29, నవంబర్ 2012, గురువారం

సమస్యా పూరణం - 891 (రాజవిరాజితము)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
రాజవిరాజితము శంకరాభరణంబౌ.
ఈ సమస్యను పంపిన కవిమిత్రులకు ధన్యవాదములు.

27 కామెంట్‌లు:

 1. శ్రీజననీ సంకల్ప వి
  రాజితమును సకల లోక రంజకమును సం
  పూజితము సుకవి పండిత
  రాజ విరాజితము శంకరాభరణంబౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఈజీ పద్యమొకటి కవి
  రాజవిరాజితము శంకరాభరణంబౌ
  నీ జాల బ్లాగు నందున
  మోజున వ్రాయగ దలంతు పూరణ లందున్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. పూజల నందెడి గురువులు
  తేజముగా పద్యమల్ల తెనుగున నేర్పన్
  బీజము వృక్షంబగు కవి
  రాజ విరాజితము శంకరాభరణంబౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. అయ్యా హనుమఛ్ఛాస్త్రి గారూ! శుభాశీస్సులుమీ పద్యము బాగున్నది.
  2వ పాదములో "పద్య మల్ల" కి బదులుగ "పద్య రచన" అంటే సొగసుగా ఉంటుందేమో. చూడండి.
  స్వస్తి

  రిప్లయితొలగించండి

 5. తేజము తెలుగై ప్రోగిడి
  యోజస్సున ఛంద మందు హొయలును జూపన్
  భ్రాజిత తారలె కవులన
  రాజవిరాజితము శంకరాభరణంబౌ !

  రిప్లయితొలగించండి
 6. గాజుల సవ్వడి గలగల
  రాజేశ్వరి యక్క,చెల్లి లక్ష్మీ కవితల్
  జాజుల పరిమళ భరితము !
  రాజవిరాజితము శంకరాభరణంబౌ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 7. శ్రీ శంకరయ్య గురుదేవులకు ,శ్రీ నేమాని గురు దేవులకు పాదాభి వందనము జేయుచూ
  కుటుంబ మరియు పరీక్షల సమస్యలతో బ్లాగునకు దూర మైతిని. గురుదేవులకు మరియు బ్లాగు వీక్షకులకు నా రచనలు (పద్యములు ) నొప్పించినచో క్షమించమని సవి నయముగా ప్రార్థిస్తూ
  =======*========
  ఈ జాతికి గంధర్వులు
  మా బాహువు దట్టు గురువు,మాన్యులు భువిలో
  శ్రీ జానకీ సుత,సుకవి
  రాజ,విరాజితము శంకరాభరణంబౌ |

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నతుల నొసంగెద నమ్రతతోడ ఘనమ్మగు కానుక నాకిదియే.

  రాజిలు పాదము నొక కవి
  రాజ విరాజితము నేను రచియింపంగా,
  సాజముగా మెచ్చుకొను కవి
  రాజవిరాజితము శంకరాభరణంబౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. అమ్మా! లక్ష్మీ దేవి గారూ!
  శుభాశీస్సులు.
  ఒక మాత్ర ఎక్కువ అయినది 3వ పాదములో. టైపు -పొరపాటేమో. సాజముగ మెచ్చుకొను కవి అందామా? స్వస్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. చక్కని సవరణ చూపిన శ్రీ పండిత నేమాని గారికి ధన్యవాదములు.
  వారు చూపిన సవరణ తో..

  పూజల నందెడి గురువులు
  తేజముగా పద్య రచన తెనుగున నేర్పన్
  బీజము వృక్షంబౌ కవి
  రాజ విరాజితము శంకరాభరణంబౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. శ్రీ వర ప్రసాద్ గారు!శుభాశీస్సులుమీ పద్యము 2వ పాదములో ప్రాస లేదు. పద్యము యొక్క భావము నాకు తెలియుట లేదు. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. బీజము పద్యమ్ములకును
  ఓజము కవిపండితులకు నొరవడి దిద్దన్
  రాజిలునది నానా కవి
  రాజ విరాజితము శంకరాభరణంబౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పూజార్హులు గురువర్యులు
  తాజా విషయాల కవులు తగ జెప్పగ బే
  రీజుల నడిపించెడు గురు
  రాజ విరాజితము శంకరాభరణంబౌ!

  రిప్లయితొలగించండి
 14. మిత్రులారా! శుభాశీస్సులు.
  శంకరుని ఆభరణముగా అవాలంటే కావలసిన అర్హతలను శివానందలహరిలో వ్యంగ్యంగా ఇలా వర్ణించేరు.

  జడతా పశుతా కళంకితా
  కుటిల చరత్వంచ నాస్తి మయి దేవ!
  అస్తి యది రాజమౌళే
  భవ దాభరణంచ నాస్మి కిం పాత్రం?

  తాత్పర్యము:
  ఓ శంకరా! నాలో జడత్వము గాని (జలము వలె), పశుత్వము గాని (నంది వలె), కళంకితత్వము గాని (చంద్రుని వలె), కుటిల చరత్వము గాని (పాము వలె) లేవు కదా. ఒక వేళ అట్టి అర్హతలు ఉండినచో నీ ఆభరణము అగుటకు పాత్రుడుని అయే వాడిని కదా!. వ్యంగ్యముగా అర్థము స్ఫురించే రీతిలో దీనిని బట్టి సుమారు 1200 సంవత్సరముల క్రిందట కూడా రాజుల వద్ద ఉద్యోగమునకు కావలసిన అర్హతలను ఇందు పేర్కొనిరి. మంచి సంస్కారములు కలవానికి ఉద్యోగములు ఉండవని దుర్లక్షణములు కలవానికే లభించునని భావము కదా! స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 15. భోజుని యాస్థాన మీకవి
  రాజ విరాజితము శంకరా భరణంబౌ !
  జాజులు మల్లెల సౌరులు
  రాజిలు నీకొలువు నందు రంజిల్ల మదిన్ !

  సోదరులు గన్నవరపు వారి అభి మానానికిధన్య వాదములు

  రిప్లయితొలగించండి

 16. పదముల సవరణతో,

  గాజుల గలగల సవ్వడి
  రాజేశ్వరి యక్క,చెల్లి లక్ష్మీ కవితల్
  జాజుల పరిమళ భరితము !
  రాజవిరాజితము శంకరాభరణంబౌ !!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. నా మొదటి పూరణకు సవరణ,

  తేజము తెలుగై ప్రోగిడి
  యోజస్సున ఛంద మందు హొయలును జూపన్
  భ్రాజిత సుకవీ తారల
  రాజవిరాజితము శంకరాభరణంబౌ !

  రిప్లయితొలగించండి
 18. రాజిలు పద్యము లల్లుట
  పూజగ భావించి బుధులు పొగడెడి రీతిన్
  మోజుగ రచియించెడు కవి
  రాజవిరాజితము శంకరాభరణంబౌ !

  రిప్లయితొలగించండి
 19. రాజై సంగీతమ్మున
  తేజోమూర్తైన స్వాతి తిరునాళ్ పాడన్
  రాజిలె రాగంబుల స్వర
  రాజ విరాజితము శంకరాభరణంబౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 20. అయ్యా చంద్రశేఖర్ గారూ! శుభాశీస్సులు.
  మీ పద్యము చాల బాగుగనున్నది. అభినందనలు. 2వ పాదములో తేజోమూర్తైనకి బదులుగ తేజోనిధియైన అంటే ఇంకా సొగసుగా నుంటుంది. చూడండి. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 21. శ్రీనేమాని మహాశయులకు ధన్యవాదాలు. సరిగ్గా అక్కడే నాకలం చాలా సేపు ఆగిపోయింది. ఇప్పుడిలా మార్చాను. పరిశీలించండి:
  రాజై సంగీతామృత
  తేజోనిధియైన స్వాతి తిరునాళ్ పాడన్
  రాజిలె రాగంబుల స్వర
  రాజ విరాజితము శంకరాభరణంబౌ.

  రిప్లయితొలగించండి
 22. తమ్ముడు చి. డా. నరసింహమూర్తి పద్యమునకు కొ9న్ని వన్నెలు దిద్దితే --

  తేజము తెలుగై ప్రోగిడి
  యోజస్సున ఛందమందు హొయలలరారన్
  భ్రాజిత రసమయ సత్కవి
  రాజ విరాజితము శంకరాభరణంబౌ

  రిప్లయితొలగించండి
 23. అయ్యా! చంద్రశేల్ఖర్ గారూ!
  శుభాశీస్సులు.
  మంచి వన్నె వచ్చినది మార్పులతో మీ పద్యమునకు. సంతోషము.
  అమృతము అమృతమే. స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 24. కవి మిత్రులకు నమస్కృతులు.
  నిన్న బంధువుల ఇంట్లో పెళ్ళికి ఊరికి వెళ్ళి రాత్రి ఎప్పుడో ఇల్లు చేరాను. అందువల్ల నిన్నటి పూరణలను కానీ, పద్యాలను కానీ చూసి వ్యాఖ్యానించే అవకాశం దొరకలేదు. మరి కాసేపట్లో కరెంటు పోతుంది. సాయంత్రం వరకు సమీక్షిస్తాను.
  ఎలాగూ పరస్పర వ్యాఖ్యలు, నేమాని వారి గుణదోష విచారణ కొనసాగుతున్నాయి కదా!
  అందరికీ అభినందనలు, ధన్యవాదాలు.

  రిప్లయితొలగించండి