15, జనవరి 2012, ఆదివారం

కవిమిత్రుల సంక్రాంతి కవితలు

శ్రీఆదిభట్ల కామేశ్వర శర్మ
అశ్వధాటి వృత్తాలు
సప్తాశ్వరూఢుడయి బాలార్కుడీ దినము తా జేరు రాశి మకరం
తృప్తాత్ములవ్వ ఘన కూష్మాండ దానములు విప్రాళి కందు సుదినం
ప్రాప్తించ పుణ్యగతి గాంగేయుడెంచినది స్వచ్ఛంద మారణ దినం
తప్తాధికంబులకు మార్తాండుడున్ ధరయు సామీప్యమైన అయణం

లుప్తంబులై జనవె రోగాలు చేర హుతవాహుండు ప్రాణి జఠరం
దీప్తోద్ధతిన్ మెరయ పౌష్యంపు లక్ష్మి కళ ముంగిళ్ళ ముగ్గు రచనం
క్లుప్తంబులై నిశలు దీర్ఘంబులై పగలు పత్రాలు రాలు శిశిరం
గుప్తంబుగా మసలు పూర్వీకులన్ బిలచు పితౄణ తర్పణ దినం

వ్యాప్తించగా లచిమి ధాన్యంపు రాశులుగ పొంగళ్ళ తీపి పచనం
సుప్తస్థితిన్ పొదలు శీతర్తు బాధితుల మేల్కొల్పు భోగి దహనం
జ్ఞప్తిన్ తలంచుకొని గోజాతి సేవలను గోలక్ష్మి గొల్చు కనుమల్
ఆప్తాళి బంధుతతి సమ్మేళనంబులకు సంక్రాంతి గొప్ప తరుణం
***************


పండిత నేమాని రామజోగి సన్యాసి రావు గారు
శాంతి సౌఖ్యప్రదాయి సంక్రాంతి లక్ష్మి
సకల సంపత్సమృద్ధి నొసంగ కూర్మి
మీ కుటుంబము నిరతము మేలు గాంచి
యలరుత యటంచు నే కూర్తు నాశిషములు.
***************
 

చింతా రామకృష్ణారావు గారు
మకరమునందు భాస్కరుఁడు మాఘమహోజ్వల తేజమొప్పుచున్
సకల శుభంబు లీయగను చక్కగ చేరు శుభంబు గొల్పుచున్.
వికసిత భావనా పటిమ వెల్లునయై మహనీయ సత్క్రియల్
సకల జనాళి చేయగ ప్రశాంతిగ నుండగ జేయు గావుతన్.
***************


 మిస్సన్న గారు
ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలోద్భవమున
మకర సంక్రాంతి పురుషుడు సకల జీవ
కోటి కిడుగాక శుభముల కోటి నుర్వి
ననుచు కాంక్షింతు మనసార ననఘులార.

10 కామెంట్‌లు:

 1. గురువులకు పెద్దలకు కవిమిత్రు లందరికీ మకరసంక్రాంతి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.

  వందన మాచరింతు నపవర్గతృషీతుల కంజలించెదన్
  ముందుగ మాకు నందరికి పూర్వులు పూజ్యులు భక్తి నా మదిన్
  సందడి చేయగా మకర సంక్రమణంబున తర్పణంబులన్
  పొందుగ నిచ్చి దీవెనల పొందెద వృద్ధిని పొంద సంపదల్

  రంగుగ రంగవల్లులను రాజిలు గొబ్బియలుంచి కన్నియల్
  హంగగు పట్టు పుట్టముల నాడుచు పాడుచు పూజసేయుచున్
  పొంగుచు పొంగలిన్ దినెడి పొల్పగు సంక్రమణంపు వేళలో
  ముంగిలి పర్వ శోభలను మోదము గూర్చెడు నెల్లవారికిన్.

  రిప్లయితొలగించు
 2. శ్రీ ఆదిభట్ల కామేశ్వర శర్మ గారు అశ్వధాటీ వృత్తాలను వ్రాసేరు. వానిలో భావము చాల బాగుగ నున్నది. అశ్వధాటీ వృత్తాలను సంస్కృతములో శ్లోకములుగా తొల్లి చూచేను. " చేటీ భవన్నిఖిల ఖేటీ కదంబ తరువాటీషు నాకి పటలీ" అని ప్రారంభమయే స్తోత్రము ఉన్నది కదా. ఈ ఛందస్సులో అనుప్రాసలే ముఖ్యము. పాదానికీ 2 చోట్ల ప్రాసయతులు వెయ్యాలి. లయ గ్రాహికి, లయవిభాతికీ కూడా అనుప్రాసలే ముఖ్యము. నేను నా తొలి ప్రయత్నములోను (20ఏళ్ళ క్రితము) తదుపతి నా రామాయణములోను అలాగే వేసేను. స్వస్తి

  రిప్లయితొలగించు
 3. అశ్వ'ధాటి' గా చెప్పిన కామేశ్వర శర్మ గారికి
  సకల సంపత్సమృద్ధి కూర్మి నొసంగ మనిన నేమాని వారికీ
  మకర సంక్రాంతి పురుషు శుభముల కాంక్షించిన మిస్సన్న గారికి అభినందనలు.
  కవి మిత్రులందరకు సంక్రాంతి శుభా కాంక్షలు.

  సకల శుభ కరమ్ము సౌభాగ్యకర క్షేమ
  కరము వరము లిచ్చి కరుణ జూచు
  మకర సంక్రమణము మనకు హిత కరము
  కరము లెత్తి మ్రొక్కు మరుణ కిరణు.

  రిప్లయితొలగించు
 4. గురువులకు పెద్దలకు కవిమిత్రు లందరికీ మకరసంక్రాంతి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు.

  పాడి పంటల నిచ్చెడు పార్వతమ్మ
  చదువు సంధ్యల నొసగెడు చదువులమ్మ
  వచ్చి పిలిచిన సంక్రాంతి లచ్చుమమ్మ
  జనుల కిడుగాక శుభములు జయము గలుగ !!!

  రిప్లయితొలగించు
 5. నమస్కారమండి. మీకు నా హృదయ పూర్వక సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించు
 6. ఆది భట్ల వారి యశ్వమ్ము హర్డిల్సు
  దాటు తెలుగు భాష ధాటి జూడ
  తుదిని సున్న లుంచి దుమకించె పద్యాలు
  దుమికి దుమికి లచిమి తొంగి చూచె

  రిప్లయితొలగించు
 7. శంకరయ్యగారు మొదలుగాగల కవి బృందానికంతటికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు !!!

  రిప్లయితొలగించు
 8. మీ కవితా గోష్ఠి బాగుందండి .
  మీకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు .

  రిప్లయితొలగించు
 9. మిస్సన్న గారూ,
  పండిత నేమాని వారూ,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  మంద పీతాంబర్ గారూ,
  జయ గారూ,
  లక్కాకుల వెంకట రాజారావు గారూ,
  డా. విష్ణునందన్ గారూ,
  మాలా కుమార్ గారూ,
  ............................. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించు
 10. శ్రీయాదిభట్ల కృతమై యశ్వధాటి కవి శ్రేయంబులన్ గొలుపదే!
  దీయుండు ప్రాసయతి వేయన్ మదిన్ మరచి వ్రాయంగ రాజిలదుగా!
  ఈ యశ్వ ధాటికిని జ్ఞేయంబు ప్రాసయతి, ధీయుక్తు లెన్నుదురుగా!
  శ్రేయస్కరంబదియె. శ్రీయాదిభట్ల కవి శ్రేయంబులన్ గొలుపుతన్.

  రిప్లయితొలగించు