6, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

పద్య రచన - 152

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

12 కామెంట్‌లు:

 1. శ్రీవిశ్వేశ్వరు వాహనంబ వగుచున్ సేవించు నందీశ్వరా!
  దేవా! ధన్యము నీదు జీవితము నన్ దీవింపుమా సత్కృపన్
  సేవాభాగ్యము కల్గజేయుము సదా శ్రీకంధరున్ శ్రీమహా
  దేవున్ గొల్చుచు నీ సహాయకుడనై దీపింతు నే నాదృతిన్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. నందీశుని పోటిగ నా
  నందముతో ' పోజు ' జూపు నల్లని నందీ !
  ఉందీ విబూది యట్లుగ
  అందముగా నుదుట బొట్ట దదిరెను చూడన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. నందికి దీటుగ వేరొక
  నందియి యే యుండె నచట నల్లటి రంగు
  న్నందము చిందించుచు మఱి
  కందోయికి విందు గూర్చె కంటి రె మీరున్ ?

  రిప్లయితొలగించండి
 4. శ్రీ శంకరయ్య గురువుగారికి , శ్రీ నేమాని వారికి పాదాభి వందనము జేయుచు
  =======*========
  శివుని ననవరతము స్థిరముగ గని బొందె
  వరము లెల్ల నంది , భక్తి తోడ
  వరము బొంద వచ్చె కరి బోతు యొక్కటి
  నంది ప్రక్క నిలచె నంది వలెను |  రిప్లయితొలగించండి
 5. అందరికీ వందనములు !
  అందరి పూరణలూ అలరించు చున్నవి !

  విశ్వనాథుని నేను సేవిస్తాను !
  నువ్వింక కైలాసానికి వెళ్ళు!
  నీకు పదవీ విరమణ వయసు వచ్చేసింది !
  నీ తరువాత వరుసలో నేనే ఉన్నానని
  రాతి నందితో చెబుతున్నట్టున్న సజీవ నంది :

  01)
  _______________________________

  విశ్వ నాథుని సేవింప - వేగముగను
  వెడలి గుడిముందు వరుసను - వేచియున్న
  వింత హంతువునకు దారి - విడువ , లెమ్ము !
  విరమణను జేయ నీ కింక - వేళ యిదియె
  నందికేశుడ నీ కివే - వందనములు !
  _______________________________
  వరుస = క్రమము(queue)
  హంతువు = ఎద్దు
  విరమణ = పదవీ విరమణ(retirement)

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పొద్దున లేచియె కండ్రిక
  వద్దకుఁజనుమునుపె పాలి వ్యవసాయముకై
  పెద్దయ్యకుమ్రొక్కులిడెడు
  బుద్ధినిగొనపూర్వజన్మ పుణ్యంబెద్దో!

  నమకము చమకము నేర్వవు
  నిమితములౌవిధులవియును నేర్వవు, సామీ
  ప్యమెచాలని, శివుని గొలువ
  విమలమనంబొకటెవలయు వివరము దెలుపన్.

  అలవాటున "అంబా" యన
  నిలమానవులవలె మౌనమెంతయొ బరువై
  శిలలో నొదిగిన జడుడే
  సలిలములైకరగు నిజము సతియే గురుతై.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. నందికి మ్రొక్కెద రందరు
  అందముగా నేను లేన యాక్షే పింపన్ ?
  పొందగ నాకును మన్నన
  డెందము నందట్టి కోర్కె నెర వేర్చరుగా ?

  రిప్లయితొలగించండి
 8. పండిత నేమాని వారూ,
  మీ నందీశ్వర స్తుతి మనోహరంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు.
  *
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ,
  ఒకటి రెండు వ్యావహారిక పదాలున్నా మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  ‘అది + అదిరెను’ అన్నపుడు సంధి లేదు. యడాగమం వస్తుంది.
  *
  సుబ్బారావు గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  రెండవ పాదాన్ని ‘నందియె యటు లుండె నచట...’ అందాం.
  *
  వరప్రసాద్ గారూ,
  మీ పద్యం బాగుంది. అభినందనలు.
  *
  వసంత కిశోర్ గారూ,
  మీ పద్యం ప్రశస్తంగా ఉంది. అభినందనలు.
  *
  రామకృష్ణ గారూ,
  మీ పద్యాలు ఉత్తమంగా ఉన్నాయి. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
  మీ పద్యం చాలా బాగుంది. అభినందనలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. శంకరార్యా! ధన్యవాదములు. మీ సూచనతో.. నా సవరణ ...

  నందీశుని పోటిగ యా
  నందముతో ' పోజు ' జూపు నల్లని నందీ !
  ఉందీ విబూది యట్లుగ
  అందముగా నుదుట చూడ నదిరెను బొట్టై.

  రిప్లయితొలగించండి