3, నవంబర్ 2015, మంగళవారం

పద్యరచన - 1053

కవిమిత్రులారా!
“దైవముపైన భారమిడి ధర్మముఁ దప్పక...”
ఇది పద్యప్రారంభం. 
దీనిని కొనసాగిస్తూ పద్యం వ్రాయండి.

22 కామెంట్‌లు:

 1. దైవము పైన భారమిడి ధర్మముఁ దప్పక పాలనంబు న
  న్నీవిధి యాట లాడునని నేకల నైనను గాంచ కుంటినే
  కావగ రారు దేవతలు కానల కంపితి క్రూర తండ్రినై
  పావన మైనరాము గని భారము నిల్పుచు పాపినై తినే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   'న|న్నీవిధి నాటలాడునని యేకల... 'అనండి.' క్రూరతండ్రి' అని సమాసం చేయరాదు.

   తొలగించండి
 2. దైవముపైన భారమిడి ధర్మముఁదప్పక ధీక్షతోడుతన్
  సేవకవృత్తిలో మసల చిక్కును మోక్షము నిశ్చయంబుగా
  రావలె చెచ్చెరన్ మనకు రాముని పాలన దేశ వృద్ధికై
  పోవలె స్వార్థచింతనము పొందగ సద్గతి సంతతమ్మిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 3. దైవము పైన భారమిడి ధర్మము తప్పక పెద్దవారికిన్
  సేవలనంద జేసిన యశేష జనావళి గారవింపదే
  నీవొక మార్గదర్శిగననేకులు తల్చుచు గుండెలందునన్
  కోవెల గట్టి నిన్నెపుడు కొల్తురు దేవుని రీతిగా నిలన్

  రిప్లయితొలగించండి
 4. దైవముపైన భారమిడి ధర్మముఁ దప్పక జేయు కార్యముల్
  జీవన యానమందున విజేతగ నిల్పును నిన్ను మిత్రమా !
  చావని వార్య మంచెరిగి సాగుము ముందుకు నిర్మలాత్మతో
  భావము నందు దీనుల కభాగ్యులకున్ దగు స్థాన మిచ్చుచున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. దైవము పై న భారమిడి ధర్మము దప్పక జీవనం బును
  న్నెవ్వడు జేయునో నతని నేడు తరంబుల వారికి న్దగన్
  లావుగ సర్వ సంపదలు లాస్యము గామఱి యీ శు డి చ్చుత
  న్వేవురు సంతసంబడగ,వీడని బ్రేమను గల్గి యుంట చే

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. దైవముపైన భారమిడి ధర్మముఁ దప్పక సంచరించుచున్
  పావక కీల లందు మసిబారిన వీటిని వీడి నత్తరిన్
  పావన జాహ్నవీ నదిని పాటవ మొప్పగ దాటి రాత్రి వే
  ళా వసుదేవసూను మది నందిడి పాండవు లుండె కానలన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   పాండవు లుండిరే వనిన్... అనండి.

   తొలగించండి
 7. దైవము పైన భారమిడి ధర్మము తప్పక సంచరించ నా
  దైవమె గాచుచుండు తగు దారిని జూపుచు నెల్లవేళలన్
  జీవన మార్గమందుగల చిక్కులుదీర్చుచు కాంతినింపుచున్
  పావనరాఘవుండు నిజ భక్తుల బ్రోవును సర్వదాకృపన్ !!!

  రిప్లయితొలగించండి
 8. దైవము ఫైన భారమిడి ధర్మము దప్పక జీవితంబులో
  భావన బాధ్య తాయుతపు బంధము నందున సాగుభక్తిచే
  దీవెనలంది పెద్దల విదేయుడ వయ్యును ధర్మ మార్గమున్
  జీవనయానమందు తనచింతన, నీతినినుంచుశిష్యుడా

  రిప్లయితొలగించండి
 9. రిప్లయిలు
  1. గుండా వేంకట సుబ్బ సహదేవుడు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
  2. దైవము పైన భారమిడి ధర్మముఁ దప్పక సాగుమర్జునా!
   నీ వొనరించు కర్మలను నిశ్చల చిత్తుడవై మదర్పణా
   భావనఁ జేయుమా! ఫలముపై నధికారము నీదికాదయా!
   చేవయె లేనివాడటుల చెల్లక యుండక ముందుకేగుమా!

   తొలగించండి
 10. కౌసల్య వనవాసమేగు రాముని దీవింఛుట...

  దైవముపైన భారమిడి ధర్మముఁ దప్పక సంచరించుమే
  తావుననైన, రాజ్యమును తమ్ము కొసంగితి, కాననమ్ములో
  నీవును సీతతో కలిసి నెమ్మది నుండగ లక్ష్మణుండు తా
  సేవలఁ జేయగా మిగుల క్షేమమునుండుము, దీవనమ్మిదే!

  రిప్లయితొలగించండి
 11. దైవముపైన భారమిడి ధర్మముఁ దప్పక వోట్లకోసమై
  దీవెన కోరుచున్ గుడుల తీర్చుచు దిద్దుచు పంగనామముల్
  పావల వడ్డికిన్ పడసి బ్యాంకుల దోచుచు వేలకోట్లనున్
  నీవెర సార్వభౌముడవు నిక్కము భారత దేశభక్తుడా!

  రిప్లయితొలగించండి
 12. దైవముపైన భారమిడి ధర్మముఁ దప్పక పీల్చి గంజనున్
  కోవెల లందు మ్రొక్కుచును కొబ్బరి కాయలు కొట్టుమయ్యరో!
  నావలె కన్నుగొట్టుచును నవ్వుచు మోడిని కౌగిలించరా!
  పోవుము వాయనాడునకు పోవగ సీటు యమేఠినందునన్!

  రిప్లయితొలగించండి