22, నవంబర్ 2015, ఆదివారం

పద్యరచన - 1071

కవిమిత్రులారా,
"క్షణ మొక యుగమై తోఁచెను...' 
ఇది పద్యంలో మొదటి పాదం.
దీనిని కొనసాగిస్తూ పద్యం వ్రాయండి.

32 కామెంట్‌లు:

 1. క్షణమొక యుగమై తోఁచెను
  గణనీయ మైన మనసున గరితగ నీకై
  యణచుట శక్యము గాదిక
  పణముగ వేధింప వలదు భామిని కరుణన్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. రాజేశ్వరి అక్కయ్యా,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు
   రెండవ పాదంలో సరి గణంగా `యమైన' అని జగణం వేశారు. `గణనీయమ్మైన మందిని.. ' అనండి.

   తొలగించండి
 2. అనయమునీతలపులతో
  తృణముగ తలచితిని సుమ్మ స్థిర యాజవమున్
  క్షణమొక యుగమై తోచెన్
  వనజాక్షీ నిన్ను కనని వాసరమందున్
  ఆజవముః సంసారము

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు. మొదటి పాదం అన్నదాన్ని మూడవ పాదం చేశారు.

   తొలగించండి
 3. క్షణమొక యుగమై తోచెను
  తృణమైనను భారమయ్యె దీపియె విషమై
  వనజాక్షీ నీ విరహము
  వ్రణమై నామదిని నలిపె రయమున రమ్మా!

  రిప్లయితొలగించండి
 4. క్షణమొకయుగమై తోచెను
  ప్రణయము విరసమ యగుటన బ్రదికిన రోజుల్
  అణచగ యత్న ముజేయగ
  తృణముగ భావించె నాదు తీయని తలపుల్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. పోచిరాజు సుబ్బారావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 5. రిప్లయిలు
  1. క్షణ మొక యుగమై తోఁచెను
   ఫణిరాజ శయను నఘారిఁ బన్నగదమనున్
   ఫణి రాజారి గమను రు
   క్మిణీ మనోహారిఁ జూతు మెన్నడు ప్రీతిన్

   తొలగించండి
  2. పోచిరాజు కామేశ్వరరావు గురూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 6. క్షణమొక యుగమై తోచెను
  నినుగానని వేళలోన నీరజ నేత్రీ
  నను కరుణించవె సఖి, నా
  మనసున నినుదేవతంచు మన్నన జేతున్

  2.
  మకరి బారిన పడిన కరి మనో వేదన

  క్షణమొక యుగమై తోచెను
  వ్రణమయ్యెను మకరి పట్టు పాహి ముకుందా!
  ననుగావగ రమ్మనుచును
  నినువేడితినోయి రమ్ము నిఖిలేశ్వరుడా!

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. ఆంజనేయ శర్మ గారూ,
   మీ రెండు పద్యాలు బాగున్నవి. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 7. క్షణమొక యుగమై తోచెను
  మనోహరీ!నీ తలపులు మరి మరి వేధిం
  చెను నిను జూడక మనజా
  లను విరహానలము బాప రావే సకియా

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. కెంబాయి తిమ్మాజీ రావు గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 8. {.అతివృష్టి వానలయందుజిక్కినవారివిషయముపై}
  1.క్షణమొకయుగమై తోచెను
  అణు వణువున నీరు జేరి నాకలిదప్పుల్
  గణ నీయంబుగ బెరిగిన
  మణులను మనముందునుంచ?మంచిది యగునా?
  2.క్షణ మొక యుగమై తోచెను
  గుణమును గుప్పించువాన గురితప్పంగా?
  ఫణమున్నను ఫలితంబా?
  తృణమౌ జీవనవిశాలతీరన-వింతే.|
  రిప్లయితొలగించండి
 9. క్షణమొకయుగమై తోచెన్
  మనసిజు భాణములు నాకు మత్తెక్కించన్
  నినుగనక నిలువలేనిక
  ఘనమగు నీ కౌగిలిని డు కాంతానాకున్

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారూ,
   మీ పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 10. క్షణమొక యుగమై తోచెను
  అణువణువున నీవె నిండి యగుపించకనే
  వనమాలీ! నీరాధన్
  ప్రణయముతో గట్టివేసి పఱుచుట తగునా!!!


  పఱుచు= బాధించు

  రిప్లయితొలగించండి
 11. "క్షణ మొక యుగమై తోఁచె నీ క్షణము నాకు
  జన్మ భూమిని విడనాడి జలధి దాటి
  పోయితిని డాలరాశకు పూని నేను
  శాంతి లేదిట పరుగు లశాంతి దప్ప.

  రిప్లయితొలగించండి
  రిప్లయిలు
  1. గండూరి లక్ష్మినారాయణ గారూ,
   మీ తేటగీతి పద్యం బాగున్నది. అభినందనలు.

   తొలగించండి
 12. క్షణమొక యుగమై తోచెను
  ప్రణయని రాధకు మరువక వచ్చెద నని మా
  టను యొసగిన మాధవు డీ
  క్షణముననే మాయమవగ కలవారమాయెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 13. క్షణమొక యుగమై తోచెను
  ప్రణయని రాధకు మరువక వచ్చెద నని మా
  టను యొసగిన మాధవు డీ
  క్షణముననే మాయమవగ కలవారమాయెన్.

  రిప్లయితొలగించండి
 14. క్షణమొక యుగమై తోచెను!
  గణనీయమ్ముగ జలమ్ము కదలగ వరదై
  వణకుచు నే కేకలిడగ
  నను దట్టుచు నమ్మ లేపె నాకది కలయే!

  రిప్లయితొలగించండి
 15. క్షణ మొక యుగమై తోఁచెను
  కణకణమున శ్రాంతి యుడిగె కంపము హెచ్చెన్
  తృణమో పణమో మామా!
  గుణమెంచక ఋణమునిమ్ము కూతురు పుట్టెన్!

  రిప్లయితొలగించండి
 16. క్షణమొక యుగమై తోఁచెను
  గణనీయుడు భర్త పోవ కాకుత్స్థుండై
  క్షణమొక లీలగ గడచెను
  రణభూమికి భర్త రాగ లంకాపతియై!

  రిప్లయితొలగించండి