12, మార్చి 2014, బుధవారం

సమస్యాపూరణం - 1349 (రావణుఁ దల్చు సీతఁ గని)

కవిమిత్రులారా,
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
రావణుఁ దల్చు సీతఁ గని రాముఁడు నవ్వెను సంతసమ్మునన్.

17 కామెంట్‌లు:

 1. ఆ వనియందు నాఁడితడె యచ్చము సాధువుఁ బోలు వేసమున్
  భావమునందు మోసమును పంతముఁ బూని ననున్ హరించె; నీ
  రావముఁ జేయువాని, రఘురామునిచే రణమందునోడు నా
  రావణుఁ దల్చు సీతఁ గని రాముఁడు నవ్వెను సంతసమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 2. ఆ వనియందు నాఁడితడె యచ్చము సాధువుఁ బోలు వేసమున్
  భావమునందు మోసమును పంతముఁ బూనెనటంచు దల్చి యీ
  రావముఁ జేయువాని, రఘురామునిచే రణమందునోడు నా
  రావణుఁ దల్చు సీతఁ గని రాముఁడు నవ్వెను సంతసమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 3. చేవను జూపలెక కడు చిత్రముగా యతి వేషమొంది నా
  డా వని జొచ్చి దోసిలిడి యందుచు భిక్షను దొంగిలించె నన్,
  చావది వ్రాసి యున్నదిటు సంగరమందున నీల్గనంచు నా
  రావణుఁ దల్చు సీతఁ గని రాముఁడు నవ్వెను సంతసమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 4. రావణు కుంభ కర్ణులును రక్కసు లై జనియించినారుగా
  ఆహరి వైరులై తిరిగి నాసిరి వాసము చేరగన్ తుదిన్
  సేవకులైన వారలకు చేకుఱ యిష్ట ఫలంబు, తుష్టితో
  రావణు దల్సు సీతగని రాముడు నవ్వెను సంతసంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 5. రెండు సవరణలు "రావణ" "దల్చు" ఒకటి మూడు పాదములలో

  రిప్లయితొలగించండి
 6. పండిత నేమానిగారికి పూజ్య గురుదేవులు శoకరయ్య
  గారికి వందనములు

  రావణబ్రహ్మ నేనె గద.రాముడు కేవల మానవుండు న
  న్నేవిధి గెల్వనేర్చునని,నీ కపి మూకలు, నెల్గుబంటులున్
  మా విశిఖమ్ము వాతబడి మక్షికమౌనని తానె జచ్చె నా
  రావణుదల్చు సీతగని రాముడు నవ్వెను సంతసమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 7. మిత్రులారా! శుభాశీస్సులు.
  ఈనాటి సమస్యను నింపుటకు అవకాశములు చాల తక్కువ. కావున నింపిన వారందరికి అభినందనలు.
  స్వస్తి.

  రిప్లయితొలగించండి
 8. నా విధి మారె నేటికహ నా పతి బాణహతిన్ గతించె నా
  రావణు డన్న వార్త విని రంజిలె నా హృదయమ్మ టంచు నా
  రావణుఁ దల్చు సీతఁ గని రాముఁడు నవ్వెను సంతసమ్మునన్
  భావము నందు, పత్ని యెడబాటు తొలంగు శుభ క్షణమ్మునన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రావణు సంహరించి పతి రాముని తోడను పుష్పకంబునన్
  త్రోవను సాగువేళ గని దూరమునుండియె క్రింద జింకలన్
  భావమునందు నాగతము బాధగ దోచగ మీదవాలుచున్
  రావణుఁ దల్చు సీతఁ గని రాముఁడు నవ్వెను సంతసమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 10. మిస్సన్న గారు, మీ పూరణ అలరించు చున్నది.

  గోలి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారు, అద్భుతంగా ఉంది మీ పూరణ.

  రిప్లయితొలగించండి
 11. రావణు జంపినట్టి రఘురాముని జేరిన సాధ్వి జానకీ
  దేవి భయమ్ము దీరినది దీనత పోయిన దామె మోములో
  పావని రావణా సురుని బంధన మందలి బాధ దెల్పుచున్
  రావణు దల్చు సీత గని రాముడు నవ్వెను సంతసమ్మునన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. శంకరయ్య గారూ ధన్యవాదములు.

  హనుమచ్ఛాస్త్రి గారూ శంకరయ్య గారన్నట్లు మీ పూరణ, భావం చాలా అందంగా ఉన్నాయి.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. రావణ కుంభ కర్ణులును రక్కసు లై జనియించి రుర్విపై
  నావలిజన్మ మందున మురారికి సెవకులై తరింపగన్
  సేవకులైన వారలకు చేకుఱ యిష్ట ఫలంబు, తుష్టితో రావణు దల్చు సీతగని రాముడు నవ్వెను సంతసంబునన్

  రిప్లయితొలగించండి
 14. ఆవల లంక వీడుచును హాయిగ చేర నయోధ్యనున్ భళా
  పూవుల పాన్పునందునట పొంకము మీరగ నిద్ర పోవుచున్
  బావురు మంచు కేకనిడి భంగము నొందిన స్వప్నమందునన్
  రావణుఁ దల్చు సీతఁ గని రాముఁడు నవ్వెను సంతసమ్మునన్

  రిప్లయితొలగించండి