13, నవంబర్ 2012, మంగళవారం

సమస్యా పూరణం - 876 (తిమిరమును పాఱఁదోలదు)

కవిమిత్రులారా,
దీపావళీ పర్వదిన శుభాకాంక్షలు!
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది ...
తిమిరమును పాఱఁదోలదు దీపపంక్తి.

18 కామెంట్‌లు:

 1. జ్ఞాన సజ్జ్యోతి యజ్ఞాన గాఢ తిమిర
  హరము నిజమది. బాహ్య తిమిరము కలుగ
  దీప పంక్తి పో ద్రోలు. మదిని గలిగిన
  తిమిరమును పాఱఁదోలదు దీపపంక్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. తిమిరమును బారద్రోలుచు దీప పంక్తి
  కాంతులను నింపుచుండును గాని జనుల
  స్వాంతమునగల యజ్ఞానజనిత గాఢ
  తిమిరమును పారద్రోలదు దీప పంక్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 3. జ్ఞాన సంకేతము వెలుగజ్ఞానము సరి
  పోలునంధకా రమునకు పొంచి జూడ
  నమ్మవారి పూనికలేక నంతరాయ
  తిమిర మును పాఱఁదోలదు దీపపంక్తి!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. కారుచీకటి యజ్ఞత కానవాలు
  దీప మగును జ్ఞానమునకు ; తిమిర లతల
  ద్రుంచ జ్ఞాన లవిత్రము తోడ నెటుల
  తిమిరమును పాఱదోలదు దీపపంక్తి ?

  రిప్లయితొలగించండి
 5. చి. తమ్ముడు డా. నరసింహ మూర్తికి శుభాశీస్సులు.

  సమాసములో ఛ తో మొదలిడిన పదము ఉత్తర పదము అయినచో దానిని తప్పక ద్విత్త్వముగనే వాడవలెను. అందుచేత మణిదీపఛ్ఛవి అని సంధియగును. ఈ విషయమును గ్రహించి ఇకపై అటులనే వాడదగును. ప్రస్తుతము నీ పద్యమును సరిజేయవలెను.

  రిప్లయితొలగించండి
 6. అన్నగారికి ధన్యవాదములు. చక్కని విషయమును చెప్పారు. పద్యమును సవరించాను.

  మద సమీరము జ్ఞానమ్ము మాపు చుండ
  నంధకారము మదినెల్ల నలము కొనును
  సత్వ శీతల మణిగణ ఛ్ఛవియు తక్క
  తిమిరమును పాఱఁద్రోలదు దీప పంక్తి

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మా అన్నగారు శ్రీ పండిత నేమాని వారు గురువుగారు శ్రీ శంకరయ్య వంటి జ్ఞానజ్యోతు లిచ్చట ఉంటే అజ్ఞాన తిమిరము ఎక్కువ సేపు నిలువ జాలదు.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. దీపములకెల్ల మ్రొక్కులందింతు నేఁడు.
  లోకమంతట వెలుగులలోన ముంచు
  గాని తనదు పీఠము క్రింద గల కటికపు
  తిమిరమును పాఱద్రోలదు దీపపంక్తి.

  రిప్లయితొలగించండి

 9. అంగారక వారము దీపావళీ వచ్చిన
  అంతః కరణ తిమిరము మాయమగునా ?
  మనో నాధుడు లేని ఈ మదీయ అంతః
  తిమిరమును పాఱఁదోలదు దీపపంక్తి!

  జిలేబి

  రిప్లయితొలగించండి
 10. తిమిరమును పాఱఁదోలదు దీపపంక్తి
  యనుట తగునేమి? యరయంగ ననవరతము
  బ్రహ్మరూపాన హృదులలో వాసముండి
  తమము హరియించు చుండంగ ధరణిలోన

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పండితులు వేదజ్ఞానులు పలుకు చుంద్రు
  మూర్ఖులను జ్ఞానులను జేయ బోకుమంచు
  వాస్తవము మారడజ్ఞాని, వారిలోని
  తిమిరమును బాఱద్రోలదు దీప పంక్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శ్రీపతిశాస్త్రిమంగళవారం, నవంబర్ 13, 2012 6:35:00 PM

  శ్రీగురుభ్యోనమ:
  గురువర్యులు శ్రీ శంకరయ్యగారికి, శ్రీ పండిత నేమానిగారికి,శ్రీ చింతా రామకృష్ణారావుగారికి నాసాష్టాంగ నమస్కారములు. పండితలకు, కవులకు, మిత్రులకు బ్లాగు వీక్షకులకు దీపావళి పర్వదినశుభాకాంక్షలు.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. పూజ్య గురువులకు , ప్రియ మైన సోదరులకు ,సోదరి శ్రీమతి లక్ష్మీ దేవి గారికీ , దీపావళి శుభా కాంక్షలు "

  చలువ చంద్రుని వెన్నెల చక్క దనము
  మింట చుక్కల కాంతుల మెఱుపు కన్న
  మిన్న యైనది కాదన మెఱయు వెలుగు
  తిమిర మును పాఱ దోలదు దీప పంక్తి !

  రిప్లయితొలగించండి
 14. తామసగుణంబుహెచ్చియుతనువునిండ
  బుద్ధినుపయోగబరచకబద్ధకించు
  దుర్వ్యసనపఱుఁగూడినదురితఫలిత
  తిమిరమునుపాఱఁదోలదుదీపపంక్తి!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. అయ్యా! శ్రీ గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ!
  అభినందనలు.
  మీ పద్య పాదము " పండితులు వేద జ్ఞానులు....."లో వేదలోని "ద" గురువు అగును. అందుచేత గణభంగము అగును. వేదవేత్తలు అని మార్చితే సరిపోతుంది.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 16. మిణుగురులు నెన్ని యేకమై మెరయుచున్న
  (తిమిరమును పాఱదోలదు, దీపపంక్తి )
  వెలుగు లను పంచిపెట్టును, విశ్వమునను
  తారలున్నను పనియేమి? తళుకులేక
  రవియునొకడున్న చాలదే రహిని గాంచ!!

  రిప్లయితొలగించండి
 17. వేలవిధములకుత్సిత ,విధులజేసి
  పరులబాధించు దుష్టుల వ్యసనరీతి
  మారదెప్పుడు ,మహిలోన ,వారిమదిని
  (తిమిరమును పాఱదోలదు, దీపపంక్తి)

  రిప్లయితొలగించండి