16, జనవరి 2012, సోమవారం

చమత్కార పద్యాలు - 176

ప్రహేళిక

తద్విరహ మసహమానా
నిందతి బాలా దివానిశం శంభుమ్ |
రాహు మపి రామచంద్రం
రామానుజ మపి చ పన్నగారాతిమ్ ||


నీ వియోగమ్ము సైపని నీలవేణి
శివుని, రాహువున్, రాముని, శ్రీసతీశు,
వైనతేయుని దిట్టు రేఁబవళు లన్న
భావ మెఱిఁగినవాఁడె పో పండితుండు!


నీ వియోగాన్ని సహింపలేని ఆ యువతి శివుణ్ణి, రాహువును, రామచంద్రుణ్ణి, బలరామసోదరుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి, గరుత్మంతుణ్ణి రేయింబవళ్ళు నిందిస్తున్నది.
ఎందుకో?
కవిమిత్రులారా, వివరించండి!
(శ్రీ శ్రీభాష్యం విజయసారథి గారు సేకరించిన ‘ప్రహేళికలు’ గ్రంథం నుండి)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి