22, జనవరి 2012, ఆదివారం

చమత్కార పద్యాలు - 180

ప్రహేళిక

లంబోదర తవ చరణౌ
ఆదరతో యో న పూజయతి |
స భవతి విశ్వామిత్రో
దుర్వాసా గౌతమ శ్చేతి ||


"ఓ వినాయకా! ఎవడు నీ పాదాలను ఆదరంతో పూజింపడో వాడు విశ్వామిత్రుడో, దుర్వాసుడో, గౌతముడో అవుతా డంటారు" అని విపరీతార్థం.
మరి ఇందలి విశేషార్థం ఏమిటో చెప్పగలరా?

(శ్రీ శ్రీభాష్యం విజయసారథి గారు సేకరించిన ‘ప్రహేళికలు’ గ్రంథం నుండి)

2 కామెంట్‌లు:

 1. వెంకట రాజారావు . లక్కాకులఆదివారం, జనవరి 22, 2012 11:00:00 PM

  వినాయకుని పాదపూజకు నోచుకోనినాడు ఎంతటివాడైనా విశ్వానికిశత్రువౌతాడు.దుర్నివాసుడౌతాడు.పశూత్వాన్నిపొందుతాడు.

  రిప్లయితొలగించు
 2. విశ్వామిత్రుడు = అవిస్వస నీయుడు [ నమ్మకము లేనివాడు , నమ్మ దగని వాడు , తనయందు తనకు నిలకడ లేని వాడు ]
  దుర్వాసుడు = దుర్వ్య సనములు కలిగిన వాడు
  గౌతముడు = గోహత్య చేసిన వాడు . అగుదురు
  నాకు తెలిసి కాదు . ఊరికే వ్రాసానంతే

  రిప్లయితొలగించు