7, నవంబర్ 2012, బుధవారం

పద్య రచన - 153

కవిమిత్రులారా,
పై చిత్రమును పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.

10 కామెంట్‌లు:

 1. ప్రమదం బొప్పగ శారదైందవ సుధారాజన్నదీ దివ్య తీ
  ర్థములన్ హంసయుగాన్వితంబును సువర్ణభ్రాజితంబైన పో
  తమునున్ జేరుచు నాదిదంపతులు వేదస్త్యుత్యు లాహా! విహా
  రమునున్ జేయుచునుండు లీల గనుచో ప్రాప్తించు సద్యోగముల్

  రిప్లయితొలగించండి
 2. హంస వాహనా రూ డు డై యరుగు చుం డె
  నీ టి మీ దన జూడుడు నీ ర జా క్షు
  డైన ప్రమధ గ ణా ధి పు డాలి తోడ
  సంద్య్హ కాలపు వాహ్యాళి జరుప కొఱకు .

  రిప్లయితొలగించండి
 3. సంబర పడుచు నందరు సరసు నందు
  రాత్రి పడవ నెక్కి విహారయాత్ర సలుప
  గదిలె ముందుకు చల్లని గాలి వీచ
  నలల నూగుచు హొయలుగ హంస నావ.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. వెలుగు వెన్నెల నీడల యలల పైన
  కులుకు రాయంచ నడిపించు వలపు నౌక
  సిరుల జంటలు విహరించ విరియు సొగసు
  చూడ చక్కని దృశ్యము వేడు కౌను !

  రిప్లయితొలగించండి
 5. హంస రూపగు తెప్పపై నాది దేవు
  డన్ని లోకాలు మెచ్చగా కన్నుగవకు
  పండువై విహరించెడు పట్టు గన్న
  వారి జన్మము ధన్యము భూరి ఫలము.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పంచ రంగుల మెరయు రాయంచ మీద
  త్రిప్పు చుండిరి దేవుని గొప్పగాను
  పంచ పరవశ మును, చూపు భక్తులెల్ల
  త్రిప్ప లేకను చూడనా రేయి నీట.

  రిప్లయితొలగించండి
 7. తెప్పోత్సవము ల్జరుపుట
  కొప్పుగ రంగైన దీప గోళము లమరెన్
  మెప్పుగ తెప్పను కప్పుచు
  నప్పట వెంకని విహార యాత్రా సేవన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. అయ్యా! శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారూ!
  శుభాశీస్సులు.
  తెప్పోత్సవము అనే ప్రయోగము అందరూ చేయుచున్నారు కానీ అది పొరపాటు. తెప్ప + ఉత్సవము అని గుణ సంధి చేయకూడదు. 2 పదములు సంస్కృతము అయితేనే గుణ సంధి వర్తిస్తుంది. తెప్పకు బదులుగా నౌక, నావ, తరణి, పోత అనే ఏ సంస్కృత పదము వాడినా సంధి చేయుటకు వీలు ఉండేది. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. శ్రీనేమాని మహాశయులకు కృతజ్ఞతాంజలి. నేను చిన్నప్పటినుండీ వింటున్నమాటే అయినా యెప్పుడూ గమనించనేలేదు. తప్పక గుర్తుపెట్టుకొంటాను. ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. ఈనాటి ‘పద్యరచన’ శీర్షికకు అద్భుతమైన పద్యాలను రచించిన కవిమిత్రులు....
  పండిత నేమాని వారికి,
  సుబ్బారావు గారికి,
  నాగరాజు రవీందర్ గారికి,
  రాజేశ్వరి అక్కయ్య గారికి,
  మిస్సన్న గారికి,
  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారికి,
  చంద్రశేఖర్ గారికి,
  అభినందనలు, ధన్యవాదములు.

  రిప్లయితొలగించండి