24, నవంబర్ 2015, మంగళవారం

సమస్య - 1864 (సిరియు వాణియు నొక్కచో...)

కవిమిత్రులారా, 
ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...
సిరియు వాణియు నొక్కచోఁ జేర రెపుడు. 
ఈ సమస్యను పంపిన భాగవతుల కౄష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలు.
(నాన్నగారి ఆరోగ్యం విషమంగా ఉండడంతో మిత్రుల పూరణలను సమీక్షించలేను. మన్నించండి.)

40 కామెంట్‌లు:

 1. రిప్లయిలు
  1. విఫణి విద్యాలయమ్మున వేల వేలు
   గుమ్మరించుచు విద్యలన్ కొనెడు వారు
   సిరియి వాణియు నొక్కచో జేర రెపుడు
   ననెడు పాతమాటను మార్చిరాధునికులు.

   తొలగించండి
  2. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 2. నింగి నేలను తాకిన ఖంగు తినదు
  పచ్చ గడ్డియె లేకున్న భగ్గు మనును
  అత్త కోడళ్ళ కొకదరి పొత్తు లేదు
  సిరియు వాణియు నొక్కచోఁ జేర రెపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 3. కృష్ణ దేవ రాయామిత కృపను బడసి
  వైభవమున వెలిగి రష్ట వారణములు
  కవులు శ్రీయుతులే సరిగా దిటులన
  సిరియి వాణియు నొక్కచోఁ జేర రెపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గురూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 4. వాయిమంచితనమ్మున వాణి యుండి
  తృప్తి గల్గిన సిరి యని తెలియు చోట
  సిరియు వాణియు నొక్కచోఁ జేర రెపుడు
  యనగ సరిగాదు .తెలియుడు అనఘులార.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.
   'ఎపుడు+అనగ' అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు.

   తొలగించండి
 5. పండితుడు కడికోసమై పాట్లు పడగ
  కనికరించని సిరి, వాణి గలదటంచు ,
  నక్షరాశ్యత నెరుగని నరుని బ్రోచు;
  సిరియి వాణియు నొక్కచోఁ జేర రెపుడు.

  సిరియి వాణియు నొక్కచోఁ జేర రెపుడు
  ననెడు సత్యమసత్యమై గనగ నేడు
  చదువు కొనజూడమే సిరిసాధనముగ
  నత్తకోడళ్ళ కొక్కచో పొత్తు కుదర

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. భాగవతుల కృష్ణారావు గారూ,
   మీ రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. రిప్లయిలు
  1. అమ్మ వారి గుడిన నక్షరాభ్యసనము
   వేల ఖర్చును దెచ్చుటే విశదపఱచు
   సిరియి వాణియు నొక్కచో జేర రెపుడు
   ననెడు మాటెంత కల్లయో యవని యందు

   తొలగించండి
  2. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ రెండవ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. సిరియు చింతను దృంచెడి వరముగాదు
  వరమువిద్యయె| మనిషికి కరుణ నింపు|
  నింపుకరుణచె లక్ష్మియునిలువదచట
  సిరియు వాణియు నొక్కచోచేర రెపుడు

  రిప్లయితొలగించండి
 8. 2వాణి వాగ్ధాటి లేకున్న వసుధయందు
  లక్ష్మినిలువదులే|మనలక్ష్యమంత
  సిరియు, వాణియు నొక్కచో చేర|రెపుడు
  వారి దయలేక మనుషులు వరలగలర

  రిప్లయితొలగించండి
 9. ఈ కామెంట్‌ను రచయిత తీసివేశారు.

  రిప్లయితొలగించండి
 10. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  -------------------------

  కోటి విద్య " ల ధ ని "కూటి కొరకు నేర్చు
  " ధ ని " వహి౦చడు శధ్ధ విద్యను గడి౦ప ;
  కనుక తరచి విచారి౦పగ. క్ష్మాతలాన
  సిరియు వాణియు నొక్కచో చేర రెపుడు

  { ధని = ధనికుడు ; అధని = ధనము
  లేని వాడు }


  .

  రిప్లయితొలగించండి
 11. పూర్వకాలము నందున బుధుల మాట
  "సిరియు వాణియు నొక్కచో జేర రెపుడు "
  నేటి కలి కాలమందున నీతి మారె
  సిరి గలుగు వారలకు వాణి చిక్కి పోపు

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. అత్త కోడళ్ళ మధ్యన నాదినుండి
  పొత్తు కుదురుట గంటిమే? నుత్తమాట
  రెండు కత్తులు నొకయొర నుండగలవె
  సిరియు వాణియు నొక్కచో జేరరెపుడు!!!

  రిప్లయితొలగించండి
 13. గురువుగారికి నమస్కారం. మీ నాన్నగారు కులాసాగా ఉన్నారని ఆశిస్తున్నాను. దయచేసి నా క్రింది పూరణము పరిశీలించి తప్పులున్న తెలియచేయగలరు.
  తే.గీ:
  పాలసంద్రముమెట్టినపడతి లక్ష్మి,
  సత్యలోకమునమనుడుసుదతివాణి
  యత్తకోడలుకలియుటయరుదుయగుచు
  సిరియువాణియునొక్కచోఁజేరరెపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. గురువుగారికి నమస్కారం. మీ నాన్నగారు కులాసాగా ఉన్నారని ఆశిస్తున్నాను. దయచేసి నా క్రింది పూరణము పరిశీలించి తప్పులున్న తెలియచేయగలరు.
  తే.గీ:
  పాలసంద్రముమెట్టినపడతి లక్ష్మి,
  సత్యలోకమునమనుడుసుదతివాణి
  యత్తకోడలుకలియుటయరుదుయగుచు
  సిరియువాణియునొక్కచోఁజేరరెపుడు.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. వేదుల సుభద్ర గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   మూడవ పాదంలో యతి తప్పింది. 'సత్యలోకమున మనెడి సాధ్వి వాణి' అనండి.
   మా నాన్న గారి ఆరోగ్య పరిస్థితిలో మార్పు లేదు. నేను ప్రస్తుతం హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నాను.

   తొలగించండి
  2. ధన్యవాదాలు గురువుగారు. సవరించి తిరిగి రాశాను.
   పాలసంద్రముమెట్టినపడతి లక్ష్మి,
   సత్యలోకమునమనుడుసాధ్వివాణి
   యత్తకోడలుకలియుటయరుదుయగుచు
   సిరియువాణియునొక్కచోఁజేరరెపుడు.

   తొలగించండి
 15. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  -----------------------
  గురువుగారికి వ౦దనములు మీ నాన్న గారు
  త్వరగా కోలుకోవాలని భగవ౦తుని ప్రార్థిస్తున్నాను .

  రిప్లయితొలగించండి
 16. * గు రు మూ ర్తి ఆ చా రి *
  -----------------------
  గురువుగారికి వ౦దనములు మీ నాన్న గారు
  త్వరగా కోలుకోవాలని భగవ౦తుని ప్రార్థిస్తున్నాను .

  రిప్లయితొలగించండి
 17. చదువుకొను వారల కెపుడు సంకటంబె
  చదువు 'కొనెడి'తీరు పెరిగె సంఘమందు
  సిరియు వాణియు నొక్కచో చేరరెపుడు
  యనెడి మాట నిజము కాదు యవని యందు.
  2.వాణి కరుణయున్న యగును భాగ్యశాలి
  లక్ష్మి వచ్చిచేరునతి సులభముగాను
  సిరియు వాణియు నొక్కచో చేరరెపుడు
  యనున దానాటి మాటయ్యె నరసి జూడ.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. డా. బల్లూరి ఉమాదేవి గారూ,
   మి రెండు పూరణలు బాగున్నవి. అభినందనలు.
   మొదటిపూరణలో ‘ఎపుడు+అనెడి’ అన్నప్పుడు యడాగమం రాదు. ‘చేర రెపుడు|ననెడి మాట...’ అనండి.
   రెండవపూరణలో ‘కరుణ యున్న నగును, చేర రెపుడు | ననెడి...’ అనండి.

   తొలగించండి
 18. రిప్లయిలు
  1. మా నాన్నగారి పరిస్థితి అలాగే ఉంది. వైద్యం కొనసాగుతున్నది. ఇంకా హాస్పిటల్ లోనే ఉన్నాం.

   తొలగించండి
 19. రిప్లయిలు
  1. "సిరియి వాణియు నొక్కచోఁ జేర రెపుడు"
   పాత కాలపా నానుడి పాటి తప్పె
   కలియుగపు దేవతలు కూడ కల్తి బడిరి
   నేను నీకును నాకును నీవు యంచు
   కలసి పోయిరి యొక్కచో కట్టు తెంపి.

   తొలగించండి
  2. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ పూరణ బాగున్నది. అభినందనలు.
   ‘కాలపు+ఆ’ అన్నపుడు టుగామమం వచ్చి ‘కాలపు టా నానుడి’ అవుతుంది. ‘పాతకాలపు నానుడు’ అనండి. అలాగే ‘నీవటంచు’ అనండి.

   తొలగించండి