

 1. జాటీని చుట్టి వీధిని
  పోటీకై సిద్ధపడుచు బొంగరములతో
  చాటుగ బయటకు పరుగిడి
  యాటలనాడితిమియెంత యానందముతో
  (బొంగరాలు తిప్పడానికి వాడే త్రాడుని జాటీ అంటారు)

  రిప్లయితొలగించండి
 2. బొంగరము జుట్టు ద్రాటిని
  రింగులవలె చుట్టు ద్రిప్పి రేరే యనుచున్
  భంగిమల నొలక బోయుచు
  ఖంగను నటు నేల వదల గబగబ దిరుగున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. గిర గిర తిరిగే బొంగర
  సరమును బిగియించి వారు సాగుచు నుండన్ ,
  పరిపరి విధముల ఆటలు
  వరములు ఆనాడుజూడ వర్ధిలె వసుధన్
  కొరుప్రోలు రాధా కృష్ణ రావు

  రిప్లయితొలగించండి
 4. బొంగరము గట్టి త్రాడును
  గింగిరములు దిరుగునట్లు కేలను విసరన్
  రింగులుగ దిరుగు నేలను
  ఛెంగున ద్రిప్పగ గలమర చేతను గూడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చంద్రమౌళి సూర్యనారాయణ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘తిరిగెడు’ అనండి.
  ****
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. నాటి బాల చంద్రుని కధ నకలు కొట్టి
  చెంగు చెంగున గెంతుచు చిలిపి గాను
  బొంగరమ్ములు త్రిప్పుచు బోటు గాళ్ళు
  వీధి లో నాడ చూడమే వింత గాను
  (పిల్ల మనసును దోచగ ప్రియము కాదె)

  రిప్లయితొలగించండి


 7. చేత బొంగరము బట్టి తాడు చుట్టి
  సర్రున వదిలిన గుండ్రము గా తిరుగును
  చేత బ్లాగు బట్టి పులు ఫోటోలు బెట్టి
  సర్రున వదిలిన పద్యములై ప్రకాశించును !!

  శుభోదయం
  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అల్లరి విడి గోలీలును
  పుల్లలఁ బేర్చుట కబడ్డి బొంగరపాటల్
  పిల్లలునాడుచునుండుట
  నుల్లాసముఁ బెంచుననుట యొప్పేను సుమా!

  రిప్లయితొలగించండి
 9. బి.యస్.యస్. ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  ****
  జిలేబీ గారూ,
  మీ భావానికి పద్యరూపం.....
  చేత బొంగరమ్ముఁ జేర్చి త్రాడును చుట్టి
  వదలిన నది తిర్గు వర్తులముగ
  చేత బ్లాగుఁ బట్టి చిత్రాలఁ బెట్టి
  వదల వెల్గు నవియె పద్యములుగ.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. లక్ష్మీదేవి గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. గట్టి తాడు నెంచి చుట్టున మెలిపెట్టి
  గట్టి చోటు చూసి కొట్ట నేల
  చూడ చక్క గాను చుట్టులు పెట్టుచు
  బొమ్మ రమ్ము తిరుగు దిమ్మ దిరగ (లదర )

  రిప్లయితొలగించండి
 12. బి.యస్.యస్. ప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
  బొంగరాన్ని బొమ్మరమని అంటారని నాకు తెలియదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. బొంగరము : బ్రౌణ్య తెలుగు-ఇంగ్లీష్ నిఘంటువు 1903

  A top, బొమ్మరము.

  http://www.andhrabharati.com/dictionary/

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గురువులు మన్నించాలి . మిగతా వార్కి ఈ సందేహం రావచ్చుననే ఉద్దేశ్యం తో లింక్ ఇవ్వడ మైనది.

  వేరే లా భావింప రాదని మనవి .

  రిప్లయితొలగించండి
 15. బొంగరమునకు దారము
  నుంగరము విధముగ చుట్టి యుత్సేకమునన్
  గింగిర్లు దిరుగునట్టుల
  ముంగిట్లో ద్రిప్పు చుండ మోదము గలుగున్!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. బొడ్డు శంకరయ్య గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 17. గిర గిర తిరిగెడు బొంగర
  సరమును బిగియించి వారు సాగుచు నుండన్ ,
  పరిపరి విధముల ఆటలు
  వరములు ఆనాడుజూడ వర్ధిలె వసుధన్
  కొరుప్రోలు రాధా కృష్ణ రావు20/11/14

  రిప్లయితొలగించండి
 18. కొరుప్రోలు రాధాకృష్ణ రావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 19. సంగ డీల తోన కలసి సంత సముగ హాయిగా
  బొంగ రములు తిప్పు కొనెడి బుడుత లేరి మేదినిన్
  గింగ రములు దిరుగు నటుల ఖేల లాడి నందరున్
  పొంగి పోవు పసిడి వయసు పొలుచు దారి లేదుగా!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 20. శైలజ గారూ,
  మీ పద్యం చాలా బాగున్నది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. బిర్ర్రుగ జుట్టుచు తాడును
  సర్రున బొంగరము విసర చక్కగ దిరుగ
  న్నెర్రగ కమిలిన గాయము
  చిర్రెత్తించగ మరువను చిన్న తనంబున్!

  రిప్లయితొలగించండి